Wat zijn Moats? Deel 1: Een introductie

De term Moat is de Engelse vertaling van “slotgracht” en is bekend geworden door Warren Buffett met zijn quote: “A good business is like a strong castle with a deep moat around it. I want sharks in the moat to keep away those who would encroach on the castle.” 

Bedrijven met zo’n slotgracht hebben dan ook een sterk concurrerend voordeel ten opzichte van andere bedrijven. Een sterk concurrerend voordeel geeft vervolgens weer pricing power, ofwel de macht en kracht om prijzen te verhogen zonder dat dit gevolgen heeft voor de afzet. Denk hierbij aan het verhogen van verkoopprijzen als gevolg van hogere inkoopprijzen of prijzen voor grondstoffen. Als een bedrijf dit (op z’n minst) 1-op-1 kan doorvoeren in zijn verkoopprijzen, zonder dat hierbij het aantal verkopen daalt, is er sprake van pricing power. 

Op de lange termijn is pricing power heel belangrijk als je als aandeelhouder wilt mee profiteren in het compounding effect van een bedrijf, ofwel het sneller en duurzamer laten groeien van de omzet dan de kosten, en met een verhoogde winstgevendheid door een operationeel hefboomeffect. 

Waarom zijn moats belangrijk? 

In een efficiënte maatschappij waar geen voordelen vallen te behalen uit kartelvorming en/of kunstmatig gecreëerde monopolieposities (denk aan bepaalde staatsbedrijven in dictaturen), heeft het kapitalisme de werking om op de lange termijn sectoren en/of bedrijfsmodellen op basis van een hoge winstgevendheid uit te vlakken door de opkomst van nieuwe concurrenten. Hetzij in de vorm van nieuw opgerichte bedrijven of hetzij in de vorm van bestaande concurrenten uit andere regio's of sectoren die een nieuwe regio of sector binnentreden en worden gelokt door de hoge marges. 

Als aandeelhouder wil je dus, naast het opzoek gaan naar bedrijven met een hoge winstgevendheid (hoge marges), ook kijken naar de gevoeligheid van concurrentie of disruptie van deze bedrijven. 

Een moat beschermt de hoge winstgevendheid van een bedrijf en geeft hiermee dus een competitief voordeel aan dit bedrijf. Er kan dus gesteld worden dat het risico op een faillissement, en daarmee waardeverlies voor jou als aandeelhouder, van bedrijven met een moat kleiner is dan van bedrijven zonder moat. Maar hoeveel bedrijven hebben dan een moat? 

Om maar gelijk met de deur in huis te vallen… de meeste bedrijven hebben helemaal geen moat of slechts een hele zwakke. 

In snelle groeimarkten kunnen bedrijven zonder moat alsnog winstgevend zijn. Daardoor kunnen de aandeelhouders van deze bedrijven zonder moat alsnog een positief rendement behalen op de korte termijn. Zeker in hype- of bullmarkets op de aandelenbeurs. Humphrey B. Neill sloeg de spijker dan ook op zijn kop met zijn volgende quote:  

“Don't confuse brains with a bull market.” – author and economist Humphrey B. Neill

Pas op de lange termijn, inclusief periodes waarin er uitdagende macro-economische omstandigheden plaatsvinden, zullen bedrijven met een moat triomferen. 

Welke moats zijn er?

Er zijn verschillende Moats, die grofweg kunnen worden onderverdeeld in de volgende categorieën: 

  • Intangible Assets / Intellectual Property
  • Switching Costs 
  • Network Effect / Data Feedback Loop 
  • Cost Advantage 
  • Efficient Scale

De komende weken zullen deze categorieën worden uitgelicht en gaan we op zoek naar bedrijven die schoolvoorbeelden zijn in hun categorie. 

Dislaimer. 
Alle publicaties op deze website (https://beursbaas.eu), in de vorm van artikelen, documenten of andere vormen van (digitale) communicatie, zijn geen beleggingstips of -adviezen. Enkel wordt getracht informatie te geven over de beleggingswereld en het analyseren van bedrijven. Daarnaast kunnen er meningen worden gegeven over bedrijven specifiek, of over het sentiment van de economie als geheel. Deze meningen, ongeacht gepresenteerd met feiten en/of cijfers, zijn eveneens geen beleggingstips- of adviezen. De documentatie, gepresenteerd op de website, kan onjuistheden en/of onregelmatigheden bevatten. Doe altijd je eigen onderzoek en raadpleeg meerdere bronnen alvorens het overgaan tot mogelijke beleggingsbeslissingen. Beursbaas en/of de auteur(s) zijn geenszins verantwoordelijk voor eventuele geleden schade als gevolg van onjuistheden en/of onregelmatigheden in de communicatie en/of documentatie op de website of in de aangeboden producten en/of diensten. Bij het observeren van onjuistheden en/of onregelmatigheden, het verzoek om contact op te nemen zodat dit kan worden gecorrigeerd.