Waarom ik niet Beleg (Speculeer) in Hefboomproducten als Turbo’s en Factors

Vanochtend zag ik de vraag voorbij komen of je bij een leveraged product op lange termijn ook exact 1-op-1 de multiple in koersrendement terugkrijgt op de onderliggende waarde. Als je nu een NASDAQ-100 Daily Leveraged (X multiple) koopt, heb je dan over tien jaar ook exact het koersrendement van de onderliggende waarde tot dan vermenigvuldigd met deze multiple?

Ondanks dat dit aannemelijk lijkt, is dit in werkelijkheid anders. Daily leveraged products, ook wel Factors, geven je een multiple op de dagkoers. Neem je bijvoorbeeld een Factor met een multiple van 5x, dan betekent dit dat je dagelijks 5x het koersrendement krijgt op de onderliggende waarde. Gaat deze onderliggende waarde op één dag een keertje -20%, dan gaat jouw factor -100% (5x -20%) en ben je dus al je geld kwijt. Ook als deze onderliggende waarde de volgende dag weer met 25% stijgt. 

In het scenario dat de onderliggende waarde op één dag met -15% daalt, dan gaat de waarde van een Factor 5 met -75% omlaag (5x -15%). Stijgt de onderliggende waarde de volgende dag weer met +17,6% terug naar de absolute koers van eergisteren, dan gaat jouw Factor dan wel +88% dag-op-dag (5x +17,6%), maar blijft de absolute waarde van dit factor product nog ver achter met een rendement van -53% (1 * 0,25 * 1,88 = 0,47 | = -53%). 

Hoe hoger de factor multiple, hoe groter het effect van grote (negatieve) koersuitslagen. Gezien de historie ons leert dat over het algemeen de beurs in de meeste dagen langzaam omhoog klimt, en in enkele dagen hard naar beneden daalt, zul je als houder van een factor product dit effect extra hard voelen, en neemt het nadeel dat je hebt, m.b.t. het effect van bovenstaande uiteenzetting, toe naarmate je kiest voor een hogere leverage. 

Niet alleen grote negatieve uitslagen hebben een extra negatieve impact op een Factor. Zo zal ook een periode van meerdere dagen kleinere koersverliezen achter elkaar zorgen voor een langere herstelperiode van een factor, voordat de absolute waarde weer op zijn beginwaarde staat. 

Hieronder volgen 3 scenario’s om het effect van een factor te illustreren. Dit met de rendementsontwikkeling van de onderliggende waarde, een daily leveraged product met een multiple van 2.0 hierop (Factor 2), en eentje van 5.0 (Factor 5). 

Scenario 1
In dit voorbeeld vindt er 10 dagen op rij een daling van 5% plaats, gevolgd door 10 dagen op rij een stijging van 5,26% per dag. In Figuur 1 hieronder is de ontwikkeling van dit scenario weergegeven, waarbij de beginwaarde 100.00 bedraagt voor zowel de onderliggende waarde, Factor 2 en Factor 5. 

Figuur 1: 10 dagen -5%, gevolgd door 10 dagen +5,26%

Figuur 1 laat een scenario zien waarin 10 dagen een periode van elke dag -5% koersrendement van de onderliggende waarde plaatsvindt, gevolgd door een periode van 10 dagen met elke dag een koersstijging van +5,26% ((1/0,95)-1). Op dag 20 heb je de volgende eindwaarden: 
  • Onderliggende waarde: 100.00; 
  • Factor 2: 94,86; 
  • Factor 5: 58,24. 

Zoals je kunt zien is het effect van de factor negatief geweest. Hoe hoger de factor multiple noteert, hoe extremer dit negatieve effect zal zijn. 

Scenario 2

Onderstaand Figuur 2 laat een omgedraaid scenario zien, waarbij eerst een periode van koersstijgingen plaatsvindt, gevolgd door een periode van koersdalingen. 

Figuur 2: 10 dagen +5%, gevolgd door 10 dagen -4,76%
Figuur 2 laat een periode van 10 dagen een koersrendement van 5% zien, gevolgd door 10 dagen elke dag een koersrendement van -4,76% ((1/1,05)-1). Dit scenario heeft de volgende uitkomsten op Dag 20: 
  • Onderliggende waarde: 100.00;  
  • Factor 2: 95,34; 
  • Factor 5: 61,39. 

Scenario 3 
Om het verhaal compleet te maken, is in Figuur 3 hieronder een scenario opgenomen waarin een dag van koersstijging wordt afgewisseld met een dag van een koersdaling. 

Figuur 3: Dagen van +5% afgewisseld met -4,76%, 20 dagen lang
In Figuur 3 hierboven begint het scenario met een koersstijging van +5% op Dag 1, gevolgd door -4,76% op Dag 2. Dit patroon wordt vervolgens doorgetrokken tot Dag 20, met als eindstanden: 
  • Onderliggende waarde: 100.00; 
  • Factor 2: 95,34; 
  • Factor 5: 61,39. 

In het omgekeerde scenario waarbij op Dag 1 een koersdaling van -4,76% plaatsvindt, gevolgd door een koersstijging van +5% op Dag 2, waarbij dit patroon 20 dagen lang zal worden gecontinueerd, zullen eveneens bovenstaande eindstanden uitkomen. We kunnen hierbij dus de conclusie opmaken dat een daily leveraged product per saldo altijd verlieslatend is ongeacht de grootte van de schommelingen, zowel omhoog als omlaag, omgekeerd of afgewisseld, zo lang de onderliggende waarde na een periode weer op zijn beginstand eindigt. 

