Wat zijn Moats? Deel 2: Intangible Assets & Intellectual Property

A good business is like a strong castle with a deep moat around it. I want sharks in the moat to keep away those who would encroach on the castle. 
     —  Warren Buffett 

Zoals we in het vorige artikel hebben geconcludeerd, is het hebben van een moat belangrijk. Dit omdat het hebben van een moat je onderscheidt van je concurrenten en zorgt voor een competitief voordeel. Door dit competitieve voordeel heb je pricing power. Met het hebben van pricing power kun je als bedrijf je prijzen blijvend verhogen en op de lange termijn hierdoor hogere omzetten en winsten maken. De mate waarin je pricing power als bedrijf hebt, hangt af van de omvang en sterkte van de moat en het onderscheidend vermogen t.o.v. concurrentie van deze moat. Als aandeelhouder wil je de moat van een bedrijf goed analyseren alvorens je besluit om eventueel uiteindelijk aandeelhouder van dat bedrijf te worden. 

Er zijn verschillende soorten moats. In dit artikel staat de moat rondom de Intangible Assets en Intellectual Property centraal (IA & IP) centraal. Dit zijn de immateriële activa - niet tastbare - bezittingen op de balans van een bedrijf. Het gaat hierbij vaak om de merknamen, octrooien en patenten die bedrijven hebben. 

Moat door Merksterkte 

Een bedrijf heeft een IP moat als het op basis van zijn merknaam een bepaalde pricing power heeft. Voorbeelden zijn Hermès en LVMH. Deze bedrijven zetten hun bekende verkregen merknaam in om hun producten te beprijzen boven de gangbare prijzen van hun verkoopwaar - bijvoorbeeld tassen, kleding en parfums. Door hun sterke merknamen zijn deze bedrijven in staat om een meerprijs voor hun producten te kunnen vragen. Merkbeleving en marketing zijn twee factoren om de merksterkte op peil te kunnen houden. Zo besteedde LVMH 12% van zijn totale jaaromzet in 2023 aan marketingkosten (LVMH, p. 9). LVMH zou op korte termijn zijn winstmarges fors kunnen laten stijgen door de marketing kraan dicht te draaien. Maar op lange termijn zou dit het bedrijf schaden doordat de merksterkte daardoor zou gaan afnemen. 

Andere voorbeelden van bedrijven zijn McDonalds, Domino’s Pizza en Chipotle Mexican Grill. Alle drie deze bedrijven zijn er in geslaagd om in de afgelopen 10 jaar hun prijzen sneller te laten stijgen dan dat de inflatie steeg. Mede door het hebben van een sterk merk en hoge kwaliteit producten binnen hun sector gebieden - iets wat elkaar samen nog extra versterkt. 

Bij IP Moat bedrijven wil je als potentiële aandeelhouder dus kijken naar de merksterkte - en als huidige aandeelhouder wil je deze merksterkte regelmatig toetsen. In het scenario dat er scheurtjes en barstjes in deze merksterkte beginnen zich voor te doen, zul je als aandeelhouder dan ook moeten overwegen om je aandelen van dit bedrijf eventueel te verkopen, mocht je investeringsthesis hierdoor tevens zijn aangetast. 

Zo ging de beurskoers van het sportkleding bedrijf Under Armour de afgelopen jaren flink naar beneden - het bedrijf zag zijn beurskoers sinds 2016 met 85% dalen van $42 tot $6 per aandeel. Of het een causaal verband heeft, kan ik niet aantonen, maar het bedrijf heeft in de afgelopen jaren flinke kortingsacties gehouden om zijn (oude) voorraden te kunnen verkopen. Op dit moment biedt Under Armour ruim 28% van zijn totaalassortiment met een korting aan in zijn ‘Outlet’ (446 artikelen met korting vs 1.561 artikelen in zijn totaalaanbod, bron Under Armour). 

Op korte termijn kan een periode van extra omzet door kortingsacties dan wel leiden tot hogere groeicijfers (bijvoorbeeld om aandeelhouders te pleasen, of om ze gerust te stellen), maar doe je dit als bedrijf te lang, dan kan dit juist averechts werken en resulteren in een afname van deze groeicijfers op de lange termijn door een lagere gepercipieerde merkbeleving door consumenten (en dus merkwaarde). 

Als LVMH besluit om zijn Louis Vuitton tassen morgen met korting te gaan verkopen, dan zullen ze als warme broodjes over de toonbank vliegen. Echter, als LVMH deze tassen op lange termijn ook met korting zou blijven slijten aan consumenten, dan raakt de markt verzadigd en zakt de merkbeleving naar dit kortingsniveau toe. In dit scenario zal Louis Vuitton zijn merkwaarde verliezen doordat de exclusiviteit van het merk is afgenomen (producten hebben een lagere perceived value alsmede is er een toename in de zichtbaarheid van de fysieke producten). 

Het imago van een IP Moat bedrijf is dus van cruciaal belang. Wordt dit imago geschaad, dan moet je als belegger terug naar de tekentafel. Tijdelijke imagoschade kan echter ook (koop) kansen bieden. Zo leed Chipotle Mexican Grill in 2015 imagoschade door een voedselveiligheidsschandaal inzake het norovirus en E. coli-infecties. De omzet van Chipotle daalde in dat kwartaal, Q4-2015, jaar-op-jaar met 30% wat zorgde voor een nettoverlies van -$26,4 miljoen t.o.v. +$121,2 miljoen winst in Q4-2014: het vliegwieleffect reversed. Dit voelden aandeelhouders in Chipotle Mexican Grill ook: de beurswaarde van het bedrijf daalde in die periode met $10 miljard

Moet je in zo’n geval dan al je aandelen verkopen? Of moet je juist aandelen bijkopen? Dit hangt af van verschillende factoren. Hoe groot is de omvang van de imagoschade? En hoe reageert het management op deze kwestie? Doet het management net alsof er niets aan de hand is (kop in het zand steken)? Of nemen ze het incident uitermate serieus en zetten ze alles op alles om dit snel en kwalitatief op te lossen (eerlijkheid en transparantie voorop?). 

