Dit zijn de leden van het Management en Supervisory Board, Grootaandeelhouders én Shorters van Just Eat Takeaway.com

Dit zijn de leden van de Management en Supervisory Board, Grootaandeelhouders én Shorters in Just Eat Takeaway.com

Updated on 27-07-2023, 23:26. 

Management Board Just Eat Takeaway.com 
Het management van Just Eat Takeaway.com bestaat uit de volgende leden
  • Jitse Groen: Founder en CEO 
  • Brent Wissink: CFO 
  • Jörg Gerbig: COO 
  • Andrew Kenny: CCO 

Raad van Commissarissen (Supervisory Board) Just Eat Takeaway.com 
Daarnaast omvat de Raad van Commissarissen Dick Boer, Corinne Vigreux, Ron Teerlink, Mieke de Schepper, Jambu Palaniappan, Lloyd Frink, Abbe Luersman en Angela Noon als leden

Grootaandeelhouders Just Eat Takeaway.com 
Jitse Groen heeft nog altijd een vinger in de pap met zijn belang van 6,97%. De grootaandeelhouders van Just Eat Takeaway.com zijn in de tabel en het figuur hieronder schematisch weergegeven. 

Figuur 1: Grootaandeelhouders Just Eat Takeaway.com per 30-06-2023. 

Name Shares Capital Interest Voting Interest
Baupost Group (S.A. Klarman) 19,506,244 8,87% (9,03%*) 8,87% (9,03*)
J. Groen 15,327,668 6,97% (7,11%*) 6,97% (7,11%*)
Caledonia (Private) Investments Pty Limited 13,282,562 6,04% 6,04%
Cat Rock Capital Management LP 10,646,732 4,84% 4,84%
Templeton Global Advisors Limited 8,331,758 3,79% 3,79%
The Vanguard Group 6,788,539 3,09% 3,09%
Capital Research & Management Co. 6,278,727 2,85% 2,85%
Norges Bank Investment Management 4,937,773 2,24% 2,24%
Eminence Capital LP 4,744,028 2,16% 2,16%
FIL Investment Advisors (UK) Ltd. 3,465,530 1,58% 1,58%
Stichting Administratiekantoor Takeaway.com 6,688,219 3,04% 3,04%
Free Float 119,968,279 54,54% 54,54%
Totaal 219,966,059 100% 100%

(bron: SEC Filings, SC 13G/A, MarketScreener)
*) SC 13G/A data betreft van 13 februari 2023, waarin naar het uitstaande aandelenaantal van 30 september 2022 wordt verwezen. Per 5 april 2023 is het aantal uitstaande aandelen verhoogt tot 219,966,059 ordi­nary shares. (The num­ber of vot­ing rights amount­ed to 219,966,059). Dit zorgde voor een afname in % aandelenbelang voor Baupost en J. Groen t.o.v hun SC 13G/A melding in februari jl. 

Figuur 2: Schematische weergave aandelen belang grootaandeelhouders per 4 juli 2023 (>1,5%, rest Free Float). 

Grootaandeelhouders Just Eat Takeaway Major Shareholders

Zichtbaar is dat Jitse Groen niet meer de grootste aandeelhouder is. Dit betreft de Baupost Group met ruim 19,5 miljoen aandelen. Overige grootaandeelhouders zijn investeringspartijen en hedgefondsmanagers. Daarnaast hebben partijen als Cat Rock Capital en Caledonia Private Investments ook nog altijd een belang in Just Eat Takeaway.com.

Shorters Just Eat Takeaway.com
Naast bovenstaande grootaandeelhouders die long zitten in het bedrijf, zitten er ook diverse partijen short in JET. Dit omvat ongeveer 8,5% van het totaal van de uitstaande aandelen. In onderstaand figuur  zichtbaar dat deze 8,5% short interest bestaat uit diverse partijen met een (kleine) shortpositie.

Figuur3 : Verloop Short Interest JET afgelopen 90 dagen (bron: shortsell.nl)

Verloop Short Interest JET afgelopen 90 dagen (bron shortsell.nl)

Bij short gaan lenen bestaande aandeelhouders (die long zitten) hun aandelen uit aan partijen die willen speculeren op een daling van het aandeel. Deze shorters verkopen hun geleende aandelen direct op de beurs na ontvangst. Hiervoor krijgen deze uitlenende long aandeelhouders een rentevergoeding. In theorie moeten alle short-belangen ooit weer een keer worden teruggekocht door deze shorters op de beurs. Shorters willen dit het liefst op een zo laag mogelijke koers doen, dit vormt immers hun winst. 

Investment Case Just Eat Takeaway.com
Bovenstaande content betreft 2 paragrafen van de paper Investment Case: Just Eat Takeaway.com (PDF). In deze paper wordt de stand van zaken over Just Eat Takeaway.com op een rijtje gezet, alsmede het toekomstperspectief van het maaltijdenbezorgbedrijf. Daarnaast is er een waarderingsanalyse opgenomen met calculaties voor de huidige waardering (o.b.v. het jaarverslag over 2022) en is er gekeken naar toekomstige prognoses van Just Eat Takeaway.com, die vervolgens kritisch zijn getoetst op haalbaarheid. Op basis hiervan is een prognose voor de aandelenkoers in 2027 gemaakt. Hierbij is ook de intrinsieke waarde op dit moment weergegeven, en het koerspotentieel de komende jaren. 

Disclaimer
Publicaties op deze Website (https://debeursbaas.nl) zijn geen beleggingstips of -adviezen. Enkel wordt getracht informatie te geven over de beleggingswereld en het opbouwen van een portfolio. Daarnaast kunnen er meningen worden gegeven over bedrijven specifiek, of over het sentiment van de economie als geheel. Deze meningen, ongeacht gepresenteerd met feiten e/o cijfers, zijn eveneens geen beleggingstips- of adviezen. Deze dienen puur ter illustratie van onze visie. De documentatie gepresenteerd op onze Website kan onjuistheden e/o onregelmatigheden bevatten. Doe altijd je eigen onderzoek en raadpleeg meerdere bronnen alvorens het overgaan tot mogelijke beleggingsbeslissingen. Beursbaas is geenszins verantwoordelijk voor eventuele geleden schade als gevolg van onjuistheden e/o onregelmatigheden op onze Website of in onze producten e/o diensten. Bij het observeren van onjuistheden e/o onregelmatigheden, het verzoek contact met ons op te nemen zodat wij dit kunnen corrigeren. Conform wetgeving zijn we verplicht te vermelden dat we een longpositie hebben in Just Eat Takeaway.com (d.d. 12-07-2023).