Q2 Update Massive Moats Portfolio: +11,17% (€9.282)

Q2 Update Massive Moats Portfolio: +11,17% (€9.282)Samenstelling Massive Moats Portfolio per 30-06-2023. 

In maart jl. zijn we gestart met het Massive Moats Portfolio. Dit Portfolio bevat bedrijven met een hoge MoatScore (gebaseerd op de criteria IP/Intangible Assets, Switching Costs, Network Effect/Data Feedback Loop, Cost Advantage, Efficient Scale en Management Excellence). Inmiddels hebben we het eerste volledige kwartaal achter de rug: Q2 2023. Tijd voor een update. 

Key figures YTD: 
  • Waardestijging: €9.282. 
  • Waarvan inleg: €8.500. 
  • Waarvan rendement: €782 (+9,29%). 
  • Dividend: €14.31. 
Key figures Q2: 
  • Waardestijging: €7.212. 
  • Waarvan inleg: €6.500. 
  • Waarvan rendement: €712 (+11,17%). 
  • Dividend: €14.25. 

Waarde 
In maart jl. zijn we begonnen om wekelijks €500 in te leggen in dit portfolio. Momenteel hebben we 17 weken ingelegd ad €8.500. De huidige waarde noteert momenteel, 30-06-2023, €9.282. Hiervan is €782 ongerealiseerd koersrendement. 

Samenstelling 
De samenstelling van het portfolio is als volgt: 

Stock

Value (in EUR)

Actual Weight

Target Weight

Costco Wholesale Corporation

€ 750,48

8,08%

8%

LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE

€ 745,44

8,03%

8%

ASML Holding NV

€ 744,67

8,02%

8%

Amazon.com, Inc.

€ 759,79

8,18%

8%

Apple Inc

€ 761,35

8,20%

8%

Microsoft Corp

€ 743,22

8,00%

8%

Alphabet Inc Class A

€ 727,20

7,83%

8%

Taiwan Semiconductor Mfg. Co. Ltd.

€ 360,01

3,88%

4%

Adobe Inc

€ 371,39

4,00%

4%

Moody's Corp

€ 375,88

4,05%

4%

S&P Global Inc

€ 374,33

4,03%

4%

SAP SE

€ 368,62

3,97%

4%

Euronext NV

€ 350,29

3,77%

4%

McDonald's Corp

€ 183,43

1,98%

2%

Union Pacific Corp

€ 182,07

1,96%

2%

Nike Inc

€ 183,31

1,97%

2%

Baidu Inc

€ 176,27

1,90%

2%

Markel Group Inc

€ 186,85

2,01%

2%

Ferrari NV

€ 192,27

2,07%

2%

Canadian National Railway

€ 185,49

2,00%

2%

Domino's Pizza Inc

€ 188,52

2,03%

2%

Canadian Pacific Kansas City Ltd

€ 194,95

2,10%

2%

Berkshire Hathaway Inc Class B

€ 181,42

1,95%

2%

Totaal

€ 9.282

100%

100%

Momenteel koersen er 2 van de 23 holdings op een negatief geprognotiseerde jaarlijks rendement (mogelijke oorzaak: de sterk gestegen koersen van de afgelopen tijd). We zullen in de komende publicatie van kwartaalcijfers van deze bedrijven dan ook extra scherp zijn of ze hun stijging waard zijn geweest, en hierop de prognoses aanpassen. 

De andere 21 van de 23 holdings koersen op dit moment op een positief geprognotiseerde jaarlijks rendement van gemiddeld 9,27% tot en met 2027 op basis van een gewogen gemiddelde van de 5Y P/E Forecast en Discountend Cash Flow waarderingsmethodes. 

Daarnaast zullen we ook blijvend kijken naar nieuwe kanshebbers voor in dit portfolio. Hierbij doen we onderzoek naar nieuwe bedrijven die naast een hoge MoatScore ook goed scoren op het gebied van toekomstige groeiverwachtingen, alsmede een positieve kasstroom hebben. Van deze nieuwe prospects zullen we uiteraard de waarderingsanalyses opnemen in de Aandelen Waarderen & Analyseren Tool. 

Meer info? 
Wil je meer informatie over het Massive Moats Portfolio, welke koersdoelen we hebben voor alle holdings en welke koersen we verwachten voor 2027? Schaf dan onze Beursbaas Tool | Aandelen Waarderen & Analyseren aan. Aan deze tool is het afgelopen kwartaal hard gewerkt, met als resultaat dat nu alle aandelen uit dit Massive Moats Portfolio zijn toegevoegd, inclusief de MoatScore die wij deze unieke Massive Moats bedrijven geven. 

Disclaimer 
Publicaties op deze Website (https://debeursbaas.nl) zijn geen beleggingstips of -adviezen. Enkel wordt getracht informatie te geven over de beleggingswereld en het opbouwen van een portfolio. Daarnaast kunnen er meningen worden gegeven over bedrijven specifiek, of over het sentiment van de economie als geheel. Deze meningen, ongeacht gepresenteerd met feiten e/o cijfers, zijn eveneens geen beleggingstips- of adviezen. Deze dienen puur ter illustratie van onze visie. De documentatie gepresenteerd op onze Website kan onjuistheden e/o onregelmatigheden bevatten. Doe altijd je eigen onderzoek en raadpleeg meerdere bronnen alvorens het overgaan tot mogelijke beleggingsbeslissingen. Beursbaas is geenszins verantwoordelijk voor eventuele geleden schade als gevolg van onjuistheden e/o onregelmatigheden op onze Website of in onze producten e/o diensten. Bij het observeren van onjuistheden e/o onregelmatigheden, het verzoek contact met ons op te nemen zodat wij dit kunnen corrigeren. Conform wetgeving zijn we verplicht te vermelden dat we een longpositie hebben in alle bovenstaande bedrijven. Op 30-06-2023 hadden we een longpositie in al deze bedrijven.