Hoe Bereken je de Free Cash Flow Yield van Aandelen?

De Free Cash Flow Yield is de Engelse term die staat voor het ‘vrije kasstroom rendement’ en wordt uitgedrukt als percentage. Hiermee wordt de Free Cash Flow (FCF) van een bedrijf uitgedrukt in een percentage op de beurswaarde (marktkapitalisatie, market cap). 

Deze FCF Yield kan worden berekend door de Free Cash Flow (op jaarbasis) van een bedrijf te delen door de gehele beurswaarde van een bedrijf. Hierdoor krijg je de formule: 

FCF Yield = (Free Cash Flow / Market Cap) x 100% 

Effect Verandering Teller 
De FCF Yield wordt hoger als de Free Cash Flow stijgt. De FCF Yield wordt echter lager als de Free Cash Flow daalt. 

Effect Verandering Noemer 
De FCF Yield wordt hoger als de marktkapitalisatie afneemt. De FCF Yield wordt echter lager als de marktkapitalisatie stijgt. 

Laten we eens kijken naar een voorbeeld. 

Voorbeeld Tesla 
Laten we als voorbeeld het bedrijf Tesla nemen. Voor het berekenen van de Free Cash Flow Yield hebben we twee gegevens nodig: de Free Cash Flow van het bedrijf alsmede de marktkapitalisatie. 

Laten we beginnen met de Free Cash Flow. Deze informatie is beschikbaar in de rapportages die Tesla publiceert op haar Investor Relations pagina. Als we kijken in de meest recent gepubliceerde kwartaalrapportage (Q3-2023) is op pagina 4 zichtbaar dat Tesla de volgende vrije kasstromen heeft gehad over de vier meest recent gepubliceerde kwartalen: 

Kwartaal

Free Cash Flow (in $M)

Q3-2023

848

Q2-2023

1,005

Q1-2023

441

Q4-2022

1,420

Totaal

3,714

De getallen in de rapportage van Tesla worden uitgedrukt in miljoenen dollars. Ofwel, Tesla heeft in de vier meest recent gepubliceerde kwartalen een Free Cash Flow van $3,714 miljoen behaald, ruim $3.7 miljard. 

Als we vervolgens op zoek gaan naar de marktkapitalisatie van Tesla, op een stock screener zoals bijvoorbeeld Yahoo Finance, is zichtbaar bij ‘Market Cap’ dat Tesla op dit moment (d.d. 18-01-2024) een beurswaarde heeft van $685,216 miljoen (ruim $685 miljard). 

Met bovenstaande formule kunnen we de opgezochte getallen nu invullen om het vrije kasstroom rendement uit te rekenen: 

FCF Yield = (Free Cash Flow / Market Cap) x 100% 
FCF Yield = (3,714 / 685,216) x 100% 
FCF Yield = 0,54% 

Tesla heeft op dit moment, met zijn huidige beurswaarde, en op basis van de afgelopen 4 gepubliceerde kwartalen, een FCF Yield van 0,54%. Houd er rekening mee dat je voor zowel de FCF als de Market Cap dezelfde getalnotatie gebruikt. In bovenstaand voorbeeld hebben we, voor beide componenten van de breuk, miljoenen gebruikt als getalnotatie. 

Betekenis TTM (Trailing Twelve Months) 
Het uitrekenen van een financieel gegeven op basis van de data uit de meest recent gepubliceerde twaalf maanden wordt ook wel TTM genoemd. TTM staat voor 'Trailing Twelve Months'. In het voorbeeld hierboven hebben we van Tesla dus de FCF Yield (TTM) berekend. De FCF Yield (TTM) van Tesla noteert op dit moment 0,54%. 

Wat is de FCF Yield (FWD)? 
Soms kom je ook een FCF Yield NTM tegen, waarbij NTM staat voor: ‘Next Twelve Months’. Dit wordt ook vaak geschreven als FCF Yield FWD. FWD is de afkorting voor ‘Forward’, ofwel het vooruitkijken naar de komende twaalf maanden. Deze FCF Yield gebruiken analisten bijvoorbeeld om hun prognoses te laten uitdrukken in percentages als de FCF Yield. 

Takeaway 
In dit artikel heb je kennisgemaakt met de term FCF Yield (het vrije kasstroom rendement), de componenten waaruit deze formule bestaat, en wat de invloed is van de veranderingen van deze componenten op de uitkomst. Mocht je naar aanleiding van dit artikel vragen hebben, of bijvoorbeeld willen sparren over jouw eigen vrije kasstroom rendement berekening, neem dan gerust contact op. Dit kan bijvoorbeeld via X

Disclaimer 
Alle publicaties in dit artikel en op deze website (https://beursbaas.eu) zijn geen beleggingstips of -adviezen. Enkel wordt getracht informatie te geven over de beleggingswereld en het analyseren van bedrijven. Daarnaast kunnen er meningen worden gegeven over bedrijven specifiek, of over het sentiment van de economie als geheel. Deze meningen, ongeacht gepresenteerd met feiten en/of cijfers, zijn eveneens geen beleggingstips- of adviezen. De documentatie, gepresenteerd in dit artikel of op de website, kan onjuistheden en/of onregelmatigheden bevatten. Doe altijd je eigen onderzoek en raadpleeg meerdere bronnen alvorens het overgaan tot mogelijke beleggingsbeslissingen. Beursbaas en/of de auteur zijn geenszins verantwoordelijk voor eventuele geleden schade als gevolg van onjuistheden en/of onregelmatigheden in dit artikel, op de website of in de aangeboden producten en/of diensten. Bij het observeren van onjuistheden en/of onregelmatigheden, het verzoek om contact op te nemen zodat dit kan worden gecorrigeerd. Ten tijde van het schrijven en publiceren van dit artikel had de auteur geen (long/short) positie in Tesla.