Negatieve Aspecten en Risico's van ETFs

Negatieve Aspecten en Risico's van ETFs

De opkomst van Exchange Traded Funds (ETFs) heeft de afgelopen jaren veel aandacht gekregen van investeerders en beleggers. ETFs bieden namelijk veel voordelen ten opzichte van traditionele beleggingsfondsen, zoals lage kosten, eenvoudige verhandelbaarheid en diversificatie. Echter, het is ook belangrijk om de negatieve kanten van ETFs te belichten. Hieronder bespreken we enkele van deze negatieve aspecten.

Risico van overmatige diversificatie
ETFs zijn ontworpen om een breed scala aan activa te bevatten om zo diversificatie mogelijk te maken. Het probleem is dat overmatige diversificatie kan leiden tot middelmatige resultaten en het verlies van het potentieel om uit te blinken in een specifiek segment of markt. Als je nog jong bent, zou je voor jezelf kunnen besluiten om juist bepaalde bedrijven te vermijden, die mogelijk, naarmate je ouder wordt, kunnen worden gedisrupt door andere, nieuwe bedrijven. Bovendien kunnen sommige ETFs blootstelling bieden aan risicovolle of minder populaire sectoren, waardoor er mogelijk verliezen kunnen optreden. Zo hebben reeds gevestigde bedrijven, die zich mogelijk in het eindstadium van hun levenscycli bevinden, een grotere weging door hun hogere beurswaarde. Denk hierbij aan bedrijven die niet in staat zijn om hun bedrijfsmodel aan te passen aan de steeds sneller veranderende wereld.

Liquiditeitsrisico's
ETFs kunnen net zoals aandelen verhandeld worden op elk gewenst moment van een handelsdag. Dit kan echter leiden tot liquiditeitsrisico's, vooral in tijden van onrust op de markt. Wanneer veel beleggers hun ETFs tegelijkertijd willen verkopen, kan dit leiden tot een gebrek aan liquiditeit en verhoogde verkoopdruk. Als iedereen tegelijk door één deur heen wilt, kan dit soms goed fout gaan. Dit zag je bijvoorbeeld ook in de massale sell-off van suprime morgage CDO's (Collateralized Debt Obligations) tijdens het begin van de financiële crisis in 2008. Met vooral mandjes van producten waarvan de intrinsieke waarde niet bekend was. Zorg er dus altijd goed voor dat je weet uit welke holdings je ETF bestaat. Daarnaast is er ook de mogelijkheid dat je ETF bepaalde holdings volgt m.b.t. CFD's (Contract For Difference), waardoor het (deels) een synthetische ETF kan zijn en waardoor een uitgevende instantie deze aandelen niet fysiek in bezit heeft. Sommige ETF's kunnen ook de onderliggende aandelen uitlenen aan andere partijen die short willen gaan, en ontvangen hiervoor een kleine vergoeding. Ook hierbij kan het zijn dat de uitgevende partij van een ETF niet op elk moment zijn aandelen fysiek aanhoudt, wat ook een risico kan vormen. 

Beperkte invloed op het beleid
Beleggers in ETFs hebben geen stemrecht van de onderliggende aandelen, en kunnen op een AVA van deze onderliggende bedrijven dan ook niet hun stem uitbrengen. Deze stemrechten liggen namelijk bij de ETFs uitgevende partijen die de aandelen aanhouden. Vaak zie je dit ook terug bij de grootste aandeelhouders van een bedrijf, waar een bedrijf als BlackRock en Vanguard, maar ook andere investment management bedrijven, een groot belang hebben opgebouwd.

