Adobe: de Cash Flow King uit het Massive Moats Portfolio

Adobe: de Cash Flow King uit het Massive Moats Portfolio uitgelicht

Adobe, een toonaangevend softwarebedrijf dat zich specialiseert in het leveren van creatieve en digitale oplossingen, biedt software aan die wordt gebruikt voor grafisch ontwerp, beeldbewerking, videobewerking, webontwikkeling en digitale marketing. Enkele van hun meest populaire producten zijn Photoshop, Illustrator, InDesign, Premiere Pro, After Effects en Acrobat.

Naast individuele gebruikers richt Adobe zich ook op zakelijke klanten met hun Creative Cloud en Document Cloud-services. Creative Cloud biedt abonnementen op alle Adobe-software met cloudopslag en samenwerkingsmogelijkheden. Document Cloud biedt oplossingen voor het maken, bewerken, beveiligen en delen van documenten.

Adobe staat bekend om zijn innovatieve benadering en voortdurende productontwikkeling. Zo hebben ze dit voorjaar Adobe Firefly geïntroduceerd, dat op basis van Artificial Intelligence content kan creëren, aanvullen en optimaliseren.

Met een sterke aanwezigheid op zowel de consumenten- als de zakelijke markt blijft Adobe een belangrijke speler in de software-industrie, die professionals en bedrijven over de hele wereld helpt bij het realiseren van hun creatieve visie en digitale transformatie.

Financials
Bovenstaande legt geen windeieren; Adobe’s financiën zijn de afgelopen jaren sterk toegenomen. Daar waar het bedrijf in 2017 nog een omzet van $7.302 miljoen met een nettowinst van $1.694 miljoen draaide, is dit tot 2022 gegroeid naar respectievelijk $17.606 en $4.756 miljoen. Hiermee liet Adobe de afgelopen 5 jaar een omzetgroei van gemiddeld 28,2% zien, met een gemiddelde netto winst marge van 29,5%.

Adobe is een echte Cash Flow King met een Free Cash Flow percentage (FCF%) van maar liefst 40,3% gemiddeld in de jaren sinds 2017 met 42,0% in 2022 (pre SBC).

Hiermee heeft het bedrijf zijn uitstaande aandelen teruggebracht van 501 miljoen in 2017 naar 471 miljoen in 2022. Dit is gemiddeld -1,2% per jaar, met -2,1% in 2022. Het bedrijf keert geen dividenden uit. Hiermee is het bedrijf dus in staat om zijn kasstromen te gebruiken voor bovengenoemde aandeleninkoopprogramma’s, alsmede het blijvend investeren in innovatie.

Forecast 2030
Onze verwachting is dat het bedrijf in staat zal zijn om jaarlijks gemiddeld -1,5% van het uitstaande aandelenkapitaal terug te kopen. Dit is ons inziens defensief, gezien het bedrijf vorig jaar (2022) nog -2,1% terugkocht.

Daarnaast verwachten we dat het bedrijf in staat is zijn netto winst marge op 27% te handhaven met een FCF% van 42%.

Zoals hierboven reeds is aangegeven heeft het bedrijf de afgelopen jaren sinds 2017 een gemiddelde omzetgroei van jaarlijks van 28,2% laten zien met 11,5% vorig jaar. Onze verwachting is dat deze gemiddelde omzetgroei in de jaren 2023 tot en met 2030 gemiddeld 8,0% zal bedragen.

Waardering P/E
Dit levert een omzet op van $32.587 miljoen voor 2030, met een FCF van $13.687 miljoen. In 2030 zal het aantal uitstaande aandelen zijn gedaald tot 417 miljoen. Met een P/E ratio van 30,0 (gemiddelde afgelopen 5 jaar: 48,0 / 2022: 33,4) levert dit een potentiële aandelenkoers van $632 op ($32.587 omzet * 27% netto winst marge * 30,0 P/E / 417 miljoen uitstaande aandelen).

Dit zou een potentieel rendement op de huidige koers van $436 van 45% impliceren.

Waardering DCF
Voor de berekening van de Discounted Cash Flow (DCF) gebruiken we een Discount Rate van 11,69% voor Adobe. Dit is opgebouwd uit een Risk-Free Rate van momenteel 3,69% (INDEXCBOE:TNX), ERP van 5%, Size Premium van 1,5% en een CSRP van 1,5%. Dit geef het volgende kasstroom met verdisconteringen:

Adobe Discounted Cash Flow
Screenshot uit de Beursbaas Tool | Aandelen Waarderen & Analyseren

In bovenstaande tabel worden alle toekomstige kasstromen verdisconteerd met de Discount Rate van 11,69%. Hierbij wegen de kasstromen ver in de toekomst minder mee met de totale som dan kasstromen op de korte termijn. De totale verdisconteerde kasstroom forecast bedraagt $210 miljard. Met het huidige aantal uitstaande aandelen van 471 miljoen is het koersdoel o.b.v. DCF $446 per aandeel.

Dit koersdoel impliceert een aankoopkoers waarop je, volgens de Forecast, jaarlijks 11,69% rendement zou moeten behalen. De huidige koers is momenteel $436,37. Dit impliceert dus dat het huidige aandeel iets ondergewaardeerd is volgens de DCF-berekening. Alles onder het DCF-koersdoel van $446 impliceert een hogere IRR, alle koersen boven dit koersdoel impliceren een lagere IRR.

Adobe Financial Analysis
Screenshot uit de Beursbaas Tool | Aandelen Waarderen & Analyseren

Bovenstaande tabel berekent vervolgens het potentiële rendement per jaar op basis van de waardering, o.b.v. Forecast P/E en de DCF-methode. Voor Adobe is dit een potentieel rendement van 9% per jaar op basis van alle Forecast factoren. Verandert de huidige koers van Adobe, dan verandert ook dit potentiële rendement. Veranderen de factoren, zoals bijvoorbeeld de Risk-Free Rate die automatisch uit Google Finance wordt gehaald, dan verandert eveneens dit potentiële rendement.

Beursbaas Tool | Aandelen Waarderen & Analyseren
Wil je toegang tot de gehele waarderingssheet van Adobe en die van alle andere Massive Moats bedrijven? Schaf dan de Beursbaas Tool | Waarderen & Analyseren aan.

Disclaimer
Publicaties op deze Website (https://debeursbaas.nl) zijn geen beleggingstips of -adviezen. Enkel wordt getracht informatie te geven over de beleggingswereld en het opbouwen van een portfolio. Daarnaast kunnen er meningen worden gegeven over bedrijven specifiek, of over het sentiment van de economie als geheel. Deze meningen, ongeacht gepresenteerd met feiten e/o cijfers, zijn eveneens geen beleggingstips- of adviezen. Deze dienen puur ter illustratie van onze visie. De documentatie gepresenteerd op onze Website kan onjuistheden e/o onregelmatigheden bevatten. Doe altijd je eigen onderzoek en raadpleeg meerdere bronnen alvorens het overgaan tot mogelijke beleggingsbeslissingen. Beursbaas is geenszins verantwoordelijk voor eventuele geleden schade als gevolg van onjuistheden e/o onregelmatigheden op onze Website of in onze producten e/o diensten. Bij het observeren van onjuistheden e/o onregelmatigheden, het verzoek contact met ons op te nemen zodat wij dit kunnen corrigeren. Conform wetgeving zijn we verplicht te vermelden dat we een longpositie hebben in Adobe Systems (NASDAQ:ADBE).