Stap je als aandeelhouder in tijden van tumult in, dan zijn je potentiële rendementen ook hoger, mits het bedrijf weer on-track komt en zijn imagoschade weet te herstellen. Het risico is daarentegen ook groter. Je zult als aandeelhouder voor jezelf dan ook moeten nagaan hoe de risico-rendementsverhoudingen ongeveer liggen en of het voor jou interessant is om een investering in het bedrijf te doen en mee te liften met de besluitvaardigheid van het management van dat bedrijf in tijden van crisis. 

Moat door Technologie (& Patenten)

Daarnaast staan op de balans ook de octrooien en patenten en gelieerde technologieën die op de balans zijn geactiveerd. De herkomst van deze bezittingen kent vaak een lange periode van intensieve onderzoek en ontwikkeling - Research & Development (R&D). Gezien het hierbij gaat om niet-tastbare bezittingen, vallen deze onder de Intangible Assets (immateriële activa) op de balans. 

Een bedrijf dat in deze categorie valt, is bijvoorbeeld ASML. ASML heeft de afgelopen decennia constant geïnvesteerd in R&D. Hierdoor heeft het bedrijf een monopoliepositie verkregen op de markt van EUV-chipmachines: de technologie van ASML is zo vooruitstrevend dat niemand anders op de wereld zo’n complexe machine kan bouwen op dit moment. Daarnaast wordt de technologie van techbedrijven vaak ook beschermd door patenten. Zo heeft ASML op dit moment ca. 20k actieve patenten (bron: Insights by GreyB). 

Als aandeelhouder wil je op het gebied van een technologische IA Moat dan ook letten op de innovaties, R&D en technologische ontwikkelingen binnen het bedrijf zelf (heeft het bedrijf een lange termijn horizon om zijn moat te versterken?), alsmede de ontwikkelingen binnen de sector (wat doen concurrenten?) en eventuele risico’s voor het bedrijf door disruptie (door concurrentie en/of substitutie). 

Technologische ontwikkelingen en de daaraan gelieerde IA Moats kunnen sneller gaan dan de ontwikkeling op het gebied van merksterkte en daaraan gelieerde IP Moats. Zeker in tijden van technologische vooruitgang waarin we ons nu bevinden: de AI-Revolutie. 

Kijk je bijvoorbeeld een aantal decennia terug, dan zag je dat mobiele telefoonproducent Nokia marktaandeel aan het verliezen was t.o.v. concurrenten als Samsung en later ook Apple. Kijken naar de ontwikkeling van de marktaandelen binnen een concurrerende sector is dan ook raadzaam. Ook al voorspelt het niet de toekomst - een bedrijf als Nokia had bijvoorbeeld ook een nieuwe smartphone kunnen presenteren die ook goed in de markt zou vallen - het toont meestal wel een tendens die je als belegger kunt volgen om de IA Moat en innovatiekracht van een bedrijf te kunnen voorspellen: succesvolle bedrijven zullen grotere budgetten hebben voor R&D en hebben daarmee dan ook de beste troeven in handen voor toekomstige successen. 

IP & IA Moats kunnen ook samenkomen. Denk aan bijvoorbeeld bedrijven als Apple (een van de waardevolste merken ter wereld met vele technologische patenten in zijn producten) of Volvo (het bedrijf heeft zijn merknaam gebouwd op veiligheid - op de basis van technologische ontwikkelingen). Het hebben van een sterke merknaam, patenten en octrooien zorgt voor een voorsprong op de concurrentie. Selecteer je een bedrijf op het gebied van IA & IP Moats, stel jezelf als (potentiële) aandeelhouder dan kritische vragen en kijk naar de ontwikkeling van deze moats. 

In het volgende artikel - Deel 3 van deze reeks - staan de Switching Costs van bedrijven centraal. 

Wil je de beste Moat bedrijven van de toekomst ontdekken? In de Discord Community (onderdeel van het Beursbaas Lidmaatschap) deel ik al mijn research in de zoektocht naar de sterkste bedrijven ter wereld, worden kandidaat moat-aandelen grondig bediscussieerd en ontdek je nieuwe aandelen die mogelijk wel eens zouden kunnen uitgroeien tot nieuwe beursparels. 

Disclaimer. 
Alle publicaties op deze website (https://beursbaas.eu), in de vorm van artikelen, documenten of andere vormen van (digitale) communicatie, zijn geen beleggingstips of -adviezen. Enkel wordt getracht informatie te geven over de beleggingswereld en het analyseren van bedrijven. Daarnaast kunnen er meningen worden gegeven over bedrijven specifiek, of over het sentiment van de economie als geheel. Deze meningen, ongeacht gepresenteerd met feiten en/of cijfers, zijn eveneens geen beleggingstips- of adviezen. De documentatie, gepresenteerd op de website, kan onjuistheden en/of onregelmatigheden bevatten. Doe altijd je eigen onderzoek en raadpleeg meerdere bronnen alvorens het overgaan tot mogelijke beleggingsbeslissingen. Beursbaas en/of de auteur(s) zijn geenszins verantwoordelijk voor eventuele geleden schade als gevolg van onjuistheden en/of onregelmatigheden in de communicatie en/of documentatie op de website of in de aangeboden producten en/of diensten. Bij het observeren van onjuistheden en/of onregelmatigheden, het verzoek om contact op te nemen zodat dit kan worden gecorrigeerd.