QuickScan Analyse Palantir ($PLTR)

© Palantir Technologies 

In dit artikel een QuickScan Analyse van het bedrijf Palantir Technologies (Ticker: $PLTR, aandelenkoers: $21.16). Palantir is een softwarebedrijf gespecialiseerd in big data analytics. Naar verwachting zal de markt voor big data analytics met 12.7-29.4% CAGR groeien de komende jaren (zie Tabel B1). Het bedrijf heeft een beurswaarde (Market Cap) van $47,5 miljard en een bedrijfswaarde (EV) van $43,9 miljard (bron: Palantir Q1-2024).

Kijkend naar de balans heeft Palantir amper schulden ($217 miljoen), die samen met de C&CE positie ($3,868 miljoen) een netto kaspositie van $3,651 miljoen vormt (d.d. 31 maart 2024). Dit is goed voor ca. $1,52 per aandeel. Deze grote cash positie zorgde voor rente-inkomsten van $43,4 miljoen in Q1-2024 en $132,6 miljoen in FY2023 die, vooralsnog, een groot gedeelte van netto FCF (FCF-SBC) uitmaken voor Palantir.

De operationele vrije kasstroom van het bedrijf noteert $655 miljoen TTM. Trek je hier de CAPEX ($13 miljoen) vanaf, dan houd je een FCF van $641 miljoen over. Stock Based Compensation (SBC) noteert $486 miljoen TTM, hetgeen erg hoog is t.o.v. de FCF op dit moment. Echter zie je de SBC stabiliseren, zie Figuur 1 hieronder. Brutowinstmarges zijn over de afgelopen jaren gestegen tot 81,16% (TTM). Ook operationele en nettowinstmarges laten verbetering zien (zie Figuur 2 hieronder). 

Figuur 1: Palantir Omzet, FCF, SBC, FCF-SBC (in $M) (2024 = TTM)

Palantir (in $M) TTM 2023 2022 2021 2020 2019
Omzet 2334 2225 1906 1542 1093 743
FCF 641 697 184 321 -309 -178
SBC 487 476 565 778 1271 242
FCF-SBC 155 221 -381 -457 -1580 -420

Figuur 2: Palantir Brutowinstmarge, Operationele winstmarge, nettowinstmarge (in %/Omzet) (2024 = TTM)

Palantir TTM 2023 2022 2021 2020 2019
Brutowinstmarge 81% 81% 79% 78% 68% 67%
Operationele winstmarge 8% 5% -8% -27% -107% -78%
Nettowinstmarge 13% 9% -20% -34% -107% -78%

Palantir biedt 4 platformen aan, te weten:

Palantir Gotham 
Palantir Gotham is een softwaresysteem ontworpen voor data-analyse en wordt met name gebruikt door overheidsinstanties voor inlichtingen, terrorismebestrijding en militaire doeleinden. Gotham wordt onder andere ingezet ten behoeve van patroonherkenning o.b.v. AI en omgezet in scenario’s. De toegevoegde waarde van Gotham is het sneller (laten) maken van analyses en scenario’s o.b.v. queries en zorgt voor efficiëntie en daardoor voor een snellere en betere besluitvorming. Cruciaal in de militaire omgeving. Bron: Palantir Gotham

Palantir Foundry 
Palantir Foundry wordt met name gebruikt voor commerciële doeleinden, waarbij grote hoeveelheden data inzichtelijk worden gemaakt. Denk hierbij aan bedrijven in de banksector (anti money laundering), energiesector, farmaceutische industrie (R&D), de maakindustrie en logistiek, en bedrijven actief in de retail (marketing en sales e.d.). Met de software van Palantir Foundry kunnen bedrijven hun datastromen beter op elkaar aansluiten, alsmede koppelingen maken met bestaande softwaretoepassingen - waarbij dit ook kan worden aangesloten op andere bedrijven hun software. Hiermee probeert Palantir Foundry één groot ecosysteem te creëren. Bedrijven kunnen hierbij hun eigen dashboard ontwerpen met KPI’s die zij belangrijk vinden. Hierdoor kunnen gebruikers sneller en betere besluitvormingen maken. Bron: Palantir Foundry

Palantir AIP
Palantir AIP (Artificial Intelligence Platform) zijn allemaal kleinere software systemen / toepassingen die kunnen worden geïntegreerd op de Palantir Foundry. Bron: Palantir AIP

Palantir Apollo
Palantir Apollo richt zich op het managen van software tussen verschillende ecosystemen, waaronder bijvoorbeeld de interactie met de cloud (AWS, Microsoft Azure en Google Cloud bijvoorbeeld). Bron: Palantir Apollo

Palantir Moat: High Switching Costs 
Net als bij de implementatie van veel andere toepassingen in de software industrie, kan Palantir klanten behouden door de hoge wisselkosten (switching costs) die de software van het bedrijf heeft. Dit heeft als grondslag de software-integraties, aansluitingen met AIP's en connecties met andere andere bedrijven die reeds gelegd zijn en die, bij het discontinueren van de services van Palantir, verloren zullen gaan. Laat staan alle extra kosten die hierbij komen kijken in de vorm van tijd (arbeid), training en support boven op de kosten van de nieuwe software. 

