Hoe Bereken je de Dividend Yield van Aandelen?

De Dividend Yield van aandelen wordt uitgedrukt in een percentage. Het is een Engelse benaming voor 'dividendrendement'. Dit percentage kan worden berekend door het jaarlijkse dividendbedrag van een aandeel te delen door de aandelenkoers van een aandeel. Hiermee heb je dus de volgende formule: 

Dividend Yield = (Jaarlijks Dividend per aandeel / Aandelenkoers) x 100%. 

Effect Verandering Teller 
De Dividend Yield wordt hoger als het jaarlijks dividend per aandeel stijgt. De Dividend Yield wordt echter lager als dit jaarlijks dividend per aandeel daalt. 

Effect Verandering Noemer 
De Dividend Yield wordt hoger als de aandelenkoers afneemt. De Dividend Yield wordt echter lager als de koers van een aandeel stijgt. 

Laten we eens kijken naar een voorbeeld. 

Voorbeeld Ahold Delhaize 
Ahold Delhaize (AD.AS), het moederbedrijf van onder andere Albert Heijn en Bol.com, heeft op dit moment (d.d. 17-01-2024) een aandelenkoers van €26,50 (bron: Yahoo Finance). De aandelenkoers is de prijs wat op dit moment gegeven wordt voor één aandeel tussen beleggers onderling. Deze prijs komt tot stand door vraag & aanbod (respectievelijk kopende en verkopende beleggers). 

Vervolgens moeten we het dividend per aandeel van Ahold Delhaize opzoeken. Je kunt ervoor kiezen om een dividendbetaling in de toekomst te gebruiken voor je berekening. Dit is het zogenaamde 'verwachte dividend per aandeel'.

Mocht deze informatie niet beschikbaar zijn, dan kun je voor de Dividend Yield calculatie de dividendbetaling over het afgelopen boekjaar hanteren. Deze kun je vaak vinden op de Investors Relations pagina van een bedrijf. In het geval van Ahold Delhaize is het betaalde dividendbedrag over 2022 te vinden op de Investor Relations pagina onder Dividends, alsmede in het Annual Report over 2022. In het Annual Report, het jaarverslag, van Ahold Delhaize is op pagina 10 het dividendbedrag per aandeel weergegeven: “Dividend per Common Share”. Dit bedrag noteert €1,05 over boekjaar 2022. 

Nu we de koers (€26,50) en het dividendbedrag (€1,05) van Ahold Delhaize weten, kunnen we de Dividend Yield berekenen: 

Dividend Yield = (Jaarlijks Dividend per aandeel / Aandelenkoers) x 100% 
Dividend Yield = (1,05 / 26,50) x 100%
Dividend Yield = 3,96%

Uit deze berekening komt het getal 3,96%. Dit betekent dus, dat wanneer je op dit moment aandelen Ahold Delhaize zou aankopen, je op basis van de dividendbetaling van 2022 een Dividend Yield van 3,96% zou hebben. 

Wat goed om te weten is, is dat dividendbetalingen van bedrijven per jaar niet per se vaststaan. Zo kunnen bedrijven hun dividenden verhogen of verlagen. In onderstaande tabel zijn de dividendbetalingen van Ahold Delhaize opgenomen. 

Boekjaar

Dividendbedrag

2022

€1,05

2021

€0,95

2020

€0,90

2019

€0,76

Zoals je kunt zien in bovenstaande tabel, heeft Ahold Delhaize het dividendbedrag in de afgelopen jaren elk jaar wat verhoogd. 

Stel, het gaat goed met Ahold Delhaize de komende jaren en het bedrijf blijft zijn dividenden verhogen. In dat geval wordt het percentage jaarlijkse dividend dat je op de aankoopkoers van vandaag, €26,50, krijgt dus ook steeds hoger. 

De Dividend Yield zegt dus wat over het (dividend)rendement wat je krijgt als aandeelhouder voor het aanhouden van aandelen. De Dividend Yield is daarom ook een van de percentages die beleggers gebruiken om bedrijven te vergelijken. Dit met de hamvraag: op welke investering krijg ik het hoogste dividendrendement? Het is echter niet raadzaam om enkel de Dividend Yield als indicator te gebruiken om bedrijven te analyseren en onderling met elkaar te vergelijken. Zo heeft het vaak een bepaalde oorzaak als een bedrijf op een hoog Dividend Yield, of juist op een laag Dividend Yield, noteert.

