Domino's Pizza ($DPZ) Halfjaarcijfers 2023 Uitgelicht

Domino's Pizza Halfjaarcijfers 2023 Uitgelicht
(Foto: Domino's). 

Voorbeurs publiceerde Domino’s Pizza ($DPZ) vandaag zijn Q2 2023 Financial Results. Hierbij de Key Figures: 
  • Wereldwijde Retail Sales groeiden +5,8% (excl. valuta impact); 
  • Wereldwijd opende het bedrijf 253 winkels (netto +197); 
  • Winst per aandeel (Diluted EPS) groeide met +9,2% naar $3,08; 
  • Kwartaaldividend vastgesteld op $1.21 per aandeel (uitgekeerd op 29 september 2023). 

In onderstaande tabel is zichtbaar dat Domino’s Pizza in haar eerste halfjaar van 2023 10,7% meer netto inkomsten heeft geboekt. De omzet, uitgedrukt in dollars, was -1,3% minder dan in HY2022. Domino’s geeft als reden dat er in Q2 2023 lagere inkomsten waren uit hun Supply Chain divisie. Kijkend naar de geconsolideerde winst- en verliesrekening is een afname van $30,9 miljoen zichtbaar YoY, ofwel een afname van -4,8% YoY. Domino’s schrijft deze afname toe aan een daling van de prijs (ad -2,4%) die zij vragen voor de inkoop door franchisenemers, maar ook gedeeltelijk aan lagere ordervolumes vanuit deze franchisenemers. 

Deze Supply Chain divisie telt voor 60,1% (Q2 2022: 60,7%) mee in de totale omzet mix van Domino’s Pizza. Het gaat hierbij om leveringen die het bedrijf doet aan franchise ondernemingen van Domino’s. Zij betalen naast het inkopen van ingrediënten (Supply Chain) ook royalty's aan Domino’s. De omzet uit deze royalty's bedroeg in het eerste halfjaar van 2023 $209,8 miljoen (HY2022: $195 miljoen). 

Tabel 1: Financials Domino’s Pizza 
(in $d) Q2 2022 Q2 2023 %YoY HY2022 HY2023 %YoY
Omzet $1.065.182 $1.024.627 -3,8% $2.076.331 $2.049.025 -1,3%
Kosten van de verkoop $678.917 $619.971 -8,7% $1.258.822 $1.258.822 0,0%
Bruto inkomsten $386.265 $404.656 +4,8% $817.509 $790.203 -3,3%
Overhead $208.121 $209.253 +0,5% $474.854 $417.317 -12,1%
Operationele inkomsten $178.144 $195.403 +9,7% $342.655 $372.886 +8,8%
Netto inkomsten $102.493 $109.380 +6,7% $193.457 $214.150 +10,7%
Diluted EPS $2,82 $3,08 +9,2% $5,32 $6,02 +13,2%

Domino’s ontving in Q2 2023 +5,8% YoY hogere inkomsten uit royalty’s van internationale franchisenemers, dit vanwege “Same Store Sales Growth”. Domino’s definieert Same Stores als winkels die reeds gevestigd zijn en waarmee kan worden vergeleken met andere vergelijkbare periodes. Deze groei komt dus uit een hogere groei in Retail Sales.

Inkomsten uit royalty’s van US franchisenemers stegen +8,7% in Q2 2023 YoY. Volgens Domino’s veroorzaakt door een stijging in vergoedingen voor het gebruik van het bedrijf zijn “technology platforms” en daarnaast ook een groei in Retail Sales. 

Wereldwijde Retail Sales groeiden +5,8% (exclusief effect van wisselkoersen). Domino’s opende 253 winkels in Q2 2023 wereldwijd, en sloot er in deze periode 56. Aandelen Domino's Pizza (DPZ) openden de handelsdag initieel positief met een plus van 3%, om vervolgens de handelsdag af te sluiten met +0,12%. 

Disclaimer 
Publicaties op deze Website (https://debeursbaas.nl) zijn geen beleggingstips of -adviezen. Enkel wordt getracht informatie te geven over de beleggingswereld en het opbouwen van een portfolio. Daarnaast kunnen er meningen worden gegeven over bedrijven specifiek, of over het sentiment van de economie als geheel. Deze meningen, ongeacht gepresenteerd met feiten e/o cijfers, zijn eveneens geen beleggingstips- of adviezen. Deze dienen puur ter illustratie van onze visie. De documentatie gepresenteerd op onze Website kan onjuistheden e/o onregelmatigheden bevatten. Doe altijd je eigen onderzoek en raadpleeg meerdere bronnen alvorens het overgaan tot mogelijke beleggingsbeslissingen. Beursbaas is geenszins verantwoordelijk voor eventuele geleden schade als gevolg van onjuistheden e/o onregelmatigheden op onze Website of in onze producten e/o diensten. Bij het observeren van onjuistheden e/o onregelmatigheden, het verzoek contact met ons op te nemen zodat wij dit kunnen corrigeren. Conform wetgeving zijn we verplicht te vermelden dat we een longpositie hebben in Domino's Pizza (d.d. 24-07-2023).