Deep Dive 3i Group (Deel 1)

3i Group is een Britse investeringsmaatschappij die met name bekend is door zijn belang in Action van 54,8%, dat voor 65,4% bijdraagt aan de totale geïmpliceerde waarde van heel 3i Group. Een investering in het private-equityhuis is in feite dus grotendeels een investering in Action. In het artikel van 28 mei jl. is een introductie gegeven over de werking van private-equitybedrijven. Dit artikel lees je hier terug: Private Equity: Een Introductie

3i Group is beursgenoteerd: sinds juni 1994 heeft het een notering aan de London Stock Exchange (LSE) met ticker III.L. Ten tijde van deze IPO had het bedrijf een beurswaarde van £1.58 miljard (The New York Times, 1994). Inmiddels heeft de investeringsmaatschappij een beurswaarde van ruim £28 miljard. Dit is echter niet gelijk de CAGR – de ontwikkeling van de beurswaarde bestaat naast een verandering van de koers per aandeel ook uit de verandering van het aandelenkapitaal van een onderneming. 3i Group heeft sinds zijn bestaan het aantal uitstaande aandelen verhoogd. In de periode waarover terug te kijken valt middels jaarverslaggevingen, is het aantal uitstaande aandelen in 2003 van 610,918,253 met een nominale waarde per aandeel van 50p (3i Group, 2003) verhoogd naar 973,366,445 in 2024 met een boekwaarde van 73,86p per aandeel (3i Group, 2024). 

Op 9 mei jl. publiceerde 3i Group het jaarverslag over zijn gebroken boekjaar 2024 (3i Group, 2024), dat de periode van 1 april 2023 tot en met 31 maart 2024 omvat. Hierin is zichtbaar dat het private-equitybedrijf zijn belang in Action weer iets verder heeft opgeschroefd: in boekjaar 2024 kwam er 1.9 procentpunt bij tot een belang van 54,8%. 

Europa’s snelst groeiende non-food discounter, zoals ze zichzelf noemen (Action, 2024), liet een omzetgroei van 27,8% tot €11,3 miljard zien in kalenderjaar 2023. Het succes van Action heeft ervoor gezorgd dat 3i Group de afgelopen jaren een steeds meer geconcentreerde portefeuille heeft gekregen. Een luxe probleem voor de investeringsmaatschappij met bovenstaande groeicijfers, maar zeker iets wat mogelijk een probleem kan vormen – mocht Action een periode minder presteren of zijn groei zien haperen. Hierover later meer. 

Volg @beursbaas op Instagram en krijg regelmatig financiële visuals over Planet Finance, met de focus op moat stocks – bedrijven met een sterk concurrerend voordeel. 

Historie 3i Group 

Precies 30 jaar geleden, in juni 1994, werd 3i Group beursgenoteerd middels een IPO. De eigenaren van destijds, waaronder The Bank of England, verlaagden hun eigenaarschap met 45%. 

Het bedrijf kent zijn initiële oorsprong in 1945, toen de voorloper van 3i Group, de Industrial and Commercial Finance Corporation (ICFC), werd opgericht door The Bank of England, gezamenlijk met het Britse Ministerie van Economische zaken en Financiën (the Treasury) en andere Britse Clearing Banks (Copey & Clarke, 1995). Het startkapitaal omvatte een bedrag van £15 miljoen (3i Group, 2024). De ICFC zou dienen als een institutie ter bevordering van het uitlenen van lange termijn investeringen aan MKB ondernemingen. Het aanbod van kapitaal in de jaren na de Tweede Wereldoorlog schoot namelijk flink tekort in vergelijking met de vraag naar kapitaal. 

The ICFC was established to serve small and medium sized businesses through the provision of long term and permanent capital (typical investments of £5,000-£200,000). 
— 3i Group (2013). 

Naast de ICFC werd ook de Finance Corporation for Industry (FCI) opgericht, dat zijn focus op grootbedrijven zou hebben. De ICFC en FCI werden in 1973 gefuseerd tot de Finance for Industry (FFI), dat later in 1983 werd hernoemd tot Investors in Industry, oftewel III – 3i (Merlin-Jones, 2010). 

Andere ontwikkelingen in het bijna 80 jarige bestaan van 3i Group hebben onder andere betrekking op de expansie van activiteiten van het private-equitybedrijf. Daar waar het in zijn begin jaren primair gefocust was op het stimuleren van de Britse economie middels het verstrekken van lange termijn kapitaal aan ondernemingen, opende 3i Group later ook kantoren in Parijs (1983), Frankfurt (1984), Singapore (1997), Amsterdam (1998), activiteiten in China en India (2005), New York (2007) en Brazilië (2011) (3i Group, 2013; 2024). Het concern heeft nu zijn focus op bedrijven die een HQ in Europa of Noord-America hebben, maar wereldwijd wel actief kunnen zijn. Via zijn portfoliobedrijven heeft 3i Group indirect hierdoor een wereldwijde voetafdruk – met operationele activiteiten over de hele wereld. 

