Microsoft naar $626 in 2030? đź’» | Een Waarderingsanalyse

Microsoft verrast met Q3-cijfers en koerst +7% hoger vandaag. Waar kan het aandeel naar toe in 2030?
©Microsoft. 

Gisteravond nabeurs (25 april 2023) heeft Microsoft zijn cijfers over zijn derde kwartaal (gebroken boekjaar) gepubliceerd. Dit omslaat de periode 1 januari t/m 31 maart 2023.

Key Figures:
 • Omzet steeg met 7% naar $52.9 miljard;
 • Operationele inkomsten stegen met 10% naar $22.4 miljard;
 • Nettowinst steeg met 9% naar $18.3 miljard;
 • EPS (diluted) steeg met 10% naar $2.45 per aandeel.
CEO Satya Nadella geeft het volgende aan bij de presentatie van deze Q3-cijfers: 
 • “The world's most advanced AI models are coming together with the world's most universal user interface - natural language - to create a new era of computing.” en;
 • “Across the Microsoft Cloud, we are the platform of choice to help customers get the most value out of their digital spend and innovate for this next generation of AI.”
Cijfers per divisie:
 • De omzet van Productivity and Business Processes steeg met +11% naar $17.5 miljard. Hieronder valt bijvoorbeeld dochterbedrijf LinkedIn, wat een stijging in omzet van 8% doormaakte in dit kwartaal.
 • De omzet van Intelligent Cloud maakte een stijging van +16% tot $22.1 miljard. Onder deze divisie vallen bijvoorbeeld Azure (+27%).
 • More Personal Computing zijn omzet daalde met -9% naar $13.3 miljard. Hieronder valt bijvoorbeeld Xbox (+3%) en Search (+10%), maar ook devices (-30%).
Outlook:
Voor het huidige kwartaal verwacht Microsoft een omzet van $54.850 tot $55.650 miljoen. Hiermee zou de totale omzet over gebroken boekjaar 2023 uitkomen op $210.576-$211.376 miljoen, hetgeen een omzetstijging van 6.2-6.6% zou impliceren t.o.v. gebroken boekjaar 2022. 

Performances 2017-2022:
 • In de afgelopen 6 jaar zag Microsoft zijn omzet van $96.6 miljard in 2017 tot $198.3 miljard in 2022 groeien. Dit is een gemiddelde groei van 21.1%. 
 • De nettowinst groeide in deze periode van $25.5 miljard (2017) tot $72.7 miljard. Hiermee steeg de nettowinstmarge van 26.39% (2017) tot 36.69% (2022).
 • In deze periode noteerde de Free Cashflow (t.o.v. de omzet) gemiddeld 31.7% (2022: 32.9%). 
 • In deze periode daalde het aantal uitstaande aandelen van 7.832 miljoen tot 7.540 miljoen, een gemiddelde afname van -0,7% per jaar. 
 • In deze periode heeft het bedrijf een gemiddelde payout-ratio t.b.v. dividend gehad van 41.2%, waar het in 2022 25.1% van zijn winsten heeft uitgekeerd als dividend.
 • Over de afgelopen jaren koerste Microsoft op een P/E-ratio van gemiddeld 31.2. Year-end 2022 noteerde deze P/E-ratio 26.4. Momenteel trade Microsoft op een Foreward P/E-ratio van 28.3
Toekomstige Performances:
 • Ik verwacht dat Microsoft een omzetgroei kan laten zien van tussen de 4-10% voor de divisie Productivity and Business Processes in de komende jaren (2022: 17.5%), met een handhaving van een operationele marge van 47% (2022: 47%). 
 • Daarnaast verwacht ik dat de Intelligent Cloud tak blijvend exponentieel zal blijven stijgen tussen de 14-20% per jaar (2022: 25%), met een operationele marge tussen de 45-50% (2022: 44%).
 • Ik verwacht een stagnatie bij More Personal Computing van gemiddeld 0% groei per jaar (2022: +10.8%, EST 2023: -9%), met operationele marges van 33% (2022: 34%).


Grafiek 1: Realisatie Omzet en Nettowinst (2017-2022) en Prognose (2023+)

Free Cashflow

 • Daarnaast verwacht ik dat het bedrijf zijn Free Cashflow ook op minimaal 30% weet te houden.
 • Met deze Free Cashflow zal het bedrijf mijns inziens in staat zijn om zijn aandeleninkoopprogramma’s van te kunnen handhaven, waarbij het gemiddeld -0.9% van de uitstaande aandelen zal kunnen terugkopen per jaar.
 • Met deze Free Cashflow verwacht ik dat het bedrijf in staat zal zijn om de payout-ratio van 25% te kunnen handhaven t.b.v. het uitkeren van dividend.


Grafiek 2: Realisatie EPS en Dividend (2017-2022) en Prognose (2023+)

Ik verwacht dat het bedrijf op een P/E-ratio trade van 28.3 voor 2023, dalend tot 25.0 voor 2026 en verder. Dit resulteert in een verwachte koersontwikkeling van $446 per aandeel voor 2027 en $626 voor 2030. Inclusief dividendrendement is dit een rendementspotentieel van 55,8% in 2027 en 116,5% voor 2030 op de huidige koers. Mijns inziens is Microsoft dus nog steeds koopwaardig.

Grafiek 3: Realisatie verloop aandelenkoers Microsoft (2017-2022) en Prognose (2023+)
Grafiek 3: Realisatie verloop aandelenkoers Microsoft (2017-2022) en Prognose (2023+)

Bekijk de volledige Waarderingsanalyse
Wil je toegang tot de volledige waarderingsanalyse? Check dan de Beursbaas Tool | Een Aandeel Waarderen, hierin zijn naast Microsoft ook waarderingsanalyses voor tal van andere bedrijven zoals Apple, ASML en Amazon opgenomen.

Disclaimer
Publicaties op deze Website (https://debeursbaas.nl) zijn geen beleggingstips of -adviezen. Enkel wordt getracht informatie te geven over de beleggingswereld en het opbouwen van een portfolio. Daarnaast kunnen er meningen worden gegeven over bedrijven specifiek, of over het sentiment van de economie als geheel. Deze meningen, ongeacht gepresenteerd met feiten e/o cijfers, zijn eveneens geen beleggingstips- of adviezen. Deze dienen puur ter illustratie van onze visie. De documentatie gepresenteerd op onze Website kan onjuistheden e/o onregelmatigheden bevatten. Doe altijd je eigen onderzoek en raadpleeg meerdere bronnen alvorens het overgaan tot mogelijke beleggingsbeslissingen. Beursbaas is geenszins verantwoordelijk voor eventuele geleden schade als gevolg van onjuistheden e/o onregelmatigheden op onze Website of in onze producten e/o diensten. Conform wetgeving ben ik verplicht te vermelden dat ik een longpositie heb in Microsoft ($MSFT).