Krijg inzicht in jouw Portfolio met deze nieuwe Beursbaas Tool

Bij lange termijn beleggen in kwaliteitsbedrijven komt een zekere vorm discipline en rationaliteit kijken. Hierbij wil je korte termijn emoties zo veel als mogelijk uitsluiten – ons brein is nou eenmaal geëvolutioneerd voor ons korte termijn voortbestaan. Met dit pakket aan survival instinct DNA is het knap lastig om op Planet Finance te denken als een échte lange termijn belegger als Warren Buffett. Zonder je eigen brein goed te kunnen, krijg je dit pas onder de knie op lange termijn door trial en error. Daarom is het goed om je emoties te kennen, naar welke korte termijn emoties niet te luisteren, en naar welke lange termijn emoties juist wél.

Je wilt voor jezelf dusdanige kaders afstellen waarbij je je emoties op basis van korte termijn impulsen uit kunt sluiten, maar waarbij je juist jouw lange termijn emoties kunt laten zegevieren.

Om hier invulling aan te geven, heb ik een Portfolio Rapportcijfer Tool ontwikkeld, waarbij je bij jezelf te rade kunt gaan in hoeverre een aandeel geschikt is voor jou.

In deze tool geef je je (kandidaat) aandelen een rapportcijfer van 1 tot 10 op basis van 5 punten. Hoe leuk vind je het om een aandeel te volgen, en te blijven volgen in de toekomst? Dit is cruciaal om je kennis te gaan verruimen over een bedrijf.

En op welk cijfer inzake het kennisniveau over een aandeel mag je voor jezelf (al) instappen? Spreek je met jezelf hiervoor bepaalde parameters af, dan voorkom je dat je in de toekomst aandelen in een impuls koopt terwijl je over het bedrijf nog niet afdoende kennis bezit. Daarnaast is het ook van belang dat je een bepaald goed gevoel over een aandeel hebt, een stukje charisma en trots. Want presteren aandelen waarover je minder trots bent over een langere periode matig of slecht, dan kunnen emoties opkomen die jouw brein steeds kleine negatieve signalen afgeven. Deze korte termijn signalen kennen een breed spectrum: van het kopen van aandelen (want goedkoop!) tot het verkopen van aandelen (want dit komt nooit weer goed!).

Naast positieve signalen vanuit trots, heb je ook nog de signalen die je kunt krijgen op basis van de huidige waardering van een bedrijf, het 4e punt. Dit kun je vervolgens afzetten tegen het 5e punt: welke aandelen in portfolio zou je meenemen als de beurzen morgen 10 jaar lang zouden sluiten?

Zijn alle punten, maar met uitgang van de waardering, positief, dan zul je zien dat het aandeel alsnog een dikke voldoende kan scoren – ondanks de hogere waardering van het aandeel. Je kunt hierbij voor jezelf een kader afspreken wanneer aandelen aan te houden en wanneer te verkopen. Hierbij kun je tevens kaders stellen dat wanneer alle 5 de punten ruim voldoende score, je bijvoorbeeld overgaat tot het (bij)kopen van een bepaald aandeel.

Het is goed om naar de emoties te luisteren die je iets vertellen over een lange termijn aandeelhouderschap. Scoort een aandeel slecht, dan is het wellicht verstandiger om zo'n positie (langzaam) af te gaan bouwen. Naast negatieve emoties die je zult krijgen uit korte termijn signalen, heeft een aandeel ook bepaalde opportunity costs, zowel in vermogen, maar ook in emotie – een aandeel met een slecht rapportcijfer neemt met zijn korte termijn negatieve emoties de plek in van een ander aandeel, dat je wellicht positieve emoties voor de lange termijn kan brengen. 

Download de tool hier gratis: Beursbaas Portfolio Rapportcijfer Tool

Disclaimer 

Alle publicaties op deze website (https://beursbaas.eu), in de vorm van artikelen, documenten of andere vormen van (digitale) communicatie, zijn geen beleggingstips of -adviezen. Enkel wordt getracht informatie te geven over de beleggingswereld en het analyseren van bedrijven. Daarnaast kunnen er meningen worden gegeven over bedrijven specifiek, of over het sentiment van de economie als geheel. Deze meningen, ongeacht gepresenteerd met feiten en/of cijfers, zijn eveneens geen beleggingstips- of adviezen. De documentatie, gepresenteerd op de website, kan onjuistheden en/of onregelmatigheden bevatten. Doe altijd je eigen onderzoek en raadpleeg meerdere bronnen alvorens het overgaan tot mogelijke beleggingsbeslissingen. Beursbaas en/of de auteur(s) zijn geenszins verantwoordelijk voor eventuele geleden schade als gevolg van onjuistheden en/of onregelmatigheden in de communicatie en/of documentatie op de website of in de aangeboden producten en/of diensten. Bij het observeren van onjuistheden en/of onregelmatigheden, het verzoek om contact op te nemen zodat dit kan worden gecorrigeerd.