Agenda AVA Just Eat Takeaway uitgelicht: Huidige Ontwikkelingen, Amazon Deal en Toekomstige Strategie

Just Eat Takeaway
Op 17 mei a.s. staat de algemene vergadering van aandeelhouders (AVA) gepland van Just Eat Takeaway. 

Vandaag, op 5 april 2023, heeft Just Eat Takeaway de agenda voor deze AVA bekend gemaakt.

Allereerst zal het management een presentatie geven op de jaarcijfers over 2022. Hierin krijgt het management de kans om haar jaarcijfers te voorzien van een toelichting.

Aanpassing Salaris 
Ook staat een verhoging van de salarissen van 4 managementposities op de agenda:

  • Chief Executive Officer: € 670,000 (momenteel: € 487,706)
  • Chief Financial Officer: € 645,000 (momenteel: € 462,038)
  • Chief Operating Officer: € 645,000 (momenteel: € 462,038)
  • Chief Commercial Officer: € 645,000 (momenteel € 462,038)

Kijkend naar de verhoging van het salaris van CEO Jitse groen, betreft dit een stijging van 182.294, ofwel 37,38%. Dit in een periode waarin de koers van het aandeel sterk onder druk staat. Ik ben zelf van mening dat het management van een bedrijf best beloond mag worden voor goede prestaties. Echter, gezien de sterk gedaalde aandelenkoers, mede mogelijk gemaakt door de mislukte overname van het Amerikaanse Grubhub, vind ik de timing van deze forse salarisverhoging niet gepast. Ik ben dan ook benieuwd naar de toelichting en verdediging van het management op deze salarisverhogingen.

Aanpassing korte termijn beloning
Daarnaast is er een aanpassing van de variabele korte termijn beloning voorgesteld:

Huidig korte termijn beloningsbeleid (links) vs voorgestelde korte termijn beloningsbeleid (rechts)

Hierbij wordt de KPI 'aantal actieve consumenten' verandert in 'winstgevendheid per order'. Dit is mijn inziens een goede verandering, gezien je liever stuurt op de winstgevendheid van orders te verhogen, dan koste wat het kost het aantal actieve consumenten te laten toenemen. Dit is goed voor 15% van de korte termijn beloning. Verder blijven de KPI's: bruto transactiewaarde, adjusted EBITDA en personal/non-financial measures van kracht.

Aanpassing lange termijn beloning
Ook is er een plan om de lange termijn beloning aan te passen:

Huidig lange termijn beloningsbeleid (links) vs voorgestelde lange termijn beloningsbeleid (rechts) 

Naast de huidige lange termijn KPI doelstellingen m.b.t. omzetgroei en relative TSR, zijn er KPI's voorgesteld voor ESG doelstellingen alsmede kasstroom verbeteringen. Een lange termijn doelstelling om de kasstroom te verbeteren, waarbij onderliggend gestuurd zal moeten worden op de winstgevendheid van het bedrijf, is mijn inziens een goed voorstel.

Herbenoeming Jitse Groen als CEO 
Daarnaast staat er met punt 5.a. de herbenoeming van Jitse Groen als CEO op de agenda. Jitse Groen staat al sinds 2000 als oprichter en daarmee bestuurder aan het roer van Just Eat Takeaway.

Herbenoeming Brent Wissink als CFO 
Ook staat de herbenoeming van Brent Wissink als CFO op de agenda. Hij is al sinds 2011 werkzaam bij Just Eat Takeaway waar hij is begonnen als COO, om vervolgens door te stromen naar CFO. 

Herbenoeming Dick Boer in de Raad van Commissarissen 
Dick Boer, oud topman van Ahold, heeft ook een punt op de agenda m.b.t. de herbenoeming voor een periode van 4 jaar als voorzitter van de raad van commissarissen. Sinds 29 september 2022 is dhr. Boer betrokken bij Just Eat Takeaway in de RvC.

Daarnaast zal ook worden gestemd over andere leden van de RvB alsmede de RvC, waaronder bijvoorbeeld Corinne Vigreux, bekend van TomTom.

