Deze 5 indicatoren bepalen de Moat van elk bedrijf

Deze 5 indicatoren bepalen de Moat van een bedrijf

Wat is een Moat? 
'A Moat' is de Engelse benaming voor een slotgracht, hetgeen een sterke verdediging impliceert. Vroeger werden slotgrachten gebruikt ter verdediging tegen de vijand, zo konden ingezetenen hun vijanden van ver zien aankomen, en werd het ze lastig gemaakt om met infanterie snel binnen te dringen. Tegenwoordig wordt met de benaming Moat gedoeld op het aspect of een bedrijf goed is beschermd tegen concurrentie. 

Grofweg zijn er 5 Moat indicatoren: Intangible Assets, Switching Costs, Network Effect, Cost Advantage en Efficient Scale. 

1. Intangible Assets 

Onder Intangible Assets vallen de Intellectual Property van een bedrijf, dus alle patenten en octrooien. Dit kunnen bijvoorbeeld patenten zijn voor unieke technologie, of patenten voor een bepaald medicijn. Zo hebben Apple, ASML en Alphabet (Google) en diens dochterondernemingen vele patenten die hun technologie (zowel software als hardware) beschermen. Concurrenten kunnen dus hun producten niet exact namaken en ook gaan verkopen. 

Daarnaast vallen onder Intangible Assets ook de merknaam van het bedrijf en hiermee indirect de consumer loyalty voor dit merk. Denk hierbij aan bijvoorbeeld Ferrari, LVMH en Nike, maar ook aan McDonalds en Domino’s Pizza.

Daarnaast bestaan er ook bedrijven die in een unieke situatie bestaan omdat ze de enige in een markt opereren en het door overheidsmaatregelen lastig wordt gemaakt om voor nieuwe spelers binnen te treden. Moody’s en S&P Global staan al lange tijd als een van de weinige kredietbeoordelaars in het rijtje van bedrijven die door de overheid zijn goedgekeurd en bevoegd zijn om de kredietwaardigheid van andere bedrijven vast te stellen, welke effect heeft op het rentetarief van deze bedrijven om nieuw kapitaal aan te trekken. Daarnaast heeft bijvoorbeeld Euronext diverse posities binnen Europa op het gebied van transactie- en orderverwerking. 

2. Switching Costs

Bij Switching Costs moet je denken aan het aspect dat bepaalde bedrijven een dusdanige positie bij een consument of een ander bedrijf hebben geclaimd met hun producten of diensten, dat het vrij lastig of duur is om over te stappen naar een ander bedrijf. Denk hierbij bijvoorbeeld aan SAP, dat software levert aan bedrijven die de ruggengraat vormen van de financieel-administratieve processen van deze ondernemingen. 

Het is vaak een kostbare operatie om over te stappen naar een andere leverancier, gezien de software helemaal is geïntegreerd in het bedrijf. Een ander voorbeeld is bijvoorbeeld Apple, als je eenmaal een iPhone hebt, met wellicht ook een MacBook en een iPad, dan zijn al deze devices verbonden met 1 cloud en heb je altijd je documenten bij de hand. Het is daarom ook lastig om bijvoorbeeld je iPhone in te leveren tegen een smartphone van een concurrent, gezien je devices dan niet meer met elkaar in verbinding staan. 

Denk ook aan bijvoorbeeld Microsoft, dat met Microsoft Office vele toepassingen aan bedrijven levert die deze software elke dag gebruiken; dit maakt het lastig voor bedrijven om over te stappen op andere aanbieders.

3. Network Effect

Dit is de toegevoegde waarde die wordt gecreëerd naarmate meer consumenten het product gaan afnemen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan Meta, dat met Facebook, Instagram en Whatsapp platformen heeft gecreëerd die nu ondenkbaar zijn uit ons dagelijks leven. Je vrienden en familie zitten bijvoorbeeld op Whatsapp of Instagram, en om met hen in contact te blijven dien ook jij deze platformen te gebruiken. 