Bij leveraged products zul je dan ook alleen een extra positief rendement behalen als de onderliggende waarde ook in waarde is toegenomen. Dit met als kanttekening dat de negatieve dagen niet dusdanig negatief mogen zijn, dat de Factor op 0 of dicht bij de 0 terecht komt, en niet meer kan herstellen hierdoor. 

Hierbij dient tevens de kanttekening te worden gemaakt dat de onderliggende waarde van grote indices, als een NASDAQ-100 en S&P500, sinds hun oorsprong altijd hebben laten zien dat over een langere termijn de waarde van deze onderliggende indices toenamen, onder andere gedreven door inflatoire effecten. Het is zeer onwaarschijnlijk dat deze indices, in tegenstelling tot de scenario’s zoals hierboven uiteengezet, nooit precies weer op hun beginwaarden (100.00) zullen uitkomen. Hierdoor zal het verloop van hefboomproducten als Factors dan ook een ander patroon laten zien als je deze opzoekt en zoals deze worden weergegeven door uitgevende instellingen. Neem je bijvoorbeeld de periode van 2009 tot en met heden, dan zul je een positief effect zien op een Factor met bijvoorbeeld een multiple van 2.0 op de NASDAQ-100. Dit gezien deze index in deze periode niet op één dag <-50% is gegaan, alsmede deze index fors is gestegen over deze periode. 

Lees je dus goed in over de risico’s die aan hefboomproducten als Factors kleven, voordat je hiermee in zee gaat. Koop je hefboomproducten voor de lange termijn, omdat je sneller wilt profiteren van de koersontwikkeling van de onderliggende waarde, dan moet je voor jezelf tevens nagaan of je voor je rendement afhankelijk wilt zijn van de emoties van andere beleggers. Immers, de prijs van aandelenkoersen worden bepaald door vraag en aanbod. Deze zullen, kijkend naar de historie, altijd de intrinsieke waardeontwikkeling van deze aandelen volgen - de EPS en FCF/share ontwikkeling. Echter, op korte termijn kan de vraag en aanbod verhouding dusdanig worden verstoord dat de prijs van aandelen kortstondig ver van zijn intrinsieke waarde muteert. Denk aan bijvoorbeeld een (geopolitiek) black swan event, waarop de vraagkant naar aandelen volledig uitdroogt en daardoor, met de extra paniek en emoties van het gros van de beleggers, de druk vanuit de aanbodzijde extra toe zal nemen. Heb je een Factor van 3, 4 of 5, dan is een koersdaling van -33%, -25% of -20% respectievelijk al genoeg om je hefboomproduct volledig naar 0 te brengen. Je kunt vervolgens niet meer mee profiteren van het herstel omhoog, in ieder geval niet meer met de initiële waarde in het inmiddels obsolete hefboomproduct. 

Als lange termijn belegger wil ik niet afhankelijk zijn van de emoties van andere beleggers, en zeker niet ten tijde van black swan events. Bij hefboomproducten gaat het dan ook goed, zolang het goed gaat, en enkel white swans in de vijfer zullen zwemmen. Derhalve beleg (speculeer) ik niet in daily leveraged products. turbo’s, factors of wat voor fancy name ze deze hefboomproducten ook mogen geven.

Wat ik wel doe? Beleggen in kwaliteitsaandelen met een sterke moat voor de extreem lange termijn, waarbij ik mijn vermogen wil compounden, met geduld, een kritische blik en mee profiterend van waarde creërende bedrijven, inspelend op innovaties, ontwikkelingen en rekening houdend met seculaire trends. Geheel los van de (z)waan van de dag, wat de kleur ook moge zijn. 

[Advertentie] Leren hoe je kwalitatieve aandelen moet selecteren, analyseren en waarderen? Ik en andere leden helpen je graag verder in de Discord Community, onderdeel van het Beursbaas Lidmaatschap

 
Disclaimer 

Alle publicaties op deze website (https://beursbaas.eu), in de vorm van artikelen, documenten of andere vormen van (digitale) communicatie, zijn geen beleggingstips of -adviezen. Enkel wordt getracht informatie te geven over de beleggingswereld en het analyseren van bedrijven. Daarnaast kunnen er meningen worden gegeven over bedrijven specifiek, of over het sentiment van de economie als geheel. Deze meningen, ongeacht gepresenteerd met feiten en/of cijfers, zijn eveneens geen beleggingstips- of adviezen. De documentatie, gepresenteerd op de website, kan onjuistheden en/of onregelmatigheden bevatten. Doe altijd je eigen onderzoek en raadpleeg meerdere bronnen alvorens het overgaan tot mogelijke beleggingsbeslissingen. Beursbaas en/of de auteur(s) zijn geenszins verantwoordelijk voor eventuele geleden schade als gevolg van onjuistheden en/of onregelmatigheden in de communicatie en/of documentatie op de website of in de aangeboden producten en/of diensten. Bij het observeren van onjuistheden en/of onregelmatigheden, het verzoek om contact op te nemen zodat dit kan worden gecorrigeerd.