Hoe waardeer je een aandeel?

Hoe waardeer je een aandeel?

Het futuristische hoofdkantoor van Apple in Cupertino, Californië: Apple Park. 

Hoe waardeer je een aandeel? 
Het waarderen van een aandeel kan voor veel beleggers een uitdaging zijn. Het is een complexe taak waarbij veel factoren moeten worden overwogen, waaronder de financiële prestaties van het bedrijf, de marktwaarde, de groeipotentie en de sector waarin het bedrijf opereert. In dit artikel bespreken we de belangrijkste factoren die je moet overwegen bij het waarderen van een aandeel.

Financiële prestaties van het bedrijf 
De financiële prestaties van een bedrijf zijn van cruciaal belang bij het waarderen van een aandeel. Om deze prestaties te evalueren, moet je kijken naar de financiële resultaten van het bedrijf. Hierbij kun je kijken naar de omzet, winst, balans en kasstroom van een bedrijf.

Wanneer we het hebben over de financiële prestaties van een bedrijf, verwijzen we meestal naar de financiële resultaten die zijn opgenomen in de financiële verslagen van het bedrijf. De belangrijkste financiële verslagen zijn de winst- & verliesrekening (Income Statement), de balans (Balance Sheet) en het kasstroomoverzicht (Cashflow Statement).  Elk van deze verslagen biedt een overzicht van verschillende financiële aspecten van het bedrijf.

Balance Sheet 
De Balance Sheet bevat informatie over de balans van het bedrijf en geeft een overzicht van de activa en passiva van het bedrijf op een bepaald moment weer. Dit omvat onder andere de bezittingen, zoals gebouwen, machines en voorraden, evenals de schulden, zoals leningen en betalingsverplichtingen. De balans biedt ook inzicht in de kapitaalstructuur van het bedrijf, inclusief het eigen vermogen en het vreemd vermogen.

Income Statement 
De winst- en verliesrekening biedt inzicht in de inkomsten en uitgaven van het bedrijf over een bepaalde periode, meestal een jaar. Het toont de omzet, de kosten en de winst (of het verlies) van het bedrijf. De winst- en verliesrekening kan worden gebruikt om de winstgevendheid van het bedrijf te beoordelen en om trends in de financiële prestaties te identificeren.

Cashflow Statement 
Het kasstroomoverzicht biedt inzicht in de geldstromen van het bedrijf gedurende een bepaalde periode. Het laat zien waar het geld vandaan komt en waar het naartoe gaat. Het kasstroomoverzicht kan helpen bij het beoordelen van de liquiditeit van het bedrijf en of het in staat zal zijn om zijn schulden op tijd te betalen.

Forecast 
Bij het evalueren van de financiële prestaties van een bedrijf is het belangrijk om niet alleen te kijken naar de absolute cijfers, maar ook naar de trends over een bepaalde periode. Hierdoor kunnen we zien hoe het bedrijf zich ontwikkelt en of het in staat is om zijn financiële doelen te bereiken. Hierbij kun je over bijvoorbeeld de afgelopen 5 jaar terugkijken naar de ontwikkeling van bepaalde key-figures zoals de winst, omzet, kasstroom en ontwikkeling van het uitgekeerde rendement aan aandeelhouders. Dit laatste bestaat uit het uitgekeerde dividend alsmede het totaal aan teruggekochte aandelen.

Ratio's 
Enkele belangrijke financiële prestatie-indicatoren die kunnen worden gebruikt om een bedrijf te evalueren zijn onder meer de omzetgroei, de winstgevendheid (zoals de winstmarge), de rentabiliteit van het eigen vermogen (ROE), Earnings Yield en FCF Yield. Het is belangrijk om deze indicatoren te gebruiken als leidraad bij het beoordelen van de financiële prestaties van een bedrijf.

Zelf een aandeel waarderen? 
Ben je door dit artikel enthousiast geworden en wil je zelf aan de slag met het waarderen van een bedrijf? Dan is onze nieuwe Beursbaas Tool | Een Aandeel Waarderen wellicht wel iets voor je. Hiermee kun je op basis een aantal financiële gegevens uit de balans, winst- en verliesrekening en het kasstroomoverzicht, een 5 jaren Forecast samenstellen op basis van jouw prognoses. Hierbij worden automatisch de belangrijke ratio's weergegeven waarop je jouw analyse kunt maken. Daarnaast worden er ook een aantal grafieken getoond waarmee je jouw Forecast kunt visualiseren. Tevens heb je ook de mogelijkheid om je eigen graphs & charts samen te stellen voor de financiële gegevens en ratio's die jij belangrijk vindt voor je besluitvorming.

Disclaimer
Publicaties op deze Website (https://debeursbaas.nl) zijn geen beleggingstips of -adviezen. Enkel wordt getracht informatie te geven over de beleggingswereld en het opbouwen van een portfolio. Daarnaast kunnen er meningen worden gegeven over bedrijven specifiek, of over het sentiment van de economie als geheel. Deze meningen, ongeacht gepresenteerd met feiten e/o cijfers, zijn eveneens geen beleggingstips- of adviezen. Deze dienen puur ter illustratie van onze visie. De documentatie gepresenteerd op onze Website kan onjuistheden e/o onregelmatigheden bevatten. Doe altijd je eigen onderzoek en raadpleeg meerdere bronnen alvorens het overgaan tot mogelijke beleggingsbeslissingen. Beursbaas is geenszins verantwoordelijk voor eventuele geleden schade als gevolg van onjuistheden e/o onregelmatigheden op onze Website of in onze producten e/o diensten. Bij het observeren van onjuistheden e/o onregelmatigheden, het verzoek contact met ons opnemen zodat wij dit kunnen corrigeren. In zowel Apple als Alphabet hebben we op dit moment, 26-03-2023, een longpositie.