Is een laag Dividend Yield slecht? 
Sommige bedrijven die flink groeien noteren op een laag Dividend Yield. Dit komt omdat beleggers sommige groei bedrijven een hogere waardering geven op dit moment, omdat ze in de toekomst hogere winsten verwachten van deze bedrijven. Als bedrijven een hogere winst gaan maken in de toekomst, genereert het bedrijf hoogstwaarschijnlijk ook meer netto kasstroom (cash inkomsten). Hierdoor heeft het bedrijf dus de mogelijkheid om een hoger dividend aan zijn aandeelhouders uit te keren. Als een bedrijf een laag Dividend Yield heeft kan dit dus betekenen dat het bedrijf nog flink aan het groeien is, of althans, dat wordt door de markt in deze gevallen dan beoogd. 

Soms kan een laag Dividend Yield ook als oorzaak hebben dat het bedrijf gewoon simpelweg weinig dividend uitkeert ten opzichte van zijn beurskoers. Zulke bedrijven kunnen bijvoorbeeld kiezen om op andere manieren gelden aan hun aandeelhouders te alloceren, zoals bijvoorbeeld aandeleninkoopprogramma's. 

Is een hoog Dividend Yield goed? 
In principe zou je denken dat hoe hoger de Dividend Yield is van een bedrijf, hoe beter dat voor ons als aandeelhouders is. Echter is er vaak wat aan de hand met bedrijven met een hoog Dividend Yield. Zoals hierboven is weergegeven, kan een Dividend Yield in een appscreener als Yahoo Finance nog van 1 of 1,5 boekjaar geleden zijn. In de tussentijd kan een bedrijf in zwaar weer terecht zijn gekomen. Als het slechter gaat met een bedrijf, dan zie je dit vaak ook terug in een lagere aandelenkoers. 

Zoals hierboven (Effect Verandering Noemer) zichtbaar is, zorgt een lagere aandelenkoers voor een hoger Dividend Yield. Gezien dividenden vaak een momentopname zijn, en dus niet met zekerheid het toekomstige rendement van aandelen kan bepalen, moet je bij een opvallend hoog Dividend Yield dan ook onderzoeken wat de reden is van dit hoge dividendpercentage. 

Takeaway 
In dit artikel heb je kennisgemaakt met de term Dividend Yield (dividendrenement), de componenten waaruit deze formule bestaat, en wat de invloed is van de veranderingen van deze componenten op de uitkomst. Mocht je naar aanleiding van dit artikel vragen hebben, of bijvoorbeeld willen sparren over jouw eigen dividendrendement berekening, neem dan gerust contact op. Dit kan bijvoorbeeld via Instagram

Disclaimer 
Alle publicaties in dit artikel en op deze website (https://beursbaas.eu) zijn geen beleggingstips of -adviezen. Enkel wordt getracht informatie te geven over de beleggingswereld en het analyseren van bedrijven. Daarnaast kunnen er meningen worden gegeven over bedrijven specifiek, of over het sentiment van de economie als geheel. Deze meningen, ongeacht gepresenteerd met feiten en/of cijfers, zijn eveneens geen beleggingstips- of adviezen. De documentatie, gepresenteerd in dit artikel of op de website, kan onjuistheden en/of onregelmatigheden bevatten. Doe altijd je eigen onderzoek en raadpleeg meerdere bronnen alvorens het overgaan tot mogelijke beleggingsbeslissingen. Beursbaas en/of de auteur zijn geenszins verantwoordelijk voor eventuele geleden schade als gevolg van onjuistheden en/of onregelmatigheden in dit artikel, op de website of in de aangeboden producten en/of diensten. Bij het observeren van onjuistheden en/of onregelmatigheden, het verzoek om contact op te nemen zodat dit kan worden gecorrigeerd. Ten tijde van het schrijven en publiceren van dit artikel had de auteur geen (long/short) positie in Ahold Delhaize.