Met elke nieuwe gebruiker zal dit sneeuwbaleffect steeds meer zijn waarde toevoegen: hoe meer gebruikers hoe krachtiger dit netwerk effect is en zal bijdragen aan de Moat van een bedrijf. Denk bijvoorbeeld ook aan Youtube (dochteronderneming van Alphabet) dat met iedere upload zijn talloze uren aan content verstevigt. 

4. Cost Advantage

Bij Cost Advantage moet je denken aan aspecten gerelateerd met kostenleiderschap, maar ook aan een moeilijk verkrijgbare schaal. Een bedrijf met een sterke Cost Advantage is bijvoorbeeld Amazon. Dit bedrijf heeft de afgelopen jaren sterk kunnen groeien door investeringen in groei, waardoor het nu een bekende naam is in de e-commerce sector. Daarnaast biedt het ook een platform aan waarop andere bedrijven als derden kunnen leveren aan consumenten. Deze krachtig grote schaal van dit bedrijf zal dan ook niet snel door een andere speler kunnen worden ingehaald, laat staan alle fysieke en logistieke processen die op de achtergrond aan dit platform zijn gelieerd.

5. Efficient Scale

De laatste indicator die je kunt gebruiken om een bedrijf te beoordelen op zijn Moat Score is Efficient Scale, ofwel schaal- en efficiencyvoordelen. Markten waarin deze voordelen zich voordoen zijn bijvoorbeeld spoorbedrijven. Hierbij is het kostbaar voor nieuwe concurrenten die deze markt willen binnendringen om zelf een geheel spoornetwerk aan te leggen. Bedrijven die goed scoren op Efficient Scale zijn dan bijvoorbeeld ook Union Pacific, Canadian National Railway en Canadian Pacific Railway. 

De barrier om in een nieuwe markt te opereren is bij deze bedrijven dan ook zeer hoog, en beschermen de reeds gevestigde bedrijven in deze markt. Een bedrijf als ASML, met enorm veel kennis van technologie en processen m.b.t. het produceren van chipmachines, valt ook in deze categorie. Het is ondenkbaar om deze markt te penetreren, ook gezien ASML vele hechte relaties met naadloze processen heeft met de vele toeleveranciers die het heeft voor alle unieke onderdelen die benodigd zijn voor een chipmachine.

Massive Moats Portfolio
Benieuwd welke 23 bedrijven we hebben gestempeld als Massive Moats aandelen? Schaf dan onze Beursbaas Tool | Aandelen Waarderen & Analyseren aan. Aan deze tool - die je voor je eigen aandelen kunt gebruiken - zullen ook alle aandelen uit dit Massive Moats Portfolio worden toegevoegd, inclusief de MoatScore die wij deze unieke Massive Moats bedrijven geven, de koersdoelen die we voor alle holdings hebben en de koersen die we verwachten voor 2027.

Disclaimer 
Publicaties op deze Website (https://debeursbaas.nl) zijn geen beleggingstips of -adviezen. Enkel wordt getracht informatie te geven over de beleggingswereld en het opbouwen van een portfolio. Daarnaast kunnen er meningen worden gegeven over bedrijven specifiek, of over het sentiment van de economie als geheel. Deze meningen, ongeacht gepresenteerd met feiten e/o cijfers, zijn eveneens geen beleggingstips- of adviezen. Deze dienen puur ter illustratie van onze visie. De documentatie gepresenteerd op onze Website kan onjuistheden e/o onregelmatigheden bevatten. Doe altijd je eigen onderzoek en raadpleeg meerdere bronnen alvorens het overgaan tot mogelijke beleggingsbeslissingen. Beursbaas is geenszins verantwoordelijk voor eventuele geleden schade als gevolg van onjuistheden e/o onregelmatigheden op onze Website of in onze producten e/o diensten. Bij het observeren van onjuistheden e/o onregelmatigheden, het verzoek contact met ons opnemen zodat wij dit kunnen corrigeren. Conform wetgeving zijn we verplicht te vermelden dat we een longpositie hebben in vele van bovenstaande genoemde bedrijven op 30-05-2023. Bekijk ons online Portfolio voor de actuele lijst.