Terugkopen van aandelen 
Daarnaast staat met punt 10.0 op de agenda het terugkopen van aandelen. Hiervoor is toestemming benodigd van de aandeelhouders. Het gaat hierbij om een periode van 17 mei 2023 t/m 17 november 2024. Het management vraagt om een goedkeuring van 10% van de bestaande uitgegeven aandelen. Hiermee sorteert het management voor op het feit dat een mogelijke verkoop van divisies de mogelijkheid zal geven dat het bedrijf met de verkregen gelden, een aandeleninkoopprogramma zal kunnen opstarten. Dit zal mijn inziens een goed teken zijn voor de bestaande aandeelhouders, gezien het management middels een aandeleninkoopprogramma een teken geeft dat zij de aandelen als goedkoop waarderen.

Dalende aandelenkoers + recente ontwikkelingen 
Sinds de piek in 2020 ad 110,65 euro is de koers gedaald naar momenteel 15,52, een daling van ruim 85%. De daling YTD noteert -21%. Ik hoop van harte dat de RvB en RvC in staat zal zijn het tij te keren en de aandeelhouders het vertrouwen in de onderneming weer laat toenemen. 

Mede door de mislukte overname van Grubhub is er veel waarde vernietigd door het management. Deze divisie in de Verenigde Staten heeft het zwaar met concurrenten als Doordash en Uber Eats. Grubhub is momenteel de 3e grootste speler van de VS. Recent heeft Grubhub een samenwerking met Amazon bekend gemaakt, hierbij hebben Amazon Prime leden de mogelijkheid om met voordeel eten te bestellen via Grubhub. Dit is mijn inziens een goede strategische samenwerking, die hopelijk de waarde van Grubhub zal doen verhogen en het afname van het marktaandeel van deze divisie een halt zal toeroepen.

In het recente jaarverslag over 2022 gaf het management aan dat er nog steeds wordt gekeken naar strategische mogelijkheden voor zijn divisies, waaronder Grubhub. Hierbij wordt gedoeld op een mogelijke (verdere) samenwerking met een grote speler in de VS of mogelijk zelfs op een verkoop.

Mogelijkheden verhogen aandeelhouderswaarde 
Just Eat Takeaway zal op korte termijn zijn aankoopsom ad $7.3 miljard niet meer terug kunnen verwachten voor deze Amerikaanse divisie. Momenteel waarderen aandeelhouders Just Eat Takeaway als geheel, inclusief Grubhub, op slechts 3,4 miljard euro in totaal. Het is nu aan het management om met een goed verhaal te komen waarmee ze het vertrouwen van de aandeelhouders weer weten te herstellen. Dit kan mijn inziens met de volgende punten:

  • Het verbeteren van de communicatie richting de aandeelhouders over de strategische visie van het bedrijf voor de korte termijn.
  • Communicatie over de Financiële proposities van de (verlieslatende) deelnemingen. Wat is het plan van het management om het bedrijf als geheel beter (lees: winstgevender) te maken met zijn verlieslatende divisies.  
  • Slim omgaan met geld. Dit kan door de overtollige kasgelden te gebruiken voor het terugkopen van (onderwater) uitstaande obligaties en/of het beginnen met een aandeleninkoopprogramma. Dit kan versterkt worden door eventuele verkopen van deelnemingen in verlieslatende landen.
  • Het communiceren van een lange termijn strategie van het bedrijf. Hierbij specifiek gericht op het versterken én behouden van de posities in winstgevende landen met een groot marktaandeel t.o.v. concurrenten. 

Disclaimer
Publicaties op deze Website (https://debeursbaas.nl) zijn geen beleggingstips of -adviezen. Enkel wordt getracht informatie te geven over de beleggingswereld en het opbouwen van een portfolio. Daarnaast kunnen er meningen worden gegeven over bedrijven specifiek, of over het sentiment van de economie als geheel. Deze meningen, ongeacht gepresenteerd met feiten e/o cijfers, zijn eveneens geen beleggingstips- of adviezen. Deze dienen puur ter illustratie van onze visie. De documentatie gepresenteerd op onze Website kan onjuistheden e/o onregelmatigheden bevatten. Doe altijd je eigen onderzoek en raadpleeg meerdere bronnen alvorens het overgaan tot mogelijke beleggingsbeslissingen. Beursbaas is geenszins verantwoordelijk voor eventuele geleden schade als gevolg van onjuistheden e/o onregelmatigheden op onze Website of in onze producten e/o diensten. Conform wetgeving zijn we verplicht te vermelden dat we een longpositie hebben in TKWY.AS. Op 05-04-2023 noteerde deze longpositie 1.200 aandelen.