Planet Finance: Fortuinzoekers

Planet Finance: Fortuinzoekers

In het artikel van vorige week schreven we dat Japanse bedrijven de wereldmarkten domineerden in 1989. Met maar liefst 9/15 bedrijven was Japan in deze top 15 marktkapitalisaties het meest vertegenwoordigd in dat jaar. In 1991 bereikte de Nikkei 225, genoteerd in Tokyo, een intra-day all time high (ATH) van 38.957,44, om vervolgens te zakken naar een dieptepunt van ruim 7.800 in 2003, om daarna na enige opleving ook weer in 2009 te dippen op ruim 7.100 punten. Sinds het dieptepunt van de kredietcrisis in 2009 is de Japanse Nikkei-index bezig met een grote opmars, zo sloot het vandaag op 33.264 punten. Dit is ruim 360% hoger dan de dip van 14 jaar geleden. Hiermee behoort het de afgelopen jaren tot een van de best presterende indices. Veel wereldwijde indices zijn nog niet of nog maar amper weer op het hoogtepunt van 2021, de Nikkei laat deze top ruimschoots achter zich.

In aflevering 3 van Planet Finance staan Japan en zijn Japanse beleggende inwoners centraal. In Japan zijn inmiddels ruim anderhalf miljoen particuliere beleggers actief. Zo wordt ook het bijgeloof van sommige van deze Japanse beleggers uitgelicht: “In Japan geloven mensen dat er een god is voor alles, zo ook voor de Markt”, luidt een van de openingszinnen van deze aflevering.

Valutamarkt
De valutamarkt is de grootste financiële markt ter wereld, zo gaat er ruim 6,6 $trillion per dag in om. Ruim de helft van alle transacties van de Japanse Yen op de Japanse valutamarkt worden gedaan door Japanse particulieren, aldus Ray Attrill, een Australische valuta-strateeg.

De behoefte aan een valutamarkt is ontstaan vanuit internationale bedrijven, die de wens hadden om in- en verkopen te ontdoen van valutarisico’s. Hierbij wilden ze bij deze in- en verkopen niet afhankelijk zijn van veranderende valutakoersen in de periodes tussen contractering en betaling. Zo kan een bedrijf bijvoorbeeld op dag 1 een order doen bij een bedrijf uit het buitenland, waarbij de betalingstermijn 30 dagen is en deze factuur betaald dient te worden in een vreemde valuta. Om geen koersrisico te lopen, schaft het bedrijf op dag 1 gelijk al een hoeveelheid vreemde valuta aan, welke gelijk is aan de orderwaarde. Hiermee is de order gehedged tegen valutakoersrisico.

Japanse Finfluencers
In de aflevering wordt een bijeenkomst van een cursus handelen in valuta bijgewoond. Zo is er een mevrouw aan het woord die in een maand claimt ruim 155.000 euro te hebben verdiend op deze valutamarkt. Ook zien we de Japanse Finfluencer Mayumi Torii, die een boek heeft geschreven met de titel (vertaald): “Mijn manier om 1 miljoen Yen per maand te verdienen”. Ze geeft de kijker een inkijk in haar visie: "Uiteindelijk draait het om menselijke emoties” en “Je moet proberen het zo goed mogelijk in te schatten”.

Dat laatste is makkelijker gezegd dan gedaan natuurlijk, maar met haar eerste visie heeft ze gelijk: prijsschommelingen ontstaan op basis van vraag en aanbod, welke - met eventuele tussenkomst van algoritmes - uiteindelijk altijd onder de verantwoordelijkheid van een mens worden gedaan.

Wijzen uit het Oosten
In de aflevering komt ook Yoshifumi Takechi, Chief Analyst at Broker Money Partners, aan het woord. Hij vertelt de volgende wijze woorden: “De mens wil geld verdienen, niet verliezen. Maar hoeveel risico je wilt nemen, verschilt voor iedereen. Wie geen 100 yen durft te verliezen om 10.000 te verdienen, maakt nooit winst.”

