Een wereld die constant verandert: welke innovatieve aandelen moet ik hebben voor 2050?

Een wereld die constant verandert: welke innovatieve aandelen moet ik hebben voor 2050?
Hoe ziet de toekomst eruit? Een vraag die je rijk kan maken, maar ook een vraag waarop niemand het exacte antwoord heeft. Een ding is zeker: technologie zal een belangrijke rol spelen in onze toekomst.

Welke bedrijven domineren in 2050 het lijstje van bedrijven met de hoogste beurswaarde? Om op zoek te gaan naar de volgende Apple’s, Alphabet’s en Microsoft’s van deze wereld, is het van belang om eerst stil te staan bij de veranderingen van Planet Finance in de afgelopen jaren.

1989
Ruim 34 jaar geleden, in maart 1989, zag de top 15 bedrijven qua market cap er als volgt uit:

Een wereld die constant verandert: welke innovatieve aandelen moet ik hebben voor 2050?
Sources: Berkshire Hathaway AGM, Bloomberg, EQS Function

Bovenstaande tabel toont de 15 bedrijven uit 1989 met de grootste beurswaarde, uitgedrukt in USD. Zichtbaar is dat er in deze lijst veel Japanse en Amerikaanse bedrijven destijds de wereldmarkten domineerden. Dit met voornamelijk banken en oliebedrijven; bedrijven die destijds een grote invloed hadden op de wereldwijde economie en op ons leven.

2023
Momenteel, anno 2023, is deze lijst compleet veranderd. Zo zitten er welgeteld 0 bedrijven uit 1989 in de top 15 van meest waardevolle bedrijven qua marktkapitalisatie anno nu. Deze lijst ziet er nu als volgt uit (d.d. 16-06-2023):

Een wereld die constant verandert: welke innovatieve aandelen moet ik hebben voor 2050?
Source: companiesmarketcap.com

Zichtbaar is dat sinds 1989 de top 1 positie met 2.722% van 104B naar 2.935B is gestegen. Positie 15 is met 1.131% van 35B naar 431B in waarde toegenomen. Dit laat de massieve groei van zowel Planet Finance zien, als ook die van de wereldeconomie als geheel.

De top 15 wordt nu prominent omslagen door informatietechnologie bedrijven, met als uitzondering een olie-, zorg- en luxe bedrijf. Berkshire Hathaway maakt met 743B aan beurswaarde zijn 8e positie waar met een belang van 5,8% in de nummer 1 van deze lijst, Apple Inc.

Revoluties
De grote transitie in amper 35 jaar van veelal oliebedrijven en banken naar IT-bedrijven komt door de opkomst van het internet en de verdere digitalisering die de introductie van het internet veroorzaakt heeft. De impact van het internet en alle innovaties die dit met zich mee heeft gebracht, heeft een zowel absolute als relatieve grotere impact gehad dan bijvoorbeeld de industriële revolutie.

Het was dus lucratief om eind jaren 90 te bedenken wat voor toepassingen de komende decennia het meest zouden bijdragen aan de wereldeconomie, en daarbij het meest zouden worden gewaardeerd door Planet Finance.

Toekomstige Innovaties
De vraag die nu bij je oproept is dan ook welke bedrijven over 30 jaar, in 2050, de grootste beurswaarde zouden kunnen hebben. Nieuwe toepassingen in onze wereld zijn bijvoorbeeld Artificial Intelligence & Machine Learning, Robotics & 3D Printing, Quantum Computing & Advanced Semiconducting, Orbital Aerospace & Space Mining, Clean Energy & Storage Solutions, Blockchain Technologie & Smart Contract Networks, EV & Autonomous Ride-Hail, en Molecular Diagnostics & Precision Therapies.

Wat bovenstaande toepassingen gemeen hebben, is de zeer complexe technologische aard, waarbij wij als mensen hulp nodig (zullen) hebben van geavanceerde rekenmodellen en nauwkeurige door data aangedreven beslissingen.

Daar waar we in 1989 nog veelal bezig waren met het fysiek bouwen aan onze wereld (olie voor de maakindustrie, banken voor de financiële ruggengraat van onze economie), komen we nu in een stadium waarbij de rol van zeer complexe technologische innovaties een nog grotere rol gaan spelen dan dat ze op dit moment al doen.

Zwemmen in het geld
De vraag is dan ook welke bedrijven in staat zijn bovenstaande innovaties tijdig en effectief te kunnen implementeren in hun producten en diensten, maar ook in hun cultuur en bedrijfsvoering. Zijn dit nieuwe start-ups die momenteel druk bezig zijn om deze nieuwe innovaties in onze wereld te lanceren? Of bestaan de bedrijven in de top market caps van 2050 nog niet en zullen zij pas in 2030 en 2040 ontstaan?

Dit blijft gissen. Wat wel een zekerheid is, is dat bestaande bedrijven als Apple, Microsoft, Alphabet, Berkshire Hathaway en Tencent zwemmen in het cash dat zij hebben op hun bankrekeningen. Deze bedrijven hebben dan ook investeringstakken waarmee zij hun beschikbare middelen inzetten om in te spelen op deze nieuwe innovaties. Zij doen dit onder andere door het opkopen van start-ups of het deelnemen met een belang in deze start-ups.

