Beursbaas Brainstorm (EP 4): Adobe, OpenAI’s Sora en dalende AI Training costs

Vorige week maakte ik een Analyse van het bedrijf Adobe. Adobe is een schoolvoorbeeld van een van de winnaars van de digitalisering van onze wereld. Het bedrijf heeft een van de hoogste brutowinstmarges ter wereld (FY2023: 88%). Dit komt door het bedrijfsmodel van Adobe: het verkoopt software dat bij hen op de plank ligt middels abbonnementslicenties (94% van de omzet bestaat uit subscriptions). Een prachtig bedrijfsmodel gebouwd op de behoeftes vanuit onze digitale samenleving die zich de afgelopen decennia hebben ontplooit. 

Adobes marges dalen 

Twee van de uitkomsten van volwassen wordende sectoren (in een economie op basis van kapitalisme) zijn (1) hoge concurrentie en (daardoor) (2) lage marges. Adobe heeft tot op heden altijd zijn moat kunnen handhaven. Echter zie ik de toekomst somberder in voor een bedrijf als Adobe. 

Dit kun je wellicht nu al zien in de cijfers van Adobe. Het bedrijf zag zijn omzet in de corona jaren 2020 en 2021 stijgen met respectievelijk 15,2% en 22,7%, om in 2022 en 2023 de groei van zijn omzet te zien afvlakken naar respectievelijk 11,5% en 10,2%. Op zichzelf geen schokkende ontwikkeling gezien COVID-19 de digitale wereld een extra boost heeft gegeven. Echter, zou je verwachten dat Adobe met zijn bedrijfsmodel een hefboomeffect laat zien in zijn winstgevendheid en cash-generatie. 

Echter is dit niet het geval: in de periode 2020 tot 2023 stegen de operationele kasstromen met 8,4% CAGR. Ten opzichte van 14,7% CAGR omzetgroei impliceert dit dus een sterkere stijging van operationele kosten dan dat de omzet steeg. De netto vrije kasstroom (FCF), gecorrigeerd voor stock-based compensation uitgaven (SBC), steeg met 9,2% CAGR. Gecorrigeerd voor SBC is deze groei nog minder groot: in de periode 2020-2023 steeg de FCF-SBC met slechts 5,7% CAGR. Als een percentage van de omzet nam de FCF af van 41% in 2020 tot 35% in 2023 en de FCF-SBC van 34% tot 27%. 

Houdt Adobe’s Moat stand?

Daarnaast schreef ik in mijn analyse over de opkomst van bedrijven als Canva, een online content creator en modificator, en OpenAI, dat recent Sora lanceerde. Sora is OpenAI’s Text-to-Video model, waarmee je dus met een simpele text prompt Sora opdracht kunt geven hier een video van te maken. 

De ontwikkelingen op het gebied van Text-to-Image en Text-to-Video worden steeds beter. Ark Invest deelden in hun Big Ideas 2024 hun schatting dat AI training costs, dus de kosten die gemaakt moeten worden om AI toepassingen als Sora te kunnen ‘opleiden’, met 75% CAGR afnemen tot 2030. 

Waar veel professionals toepassingen van Adobe gebruiken in hun werk, veelal in de media en creatieve sectoren, bieden toepassingen als Sora (substitutie) en online tools als Canva (concurrentie) nu een alternatief. Wellicht dat professionele grafisch designers nu nog betere content maken, maar op een gegeven moment komt er een inflection point waarop AI op z’n minst gelijk ogende kwalitatieve content zal gaan leveren ten opzichte van menselijke creaties. Het enige verschil wat je dan nog gaat zien, is op het gebied van prijs. 

Er zijn nu dus twee ontwikkelingen gaande in de AI Text-to-Image en Text-to-Video space: (1) de kwaliteit wordt steeds beter en (2) de kostprijs om deze AI toepassingen te laten draaien wordt steeds lager. 

Hiermee is Adobe in een lastig parket terecht gekomen, ondanks dat zij zelf ook met AI toepassingen als Firefly een gedeelte van de AI generated content markt proberen te pakken. 

Dislaimer. 
Alle publicaties op deze website (https://beursbaas.eu), in de vorm van artikelen, documenten of andere vormen van (digitale) communicatie, zijn geen beleggingstips of -adviezen. Enkel wordt getracht informatie te geven over de beleggingswereld en het analyseren van bedrijven. Daarnaast kunnen er meningen worden gegeven over bedrijven specifiek, of over het sentiment van de economie als geheel. Deze meningen, ongeacht gepresenteerd met feiten en/of cijfers, zijn eveneens geen beleggingstips- of adviezen. De documentatie, gepresenteerd op de website, kan onjuistheden en/of onregelmatigheden bevatten. Doe altijd je eigen onderzoek en raadpleeg meerdere bronnen alvorens het overgaan tot mogelijke beleggingsbeslissingen. Beursbaas en/of de auteur(s) zijn geenszins verantwoordelijk voor eventuele geleden schade als gevolg van onjuistheden en/of onregelmatigheden in de communicatie en/of documentatie op de website of in de aangeboden producten en/of diensten. Bij het observeren van onjuistheden en/of onregelmatigheden, het verzoek om contact op te nemen zodat dit kan worden gecorrigeerd.