Volvo Cars Halfjaarcijfers 2023 Uitgelicht

Volvo Cars Halfjaarcijfers 2023 Uitgelicht
De in juni gelanceerde volledig elektrische SUV Volvo EX30 (bron: Volvo Cars). 

Op 20 juli 2023 maakte Volvo Cars (hierna: Volvo) haar halfjaarcijfers over de periode 1 januari tot en met 30 juni 2023 bekend. In dit artikel duiden we deze cijfers en kijken we in hoeverre Volvo onze Forecast cijfers over 2023 tot nu toe heeft weten te behalen. 

Volvo Cars, Unit Sales 
In het eerste halfjaar van 2023 heeft Volvo in totaal 341.691 auto’s verkocht. Dit waren er in het eerste halfjaar van 2022 291.301: een stijging van ruim 17% YoY (zie tabel  hieronder). Volvo is actief in de markten Europe, China, US en Other. De unit verkopen zijn in Figuur 1 hieronder schematisch weergegeven. 

Unit

H1 2022

H1 2023

YoY%

Europe

119.770

146.943

22,69%

China

70.233

78.526

11,81%

US

50.585

59.750

18,12%

Other

50.713

56.472

11,36%

Retail sales total

291.301

341.691

17,30%

Figuur 1: Schematische weergave Unit Sales 
Volvo Cars Halfjaarcijfers 2023 Uitgelicht

Zichtbaar in Figuur 2 is dat het model XC40 (BEV + PHEV/ICE) gezamenlijk met XC60 nog altijd de best verkopende modellen zijn. Hierbij worden de BEV modellen steeds populairder. Een trend die Volvo heeft ingezet om in 2025 50% van alle modellen elektrisch te verkopen (en de rest hybride) en in 2030 enkel nog elektrische modellen op de markt te brengen. 

Figuur 2: Unit Sales per Model 
Volvo Cars Halfjaarcijfers 2023 Uitgelicht

Volvo Cars, Financials 
In het eerste halfjaar van 2023 heeft Volvo een omzet geboekt van 197,9 miljard SEK wereldwijd. Dit is ruim 35,9% hoger dan in het eerste halfjaar van 2022. De bruto inkomsten (Net revenue -/- Cost of Sales) op deze verkopen noteerde in het eerste halfjaar van dit jaar 36,5 miljard SEK, tegenover 29,8 miljard SEK in het eerste halfjaar van 2022. Hiermee is de bruto marge licht gedaald van 20,48% in H1 2022 naar 18,46% H1 2023. De operationele inkomsten noteerden ruim 10 miljard SEK (2022: 16,8 miljard SEK) en de netto inkomsten 7,5 miljard SEK (2022: 13,48 miljard SEK). 

MSEK

Q1

2022

Q2

2022

Q1

2023

Q2

2023

H1 2022

H1 2023

Net revenue

74.269

71.300

95.705

102.152

145.569

197.857

Cost of sales

-58.555

-57.204

-78.606

-82.733

-115.759

-161.339

Gross income

15.714

14.096

17.099

19.419

29.810

36.518

Gross Margin (%)

21,16%

19,77%

17,87%

19,01%

20,48%

18,46%

Operating income

6.038

10.801

5.100

4.993

16.839

10.093

Net income for the period

4.503

8.978

3.975

3.540

13.481

7.515

Figuur 3: Schematische weergave Omzet Regio’s 

Volvo Cars Schematische weergave Omzet Regio’s

Zichtbaar in Figuur 3 hierboven is de omzetverdeling per regio. Volvo behield 12,5% van zijn omzet uit ‘main market’ Zweden, gevolgd door 5,5% in Duitsland en 5,1% uit de UK. 22,7% komt uit overige Europese landen, waaronder Nederland. China maakt voor 18,3% deel uit van de omzetmix in het eerste halfjaar van 2023, gevolgd door de US met 19,8%. Japan en Zuid-Korea zijn goed voor 2,3% en 2,1% respectievelijk. Uit overige markten op de wereld hield Volvo 11,7% in de eerste twee kwartalen dit jaar. 

Concurrentie 
In China werden er in het eerste halfjaar van 2023 ruim 11,8% meer auto’s verkocht dan een jaar eerder. Dit terwijl de opkomst van (goedkope) elektrische auto’s in China in een stroomversnelling is gekomen het afgelopen jaar. Vormen deze (nieuwe) goedkopere concurrenten een risico voor Volvo? Wij denken van niet. 

Chinezen waarderen veiligheid en kwaliteit in veel hogere mate dan wij als westerlingen. Een auto is, vaak na een woning, het meest waardevolle bezit van een gemiddeld persoon (uitgedrukt in geld) en is hierdoor bij uitstek het geschikte middel om onze waarden en status te reflecteren. Chinezen zijn meer dan waar ook ter wereld bezig met de manier waarop anderen naar hen kijken. Dit heeft ertoe geleid dat China momenteel een van de belangrijkste markten is voor premium automerken. 

