Een Aandeel Waarderen: LVMH (Louis Vuitton Moët Hennessy)


©LVMH. 

Op 12 april jl. heeft LVMH haar financiële resultaten over Q1 gepubliceerd. In het eerste kwartaal van dit jaar werd een omzet van ruim €21 miljard (€21.035 miljoen) geboekt. Dit betreft een omzetstijging van +17% organische groei ten opzichte van Q1 van 2022. LVMH gaf in haar Q1-update geen inkijk in de performances op het gebied van operationele, bruto- en netto- winst. 

Verwachting 2023
LVMH heeft geen financiële targets afgegeven voor de resterende kwartalen van 2023. Wel geven ze de volgende tekstuele toelichting over het vervolg van dit jaar: “In an uncertain geopolitical and economic context, LVMH remains both vigilant and confident at the start of the year. The Group will continue to pursue its strategy focused on the development of its brands, driven by a sustained policy of innovation and investment as well as by a constant quest for quality in its products, their desirability and their distribution. LVMH relies on the talent and motivation of its teams, the diversity of its businesses and the good geographical balance of its revenue to further strengthen its global leadership position in luxury goods in 2023.”

Performance afgelopen jaren (2017-2022)
In de periode 2017 tot en met 2022 heeft LVMH haar jaarlijkse omzet laten groeien van €42,6 miljard in 2017 tot €79,2 miljard in 2022. Dit is een gemiddelde stijging van 17,1% per jaar. In deze periode is de nettowinst gegroeid van €5,8 miljard (2017) tot ruim €14,7 miljard (2022), hetgeen resulteert in een stijging van de winst per aandeel (diluted) van €11,52 in 2017 tot €29,31 vorig jaar. Over de jaren noteerde de nettowinstmarge tussen de 13,7% en 19,7%. 

Grafiek 1: Realisatie Omzet en Nettowinst (2017-2022) en Prognose (2023+)

In 2022 keerde het bedrijf €12,00 uit als dividend over de behaalde resultaten. Dit is een groei van €2,00 ten opzichte van 2021, waarin het €10,00 per aandeel uit heeft gekeerd. Zelfs in de corona periode heeft het bedrijf zijn dividend laten groeien (m.u.v. de slotdividend betaling in 2020 over 2019 inzake de onzekerheid destijds toen de corona shutdowns net begonnen waren):

Grafiek 2: Realisatie EPS en Dividend (2017-2022) en Prognose (2023+)

Verwachting toekomst
Over de afgelopen 6 jaar heeft LVMH een gemiddelde omzetgroei weten te behalen van 17,1%, met een groei van 23,3% ten opzichte van 2022. Ook de nettowinst groeide in deze periode met gemiddeld 15,4% (2022: 18,6%). 
Ik verwacht dat LVMH middels organische groei en acquisities een omzetgroei van 10% per jaar zal kunnen handhaven. Hierbij verwacht ik een nettowinstmarge van ten minste 17,5%.

Ik verwacht een vrije kasstroom van 16% (2022: 16,1%) (als percentage van de omzet). Hiermee verwacht ik dat het bedrijf het dividend mee zal kunnen laten groeien met haar performances en haar dividend payout ratio van 40% kan standhouden (2022: 40.9%, last 6-years 43.3% gemiddeld), waarbij het bedrijf tevens een aandeleninkoopprogramma van zo’n 0.3% van de uitstaande aandelen per jaar zal kunnen opkopen (2022: 0.3%). 

Op 31-12-2022 noteerde de P/E-ratio van LVMH 23.2. Momenteel noteert het aandeel op een Foreward P/E-ratio van zo’n 28.0; de koers van LVMH is YTD al met ruim 30% opgelopen.
Met bovenstaande prognoses verwacht ik:

  • Een omzetgroei van minimaal 10% per jaar, hetgeen ik defensief acht kijkend naar de omzetgroei in 2022 (+23,3% en Q1 van 2023 ad +17%);
  • Een nettowinstmarge van 17,5%, hetgeen ik in lijn acht met de performances over de afgelopen jaren (15,4% last 6-years, 18,6% in 2022).
  • Een afname van het aantal uitstaande aandelen van 503,25 miljoen tot 496,75 miljoen in 2027 en tot 491,31 in 2030. 
  • Een P/E van 25.0 (nu: 28.0, 2022: 23.2, last 6-years: 28.5).

Hiermee kom ik voor 2027 uit op een aandelenkoers van €1.125* en €1.511 in 2030**. Inclusief dividendrendement is dit een koerspotentieel van 34,9% voor 2027 en 78,4% voor 2030. 

*) €127.5 miljard euro omzet * 17,5% nettowinstmarge * P/E van 25.0 / 495.75 miljoen uitstaande aandelen.
**) €169.7 miljard euro omzet * 17.5% nettowinstmarge * P/E van 25.0 / 491,31 miljoen uitstaande aandelen.  


Grafiek 3: Realisatie verloop aandelenkoers LVMH (2017-2022) en Prognose (2023+)

Bekijk de volledige Waarderingsanalyse
Wil je toegang tot de volledige waarderingsanalyse? Check dan de Beursbaas Tool | Een Aandeel Waarderen, hierin zijn naast LVMH ook waarderingsanalyses voor tal van andere bedrijven zoals Apple, Microsoft en Amazon opgenomen.

Disclaimer
Publicaties op deze Website (https://debeursbaas.nl) zijn geen beleggingstips of -adviezen. Enkel wordt getracht informatie te geven over de beleggingswereld en het opbouwen van een portfolio. Daarnaast kunnen er meningen worden gegeven over bedrijven specifiek, of over het sentiment van de economie als geheel. Deze meningen, ongeacht gepresenteerd met feiten e/o cijfers, zijn eveneens geen beleggingstips- of adviezen. Deze dienen puur ter illustratie van onze visie. De documentatie gepresenteerd op onze Website kan onjuistheden e/o onregelmatigheden bevatten. Doe altijd je eigen onderzoek en raadpleeg meerdere bronnen alvorens het overgaan tot mogelijke beleggingsbeslissingen. Beursbaas is geenszins verantwoordelijk voor eventuele geleden schade als gevolg van onjuistheden e/o onregelmatigheden op onze Website of in onze producten e/o diensten. Conform wetgeving ben ik verplicht te vermelden dat ik een longpositie heb in LVMH (MC.PA).