Palantir Moat: Network Effect 
Daarnaast kan Palantir een moat verkrijgen door netwerk effecten. De grondslag hiervoor ligt in de theorie van de Semantic Web (Wikipedia). Als Palantirs Foundry model er in slaagt om de standaard te worden als dé software toepassing in de Semantic Web transitie, dan zijn de netwerk effecten huge. Ieder bedrijf zal dan zijn eigen data informatie software willen aansluiten op het Foundry model, gezien vele stakeholders van het bedrijf dit reeds ook zullen doen - denk aan klanten, leveranciers, ondersteunende en faciliterende bedrijven. 

AI staat voor efficiëntie. Als je nu kijkt naar de huidige bedrijfsprocessen, systemen en applicaties van bedrijven, dan gaat er veel tijd verloren en blijft veel data onbenut. Er gaat veel tijd verloren in de zin dat systemen binnen bedrijven of bedrijven onderling niet op elkaar aansluiten waardoor menselijke schakels benodigd zijn om informatie te transporteren. De grondslag van het Semantic Web is dat algoritmen (machines) onderling met elkaar kunnen communiceren om real time een optimale datavoorziening te leveren. Palantirs Foundry model zorgt ervoor dat data real time kan communiceren met andere afdelingen, bedrijfsentiteiten en bedrijven, door bepaalde AIP's en connecties aan te maken. Deze YouTube-video legt de potentiële moat van Palantir op het gebied van netwerk effecten goed uit.  

In hoeverre de technologie van Palantir dusdanig uniek is dat het bedrijf ook een moat kan hebben op IP gebied, moet een vervolgonderzoek uitwijzen. Hierbij dient gekeken te worden naar de totale markt van big data analytics en dienen concurrenten te worden geanalyseerd. In deze concurrentieanalyse dient te worden gekeken naar het onderscheidende vermogen van Palantir t.o.v. peers. Een quickscan toont dat een mogelijke (toekomstige) competitief voordeel kan schuilen in de veelzijdigheid van de platforms die Palantir aanbiedt, alsmede de integratie tussen de verschillende softwaretoepassingen in het ecosysteem van Palantir, die kunnen worden aangesloten op entiteiten en andere bedrijven voor optimale dataverzameling.  

In conclusie speelt Palantir met de adoptie van AI en machine learning in zijn software in op de steeds groter wordende vraag naar AI-tools m.b.t. het structureren en waarde creëren uit data, alsmede het efficiënter maken van bedrijfsprocessen. Het bedrijf zag zijn omzet de afgelopen jaren groeien, waarbij het zijn operationele en nettowinstmarges heeft verhoogd. Zet Palantir dit in te toekomst door, mede gedreven door de seculaire trend van de opkomende markt in big data analytics, gezamenlijk met het creëren en handhaven van een (potentiële) moat, dan kan het bedrijf zijn FCF de komende jaren flink gaan uitbreiden. 

Tabel B1: Global Big Data Analytics CAGR 

Source

CAGR

Straits Research

13.7% (2023-2031)

Precedence Research

29.4% (2023-2032)

MarketsandMarkets

12.7% (2023-2028)

Fortune Business Insights

13.0% (2024-2032)

Disclaimer 

Alle publicaties op deze website (https://beursbaas.eu), in de vorm van artikelen, documenten of andere vormen van (digitale) communicatie, zijn geen beleggingstips of -adviezen. Enkel wordt getracht informatie te geven over de beleggingswereld en het analyseren van bedrijven. Daarnaast kunnen er meningen worden gegeven over bedrijven specifiek, of over het sentiment van de economie als geheel. Deze meningen, ongeacht gepresenteerd met feiten en/of cijfers, zijn eveneens geen beleggingstips- of adviezen. De documentatie, gepresenteerd op de website, kan onjuistheden en/of onregelmatigheden bevatten. Doe altijd je eigen onderzoek en raadpleeg meerdere bronnen alvorens het overgaan tot mogelijke beleggingsbeslissingen. Beursbaas en/of de auteur(s) zijn geenszins verantwoordelijk voor eventuele geleden schade als gevolg van onjuistheden en/of onregelmatigheden in de communicatie en/of documentatie op de website of in de aangeboden producten en/of diensten. Bij het observeren van onjuistheden en/of onregelmatigheden, het verzoek om contact op te nemen zodat dit kan worden gecorrigeerd.