Portfolio met honderden start-ups
Zo heeft Alphabet, met zijn investeringstak Google Ventures (gv.com), een Portfolio opgebouwd met honderden start- en scale-ups. Google Ventures heeft zijn Portfolio opgedeeld in 4 categorieën: Consumer, Enterprise, Frontier Tech en Life Science. Deelnemingen zijn (waren) bijvoorbeeld Desktop Metal, Slack, Uber, Upstart, GitLab en DocuSign.

Hiermee heeft Alphabet, met Google Ventures, dus een exposure in toekomstige technologische ontwikkelingen.

Conservatisme
Dit in contrast met de top 15 bedrijven uit 1989, die veelal enkel bezig waren met het uitbreiden van hun bestaande markten (denk aan banken die andere banken in andere landen overnamen) en hun invloed in deze markten te vergroten (denk aan oliebedrijven met verticale integraties van bijvoorbeeld olieraffinaderijen). Deze bedrijven hebben de opkomst en de impact van de nieuwe technologieën en innovaties waarschijnlijk dan ook niet kunnen voorspellen en niet goed voor ogen gehad.

Top market caps 2050
Zal de lijst van meest waardevolle bedrijven over 30 jaar dan weer geen enkele onderneming bevatten uit de lijst van 30 jaar daarvoor zoals dit nu is met de 2023-1989 vergelijking? Wij denken persoonlijk van niet. Dit omdat de grote bedrijven zoals we die nu kennen hard bezig zijn om ook hun vinger in de pap te hebben in de bedrijven van de toekomst.

Maar ook omdat de grote techbedrijven druk bezig zijn om hun eigen producten en diensten aan te passen naar toekomstige technologieën en markten.

Een tegenargument die veelal wordt ingebracht is dat het procentuele rendement op een investering van bijvoorbeeld een bedrijf met een $trillion waardering dan ook minder hoog zal zijn dan dat van een investering in een start-up de komende jaren. Dit is in theorie waar, als je ervan uitgaat dat een klein bedrijf procentueel meer kan groeien t.o.v. zijn startpositie dan een groot bedrijf dit kan doen, waarbij dit kleine bedrijf niet failliet gaat, of wordt overgenomen door bijvoorbeeld een investeringstak van een groot techbedrijf.

Daarnaast speelt nu ook meer dan ooit het probleem van ‘too much money chasing too few ideas’. Ofwel: er is te veel geld en er zijn te weinig goede bedrijven om in te investeren. Hierdoor worden de waarderingen van kansrijke start-ups dan ook significant omhoog gedreven door bedrijven die allemaal een deelneming in deze start-ups willen hebben.

We zijn ook van mening dat de kans dat een start-up het op eigen kracht kan maken, in de reis van klein bedrijf naar een positie in de lijst van top market caps in 2050, dan ook steeds kleiner wordt naarmate de tijd verstrijkt en we ons verder in de toekomst gaan begeven.

Beste van beide werelden
Wij blijven vooralsnog dan ook rustig investeren in een aantal bedrijven in de lijst met top market caps zolang ze zichzelf, en hun investeringsportfolio’s, blijvend versterken in hun moat positie. Daarnaast blijven we ook investeren in kleinere bedrijven waarvan wij denken dat deze met hun producten, diensten, marktaandeel en patenten een significante voorsprong hebben op hun concurrentie. Mocht er een overname komen, dan kun je altijd nog een positie in het overnemende bedrijf zelf nemen om blijvend te profiteren van jouw investeringspropositie. En hierbij kun je de overnamepremie zien als een bevestiging dat je goed zit met je investeringstheses en -strategie.

Happy investing everyone,
Team Beursbaas

Disclaimer
Publicaties op deze Website (https://debeursbaas.nl) zijn geen beleggingstips of -adviezen. Enkel wordt getracht informatie te geven over de beleggingswereld en het opbouwen van een portfolio. Daarnaast kunnen er meningen worden gegeven over bedrijven specifiek, of over het sentiment van de economie als geheel. Deze meningen, ongeacht gepresenteerd met feiten e/o cijfers, zijn eveneens geen beleggingstips- of adviezen. Deze dienen puur ter illustratie van onze visie. De documentatie gepresenteerd op onze Website kan onjuistheden e/o onregelmatigheden bevatten. Doe altijd je eigen onderzoek en raadpleeg meerdere bronnen alvorens het overgaan tot mogelijke beleggingsbeslissingen. Beursbaas is geenszins verantwoordelijk voor eventuele geleden schade als gevolg van onjuistheden e/o onregelmatigheden op onze Website of in onze producten e/o diensten. Bij het observeren van onjuistheden e/o onregelmatigheden, het verzoek contact met ons op te nemen zodat wij dit kunnen corrigeren. Conform wetgeving zijn we verplicht te vermelden dat we een longpositie hebben in een aantal van de hierboven genoemde bedrijven. Bekijk de gehele lijst met deelnemingen hier.