Verborgen kosten
Hoewel ETFs over het algemeen bekend staan om hun lage kosten, zijn er soms verborgen kosten. Zo kunnen beleggers kosten betalen voor de handel in ETFs, zoals makelaarskosten en bied-laat spreads. Bovendien kunnen sommige ETFs hogere beheerskosten hebben dan andere, wat de algehele prestaties kan beïnvloeden. Vaak zijn synthetische ETFs goedkoper dan ETFs welke fysieke aandelen in bezit hebben. Ook kan een uitgever van een ETF korting geven op de jaarlijkse beheerkosten als ze de onderliggende aandelen uitlenen aan shortsellers. Zo kan een paar procentpunt op jaarbasis leiden tot grote verschillen in rendement:

  • Stel, je belegt maandelijks €500 in een ETF met 0.1% managementfee met een gemiddeld rendement van 8% per jaar voor 40 jaar lang, dan is je netto eindkapitaal €992.211.
  • Investeer je echter maandelijks €500 in een ETF met 1% managementfee met eveneens een gemiddeld rendement van 8% per jaar voor 40 jaar lang, dan is je netto eindkapitaal maar liefst €152.380 lager en kom je uit op €839.831.

Mogelijke blootstelling aan ongewenste activa
ETFs kunnen ook blootstelling bieden aan activa waar je misschien niet in zou willen investeren. Bijvoorbeeld, een ETF die gericht is op duurzaamheid kan toch bedrijven bevatten die betrokken zijn bij controversiële praktijken, zoals fossiele brandstoffen. Of een ETF gericht op dividendaandelen kunnen bijvoorbeeld bedrijven bevatten in de wapens- en tabaksindustrie, terwijl je hiervan bijvoorbeeld nooit losse aandelen zou kopen. Het is dus belangrijk om de samenstelling van een ETF grondig te onderzoeken voordat je er in investeert.

Alternatieven voor ETFs
Ikzelf beleg €0 in ETFs. Echter, om maandelijks toch een eenvoudige en goedkope manier te vinden om te beleggen in een vooraf samengesteld mandje, ben ik opzoek gegaan naar alternatieven voor ETFs. Zo biedt Trading212 de mogelijkheid aan om je eigen ETF te maken (Pie). Hier kun je je eigen aandelen plus diens wegingen selecteren. Daarnaast kun je ook een schema instellen waarbij je wekelijks of maandelijks een bedrag inlegt in jouw Pie. Zo heb ik onlangs een Pie samengesteld met 23 bedrijven waarvan ik van mening ben dat deze een gouden toekomst tegemoet gaan. Hierbij beperk ik mijzelf met deze Pie enkel tot deze bedrijven, en heb ik bijvoorbeeld geen last van extra bedrijven 'ter opvulling' in een reguliere ETF waar ik helemaal niet in zou willen beleggen. Ik heb deze Pie dan ook de Massive Moats genoemd. Indien beschikbaar, heb ik gekozen voor een beursnotering in euro's van het bedrijf. Dit vanwege de gratis transactiekosten op aandelen in euro's. Voor niet-euro valutatransacties betaal je 0.15% transactiekosten bij Trading212. Dit maakt het, onder andere door de mogelijkheid om fractionele aandelen aan te kopen, mogelijk om slechts kleine bedragen frequent in te leggen gezien de transactiekosten die er zijn, procentueel zijn, en dus niet met vaste bedragen per transactie gepaard gaan. Daarnaast heb je de mogelijkheid om op ieder gewenst moment je Pie aan te passen en een bedrijf toe te voegen of te verwijderen, iets wat bij een reguliere ETF uiteraard niet tot de mogelijkheden behoord. 

Disclaimer
Publicaties op deze Website (https://debeursbaas.nl) zijn geen beleggingstips of -adviezen. Enkel wordt getracht informatie te geven over de beleggingswereld en het opbouwen van een portfolio. Daarnaast kunnen er meningen worden gegeven over bedrijven specifiek, of over het sentiment van de economie als geheel. Deze meningen, ongeacht gepresenteerd met feiten e/o cijfers, zijn eveneens geen beleggingstips- of adviezen. Deze dienen puur ter illustratie van onze visie. De documentatie gepresenteerd op onze Website kan onjuistheden e/o onregelmatigheden bevatten. Doe altijd je eigen onderzoek en raadpleeg meerdere bronnen alvorens het overgaan tot mogelijke beleggingsbeslissingen. Beursbaas is geenszins verantwoordelijk voor eventuele geleden schade als gevolg van onjuistheden e/o onregelmatigheden op onze Website of in onze producten e/o diensten. Bij het observeren van onjuistheden e/o onregelmatigheden, het verzoek contact met ons opnemen zodat wij dit kunnen corrigeren.