In tegenstelling tot Tesla of Mercedes, is Volvo onderdeel van een Chinees moederbedrijf. Hierdoor heeft het flink wat voordelen ten opzichte van andere premium automerken, denk aan lokale netwerken, partnerships, naamsbekendheid en minder gevoelig voor grillen in (toekomstige) handelsoorlogen. Daarnaast houdt Volvo met zijn hogere prijsstrategie zijn premium uitstraling in stand. Hiermee claimt het de ruimte om te groeien in het premium en hogere segment waar in een groeiend en rijker wordend land als China steeds meer vraag naar is. 

Conclusie 
Dit voorjaar hebben we een waarderingsanalyse gemaakt voor Volvo, waarbij we de cijfers over Q1 hebben gebruikt om een Forecast op te stellen voor heel 2023. Onze schatting was destijds dat Volvo dit jaar 658.179 units zou gaan verkopen, met een totale omzet van 388.581 miljoen SEK (590.388 SEK Omzet / Unit). Tot zo ver heeft Volvo onze verwachtingen met betrekking tot de Unit Sales alsmede de totaalomzet iets overtroffen, zie de tabel hieronder. De netto inkomsten lagen iets lager dan verwacht. Dit heeft als oorzaak een bijdrage van -2.649 MSEK aan operationele inkomsten t.b.v. Joint Ventures*. 

Forecast

2023 FY (*)

2023 H1

Progress (%)

Units

658.179

341.691

52%

Omzet (MSEK)

388.581

197.857

51%

Omzet / Unit (SEK)

590388

579052

-1,9%

Net Income (MSEK)

19429

7515

39%

Verwachtingen 
Het vierde kwartaal is traditiegetrouw altijd het sterkste kwartaal van Volvo, we hebben er dan ook alle vertrouwen in dat Volvo onze Forecast gaat behalen en dit jaar een omzetgroei van 17,7% en een unit verkopen groei van 7% laat zien ten opzichte van 2022. 

Hiermee is Volvo goed op weg om onze doelstellingen voor 2027 en 2030 te behalen. Benieuwd naar ons koersdoel voor 2030 van Volvo Cars? Check dan de Beursbaas Tool | Een Aandeel Waarderen, hierin zijn naast Volvo Cars ook waarderingsanalyses voor tal van andere bedrijven zoals Microsoft, ASML en LVMH opgenomen. 

Naslagwerk 
Dit artikel in PDF ontvangen? Of ons Excel werkbestand met alle Key Figures van Volvo Cars over het eerste kwartaal van 2023? Stuur ons een E-Mail o.v.v. Volvo Cars en we sturen deze graag naar je toe.

*) Volvo is naast grootaandeelhouder van Polestar (48.3%) en Lynk&Co (30%) ook voor 50% eigenaar van de Joint Venture Novo Energy met Northvolt. In 2022 heeft Volvo aangekondigd een nieuwe accu fabriek te openen, waarbij het 30 bn SEK zal investeren. Bouwwerkzaamheden gaan dit jaar van start en is gepland om in 2026 operationeel te zijn. Uit deze fabriek zullen speciaal ontworpen accu’s voor Volvo, Polestar en Lynck&Co rollen. Het R&D center is reeds in 2022 gestart met het ontwikkelen hiervan. 

Disclaimer 
Publicaties op deze Website (https://debeursbaas.nl) zijn geen beleggingstips of -adviezen. Enkel wordt getracht informatie te geven over de beleggingswereld en het opbouwen van een portfolio. Daarnaast kunnen er meningen worden gegeven over bedrijven specifiek, of over het sentiment van de economie als geheel. Deze meningen, ongeacht gepresenteerd met feiten e/o cijfers, zijn eveneens geen beleggingstips- of adviezen. Deze dienen puur ter illustratie van onze visie. De documentatie gepresenteerd op onze Website kan onjuistheden e/o onregelmatigheden bevatten. Doe altijd je eigen onderzoek en raadpleeg meerdere bronnen alvorens het overgaan tot mogelijke beleggingsbeslissingen. Beursbaas is geenszins verantwoordelijk voor eventuele geleden schade als gevolg van onjuistheden e/o onregelmatigheden op onze Website of in onze producten e/o diensten. Bij het observeren van onjuistheden e/o onregelmatigheden, het verzoek contact met ons op te nemen zodat wij dit kunnen corrigeren. Conform wetgeving zijn we verplicht te vermelden dat we een longpositie hebben in Volvo Cars (d.d. 21-07-2023).