Ray Attrill voegt daar aan toe: “De belangrijkste eigenschap op de markt van bijna iedereen, maar zeker voor analisten en strategen, is objectief kunnen blijven”. Hierbij mogen je emoties geen invloed hebben op je (rationele) keuzes. Emoties horen dus niet thuis op de aandelenmarkt, ook al zie je dit wel vaak gebeuren.

De markt kent een oud gezegde: “Starten met beleggen is makkelijk. De deur staat bij binnenkomst wijd open. Maar als iedereen er tegelijkertijd uit wil, staat de deur naar de uitgang op een kier. In een omgeving waar de meeste deelnemers op de markt allemaal iets willen verkopen, kan de markt erg chaotisch worden. Dan zie je in heel korte tijd enorme uitschieters” voegt Ray Attrill toe.

Bull vs Bear markets
Als je terugkijkt naar de afgelopen decennia klopt dit: meestal zijn enorme uitschieters negatief; bij een groot (meestal negatief macro-economisch) event wil iedereen tegelijkertijd van zijn aandelen af (door emoties). Je ziet vrijwel nooit dat iedereen tegelijk wil instappen, dit gebeurt altijd geleidelijk over een langere periode. Zo is de gemiddelde bull market 6,6 jaar en de gemiddelde bear market 1,3 jaar (bron: time). De gemiddelde stijging in een bull market is 339%, terwijl de gemiddelde daling van een bear market ‘slechts’ 38% is. De langste bull market was van 2009 tot 2020, toen corona om de hoek kwam kijken als black swan event. Wie weet hoe lang deze bull market was doorgezet als corona was uitgebleven? Wellicht tot februari 2021, toen het volgende black swan event zijn intrede deed: De inval van Oekraïne.

Alibaba
Volgende week staat de beursgang van Alibaba centraal, die sinds zijn beursgang in september 2014 van $90 naar ruim $310 steeg in oktober 2020, om vervolgens met 72% te dalen tot $86 vandaag.

Over Planet Finance
Dit voorjaar bracht de VPRO met regisseur Marije Meerman (in coproductie met zdf/arte en met steun van het NPO-fonds & CoBO) een zesdelige documentaireserie uit genaamd Planet Finance, waarin Meerman de kijker meeneemt op reis door de ons parallel gecreëerde financiële wereld. Het is een documentaireserie die wij met veel belangstelling hebben gekeken en waar we sindsdien nog vaak aan terug denken.

Daarom hebben we besloten om middels 6 artikelen elke aflevering bij langs te gaan en onze takeaways te noteren, maar ook om een blik op de toekomst te werpen en onszelf vragen te stellen. Vragen waarop we ogenschijnlijk direct een antwoord lijken te hebben, maar wat - naarmate je er steeds langer en dieper over na gaat denken - toch meer voeten in de aarde heeft dan het ogenschijnlijk lijkt op voorhand.

Deze week behandelden we aflevering 3: “Fortuinzoekers”. Terug te kijken via NPO.

Bronnen
Time (2023). Bear Market vs. Bull Market: How Are They Different & What Investors Need to Know. Geraadpleegd op 22-06-2023 via: https://time.com/personal-finance/article/bear-vs-bull-market/

Disclaimer
Publicaties op deze Website (https://debeursbaas.nl) zijn geen beleggingstips of -adviezen. Enkel wordt getracht informatie te geven over de beleggingswereld en het opbouwen van een portfolio. Daarnaast kunnen er meningen worden gegeven over bedrijven specifiek, of over het sentiment van de economie als geheel. Deze meningen, ongeacht gepresenteerd met feiten e/o cijfers, zijn eveneens geen beleggingstips- of adviezen. Deze dienen puur ter illustratie van onze visie. De documentatie gepresenteerd op onze Website kan onjuistheden e/o onregelmatigheden bevatten. Doe altijd je eigen onderzoek en raadpleeg meerdere bronnen alvorens het overgaan tot mogelijke beleggingsbeslissingen. Beursbaas is geenszins verantwoordelijk voor eventuele geleden schade als gevolg van onjuistheden e/o onregelmatigheden op onze Website of in onze producten e/o diensten. Bij het observeren van onjuistheden e/o onregelmatigheden, het verzoek contact met ons op te nemen zodat wij dit kunnen corrigeren.