Dit is waarom we aandelen Aegon (AGN.AS) hebben gekocht

Dit is waarom we aandelen Aegon (AGN.AS) hebben gekocht
Het oude hoofdkantoor van Aegon aan het Aegonplein te Den Haag met haar oude logo. 

Vanochtend, 6 juli 2023, lanceerde Aegon het begin van een aandeleninkoopprogramma van maar liefst 1,5 miljard euro. Het aandeleninkoopprogramma loopt van 6 juli 2023 tot naar verwachting 30 juni 2024. 

Verkopen aan a.s.r. €2,2 miljard cash + €1,84 miljard aandelen 
Dit na opvolging van de verkoop van Aegon haar Nederlandse activiteiten omtrent Nederlands pensioen, levens- en overige verzekeringen aan a.s.r. wat Aegon 2,2 miljard euro in cash op heeft geleverd, alsmede een belang van 29,99% in aandelen a.s.r. (dat op dit moment zo'n 1,84 miljard euro aan waarde vertegenwoordigd). De voltooiing van de verkoop van deze activiteiten werd op 4 juli jl. bekend gemaakt (Aegon, 2023). Naar verwachting zullen alle activiteiten uiterlijk 2026 zijn geïntegreerd bij a.s.r. 

Intrekken ingekochte aandelen 
Een belangrijk aspect is dat Aegon de ingekochte aandelen zal intrekken (to cancel). De huidige beurswaarde van Aegon is ca. 9 miljard euro. Het huidige aandeleninkoopprogramma zal op deze huidige beurskoers dus zo’n 16,67% van de uitstaande aandelen terugkopen.

Het intrekken van deze aandelen zorgt ervoor dat er minder aandelen zullen uitstaan in de toekomst. Aandeelhouders zullen met dit aandeleninkoopprogramma dan ook procentueel een groter belang in het bedrijf opbouwen. Gezien de aandelen winstrecht en recht hebben op dividend, zullen toekomstige dividenden over minder aandelen hoeven te worden uitgekeerd, waardoor het dividend per aandeel ook zal stijgen.

Dividend Aegon 
Het dividend over 2022 noteerde €0,23 per aandeel (ruim 5% dividendrendement op de huidige koers). Op de Aegon Capital Markets Day liet Aegon weten dat het voor 2023 een dividend van €0,30 (6,4%) en voor 2025 een dividend verwacht uit te betalen van €0,40 per aandeel (8,5%).

Aegon wordt hiermee grotendeels een Amerikaanse verzekeraar. Daarnaast houdt het bedrijf zijn divisie Aegon Asset Management ook nog aan. Een eventuele verkoop hiervan zal ook enkele miljarden kunnen opleveren, maar of het bedrijf geheel Amerikaans zal worden is vooralsnog niet bekend. 

Wat wel bekend is, is dat het vanochtend aangekondigde aandeleninkoopprogramma een startschot is van vele kapitaalallocaties naar beleggers. Vanochtend was 1 aandeel Aegon €4,68 waard. We gaan zien waar het aandeel volgend jaar juni op zal noteren. 

Disclaimer
Publicaties op deze Website (https://debeursbaas.nl) zijn geen beleggingstips of -adviezen. Enkel wordt getracht informatie te geven over de beleggingswereld en het opbouwen van een portfolio. Daarnaast kunnen er meningen worden gegeven over bedrijven specifiek, of over het sentiment van de economie als geheel. Deze meningen, ongeacht gepresenteerd met feiten e/o cijfers, zijn eveneens geen beleggingstips- of adviezen. Deze dienen puur ter illustratie van onze visie. De documentatie gepresenteerd op onze Website kan onjuistheden e/o onregelmatigheden bevatten. Doe altijd je eigen onderzoek en raadpleeg meerdere bronnen alvorens het overgaan tot mogelijke beleggingsbeslissingen. Beursbaas is geenszins verantwoordelijk voor eventuele geleden schade als gevolg van onjuistheden e/o onregelmatigheden op onze Website of in onze producten e/o diensten. Bij het observeren van onjuistheden e/o onregelmatigheden, het verzoek contact met ons op te nemen zodat wij dit kunnen corrigeren. Conform wetgeving zijn we verplicht te vermelden dat we een longpositie hebben in Aegon en een shortpositie in a.s.r. (d.d. 06-07-2023).