Netflix: +150% in de afgelopen 12 maanden. Hoe nu verder?

Netflix: +150% in de afgelopen 12 maanden. Hoe nu verder?

Sinds 1 juli 2022 heeft Netflix zijn beurswaarde met ruim 150% zien toenemen: er kwam $118,3 miljard aan beurswaarde bij. En dat in slechts 12 maanden tijd. Wat is de grondslag van deze stijging? Is het aandeel nog steeds koopwaardig, of kun je nu beter je aandelen verkopen? Tijd voor een analyse.

Netflix deed het niet enkel goed in de afgelopen 12 maanden als het aankomt op verhoging van zijn beurswaarde; ook de afgelopen 15 jaar was Netflix hier goed in. Zo kwam er sinds augustus 2008 maar liefst +9,500% aan marktkapitalisatie bij. 

Netflix: +150% in de afgelopen 12 maanden. Hoe nu verder?

Netflix steeg met 9,500% sinds augustus 2008 (bron: Yahoo Finance).

Alleen beleggers die aandelen Netflix kochten in de periode juni 2020 tot en met januari 2022 staan momenteel nog op een papieren verlies. 

Marktaandeel
In de markt van streaming is het de afgelopen jaren hard concurreren. Zo heeft Netflix zijn marktaandeel zien dalen van ruim 30% in Q1 2021 naar 20% marktaandeel in Q1 2023 (o.b.v. cijfers United States). Hiermee heeft het zijn koppositie vergeven aan Amazon Prime Video, dat met 21% momenteel het grootste marktaandeel heeft in de US.

Netflix: +150% in de afgelopen 12 maanden. Hoe nu verder?
Marktaandeel Q1 2023 streamingplatforms United States (bronnen: JustWatch, 2023; Statista, 2023). 

Dit verlies in marktaandeel heeft voor Netflix niet geresulteerd in een verlies van omzet. Zo heeft het zijn prijzen laten stijgen en zijn er meer abonnees bij gekomen; zo kwamen er ruim 10,6 miljoen betaalde lidmaatschappen bij sinds Q1 2021 (bron: Netflix, Q1 2023). Dat Netflix procentueel marktaandeel verliest, betekent in dit geval dus dat concurrenten harder groeien dan Netflix. Dit geldt dus ook als trouwe betaalde leden van Netflix besluiten om daarnaast nog een additioneel lidmaatschap bij een ander streamingplatform af te sluiten. 

In de publicaties van de cijfers over het eerste kwartaal van dit jaar op 18 april jl. is zichtbaar dat Netflix zijn omzet behaalt uit met name UCAN (United States and Canada) en EMEA (Europe, Middle East and Africa). Deze zijn goed voor 75% van de omzet. In mindere mate behaalt het bedrijf omzet LATAM (Latin America) en APAC (Asia-Pacific). Netflix behaalde in Q1 2023 een gemiddelde omzet per betaald lidmaatschap van $16,18 in UCAN, $10,89 in de EMEA, $8,60 in LATAM en $8,03 in APAC.

 

Schematische weergave absolute aantallen betaalde lidmaatschappen per regio (bron: Netflix, Q1 2023).

Schematische weergave van Netflix’s omzetverdeling per regio in $duizend (bron: Netflix, Q1 2023).

 

Schematische weergave absolute aantallen betaalde lidmaatschappen per regio (bron: Netflix, Q1 2023).

Schematische weergave absolute aantallen betaalde lidmaatschappen per regio in duizendtallen (bron: Netflix, Q1 2023).

In het figuur hierboven is het aantal actieve lidmaatschappen per regio schematisch weergegeven op 31 maart 2023. De meeste betaalde leden had Netflix eind Q1 in EMEA, maar door de hogere gemiddelde omzet per lidmaatschap in UCAN draagt laatstgenoemde meer bij aan de totale omzet van Netflix.

