Siemens Energy verliest 6,5 miljard aan beurswaarde

Siemens Energy verliest 6,5 miljard aan beurswaarde
Storm op komst bij Siemens Energy? 

Gisteravond maakte het Duitse bedrijf Siemens Energy (ENR.DE) bekend dat het zijn winstprognoses voor dit jaar intrekt. Dit vanwege operationele tegenvallers bij het Spaanse dochterbedrijf Gamesa. 

Gamesa 
Gamesa is een Spaanse speler op het gebied van windturbines en is gevestigd in de noordelijk gelegen provincie Biskaje. Siemens Energy nam het bedrijf in 2017 definitief over, waarbij het zijn divisie Siemens Wind Power samen met Gamesa liet fuseren, welke eerder al vele projecten gezamenlijk deden. Het fusiebedrijf is wereldwijd actief. 

Problemen windturbines 
Nu komt naar buiten dat de problemen bij Gamesa m.b.t. het uitvalpercentage van bepaalde windturbine componenten - specifiek op windmolens op land (‘Onshore platforms’) - sterk is gestegen de afgelopen tijd en dat het bedrijf significant hogere kosten dan begroot zal moeten maken op dit te herstellen en weer te voldoen aan de opgestelde kwaliteitsnormen. 

Offshore windparken 
Daarnaast geeft het bedrijf aan dat het ‘ramp up challenges’ blijft ervaren bij Offshore windparken. Daarnaast voegt het bedrijf toe dat het bestaande bedrijfsplannen kritisch zal bekijken gezien productiviteitsverbeteringen niet in de mate uitkomen die eerder werd verwacht. 

Financiële schade 
Het bedrijf geeft aan dat de kosten, die aan deze kwaliteitsgerelateerde maatregelen en de bijbehorende kosten voor herstelwerkzaamheden ten grondslag liggen, momenteel worden geëvalueerd en waarschijnlijk meer dan 1 miljard euro gaan bedragen. 

Vandaag is de beurswaarde van Siemens Energy als geheel met meer dan 6,5 miljard euro verdampt tot 12 miljard euro. Hiermee impliceert de markt dat deze ‘meer dan 1 miljard euro’ dus flink hoger in de papieren gaat lopen. 

Siemens Energy geeft aan dat het zijn winstprognoses voor 2023 voor Siemens Gamesa - en hiermee ook dat voor Siemens Energy Group - terugtrekt, gezien de potentiële omvang van de impact. De omzetverwachtingen voor Siemens Energy Group handhaaft het bedrijf wel, waaronder Gas Services, Grid Technologies en Transformation of Industry vallen. 

Afwachten Q2 
Het bedrijf geeft aan verder in te gaan op de technische en financiële consequenties voor het bedrijf bij de publicatie van het 2e kwartaal over 2023, dat momenteel gepland staat op 7 augustus jl. 

Koersverwachting 
De aandelenkoers van Siemens Energy (ENR.DE) koerst vandaag met -36% onder de €15 per aandeel. Begin 2021 noteerde een aandeel nog ruim €33, om vervolgens te dippen in oktober vorig jaar op ruim €10. 

Of Siemens Energy eenzelfde traject qua koersverloop zal gaan ondervinden als bijvoorbeeld Philips (Philips ondervond technische problemen met een van zijn producten wat een significant effect had op het gehele bedrijf en voor meer dan 1 jaar onrust en koersdruk zorgde) blijft afwachten. 

We blijven het aandeel vanaf nu extra goed volgen om wellicht in de toekomst op een bepaald niveau een positie in te nemen. Tot die tijd zullen we ons blijvend verdiepen in de verschillende divisies van Siemens Energy, en jullie hiervan uiteraard ook informeren. 

Disclaimer 
Publicaties op deze Website (https://debeursbaas.nl) zijn geen beleggingstips of -adviezen. Enkel wordt getracht informatie te geven over de beleggingswereld en het opbouwen van een portfolio. Daarnaast kunnen er meningen worden gegeven over bedrijven specifiek, of over het sentiment van de economie als geheel. Deze meningen, ongeacht gepresenteerd met feiten e/o cijfers, zijn eveneens geen beleggingstips- of adviezen. Deze dienen puur ter illustratie van onze visie. De documentatie gepresenteerd op onze Website kan onjuistheden e/o onregelmatigheden bevatten. Doe altijd je eigen onderzoek en raadpleeg meerdere bronnen alvorens het overgaan tot mogelijke beleggingsbeslissingen. Beursbaas is geenszins verantwoordelijk voor eventuele geleden schade als gevolg van onjuistheden e/o onregelmatigheden op onze Website of in onze producten e/o diensten. Bij het observeren van onjuistheden e/o onregelmatigheden, het verzoek contact met ons op te nemen zodat wij dit kunnen corrigeren.