Sinds de IPO in 1994 met een introductiekoers van 272p per aandeel, hebben aandelen 3i Group een samengesteld koersrendement van gemiddeld 8,2% per jaar (CAGR) opgeleverd aan de aandeelhouders van het eerste uur (2,926p/272p)^(1/30). Dit betreft enkel koersrendement. Hier moeten de (speciaal) dividendbetalingen sinds 1994 nog bij worden opgeteld. 

In de periode 2007-2023 omvatte dit een bedrag van ca. 450 pence (3i Group, 2024). Volgens openbare bronnen noteerde het dividend van 3i Group over de periode 1994-2006 omgerekend ongeveer 150 pence (Companiesmarketcap.com, 2024). Dit zou het totale dividendbedrag op ca. 600 pence brengen, hetgeen de CAGR verhoogt tot 8,9% CAGR, hetgeen nog exclusief het eventuele behaalde rendement op een herinvestering van dit dividend, dat de CAGR eveneens met een paar decimaal procentpunt zou verhogen. 

We kunnen dus stellen dat een belegging in 3i Group sinds de IPO in 1994 een CAGR van ca. 9-10% heeft opgeleverd inclusief (speciaal) dividenden. Maar als aandeelhouder kon je niet altijd tegen donkergroene koersen aankijken. In onderstaand figuur is de achtbaanrit van 3i Group opgenomen. 

In september 2000 bereikte het aandeel van 3i Group zijn voorlopige ATH, om vervolgens zijn ATL in 2008/2009 te bereiken – het aandeel noteerde toen ruim 90% lager dan de top in 2000. 

De NAV/share noteerde in 1994 314.4 pence (The New York Times, 1994). Momenteel is dit 2,085p. Dit vormt een ontwikkeling op de NAV van 6.5% CAGR. Kijkend naar het koersrendement van 8,2% CAGR impliceert dit dus een stijging in de koers/NAV-verhouding van 3i Group. 

1994 2024
Uitstaande aandelen ca. 580 miljoen 973,366,445 (ca. 1.7% CAGR)
Beurswaarde £1.58 miljard £28.5 miljard (10.1% CAGR)
Aandelenkoers 272p 2,926p (8.2% CAGR)
NAV 314.4p 2,085p (6.5% CAGR)
Discount / Premium 42.4p of 13.5% discount 841p of 40.3% premium

Daar waar je ten tijde van de IPO nog een discount van 13.5% kon krijgen op de NAV van 3i Group, is dit anno juni 2024 opgelopen tot een premium van 40.3%. 

Of deze toegenomen premium tot 40% boven de geïmpliceerde NAV van 3i Group gerechtvaardigd is, gaan we duiden in de volgende delen van de Deep Dive van 3i Group. 

Meelezen, denken en praten over 3i Group en andere kansrijke aandelen van morgen? In de Discord Community, onderdeel van het Beursbaas Lidmaatschap, worden potentiële kansrijke kwalitatieve moat aandelen op hun merites beoordeeld. 

 

Disclaimer 

Alle publicaties op deze website (https://beursbaas.eu), in de vorm van artikelen, documenten of andere vormen van (digitale) communicatie, zijn geen beleggingstips of -adviezen. Enkel wordt getracht informatie te geven over de beleggingswereld en het analyseren van bedrijven. Daarnaast kunnen er meningen worden gegeven over bedrijven specifiek, of over het sentiment van de economie als geheel. Deze meningen, ongeacht gepresenteerd met feiten en/of cijfers, zijn eveneens geen beleggingstips- of adviezen. De documentatie, gepresenteerd op de website, kan onjuistheden en/of onregelmatigheden bevatten. Doe altijd je eigen onderzoek en raadpleeg meerdere bronnen alvorens het overgaan tot mogelijke beleggingsbeslissingen. Beursbaas en/of de auteur(s) zijn geenszins verantwoordelijk voor eventuele geleden schade als gevolg van onjuistheden en/of onregelmatigheden in de communicatie en/of documentatie op de website of in de aangeboden producten en/of diensten. Bij het observeren van onjuistheden en/of onregelmatigheden, het verzoek om contact op te nemen zodat dit kan worden gecorrigeerd.