Beurswaarde
Netflix koerst momenteel op een prijs van $440 per aandeel. Momenteel staan er zo’n 445,244,000 aandelen uit (bron: companiesmarketcap, 2023), waardoor de beurswaarde van Netflix op dit moment ca. $196 miljard bedraagt. Met 232,5 miljoen actieve lidmaatschappen wereldwijd, betaal je op dit moment $842,62 per lidmaatschap aan beurswaarde. Eind Q2 vorig jaar bedroeg dit nog $352,83 per betalende abonnee (op basis van 220,7 miljoen leden op 30 juni 2022).

Operationele marge
Netflix maakt gemiddeld een operationele marge van 21% en een nettowinstmarge van 16% (o.b.v. Q1 2023). Met de huidige aandelenkoers moet je, alles gelijkblijvend, zo’n 37,6 jaar wachten totdat 1 aandeel (op dit moment $440) circa $440 aan nettowinstmarge heeft bijgedragen aan het gehele bedrijf. Hierbij dient alles gelijk te blijven (dus geen groei in omzet of winst, of in betaalde lidmaatschappen). Het bedrijf noteert momenteel dan ook op een P/E Ratio van 48.35 (in het vierde kwartaal van 2021 en 2022 maakte Netflix minder winst door verhoogde marketingkosten). 

Vergroting ledenaantal
Uiteraard zit er nog veel toekomstmuziek in het aandeel. De tendens is dat Netflix zijn actieve lidmaatschappen nog altijd weet te vergroten. Zo heeft het bedrijf zijn actieve lidmaatschappen in 1 jaar tijd van 221.641.000 naar 232.498.000 zien groeien in Q1 2023. Hierbij was er in UCAN een daling van 74,9 miljoen naar 74,3 miljoen leden zichtbaar, waar Netflix in Europa juist een stijging ten opzichte van Q1 2022 zag: daar kwamen er 3,64 miljoen leden bij tot 77,4 miljoen (bron: Netflix, Q1 2023). 

Onze visie
Ons inziens is de stijging van +150% in de afgelopen 12 maand - met maar een geringe toename van de wereldwijde betaalde ledenaantallen en de toenemende concurrentie in de streamingsmarkt - dan ook substantieel dat wij besluiten vooralsnog geen positie in dit bedrijf te nemen. Voor een eventuele positie in de toekomst willen we eerst de gevolgen zien van de maatregelen die Netflix neemt om password sharing tegen te gaan, en wat de implicaties hiervan zijn op het aantal betalende abonnees. Zal dit omhoog gaan omdat iedereen nu zelf een abonnement afsluit of vertrekken ze naar een goedkoper alternatief in de markt van streamingsplatforms?

Afwachten Q2 cijfers
Op woensdag 19 juli maakt Netflix zijn cijfers over het tweede kwartaal van 2023 bekend en weten of Netflix zijn ledenaantallen weer zijn toegenomen of niet. Het bedrijf zijn eigen forecast voor Q2 is een omzet van $8,2 miljard, een verwachte stijging van +3% YoY, met een operationele winst van $1,6 miljard. Voor heel 2023 verwacht Netflix een operationele marge van 18-20%. 

Disclaimer
Publicaties op deze Website (https://debeursbaas.nl) zijn geen beleggingstips of -adviezen. Enkel wordt getracht informatie te geven over de beleggingswereld en het opbouwen van een portfolio. Daarnaast kunnen er meningen worden gegeven over bedrijven specifiek, of over het sentiment van de economie als geheel. Deze meningen, ongeacht gepresenteerd met feiten e/o cijfers, zijn eveneens geen beleggingstips- of adviezen. Deze dienen puur ter illustratie van onze visie. De documentatie gepresenteerd op onze Website kan onjuistheden e/o onregelmatigheden bevatten. Doe altijd je eigen onderzoek en raadpleeg meerdere bronnen alvorens het overgaan tot mogelijke beleggingsbeslissingen. Beursbaas is geenszins verantwoordelijk voor eventuele geleden schade als gevolg van onjuistheden e/o onregelmatigheden op onze Website of in onze producten e/o diensten. Bij het observeren van onjuistheden e/o onregelmatigheden, het verzoek contact met ons op te nemen zodat wij dit kunnen corrigeren. Conform wetgeving zijn we verplicht te vermelden dat we op 03-07-2023 geen positie hadden in Netflix.