Wat zijn Moats? Deel 3: Switching Costs

A truly great business must have an enduring "moat" that protects excellent returns on invested capital. 
       —  Warren Buffett 

In dit artikel borduren we voort op de levenslessen van Warren Buffett, die in zijn Shareholder Letter van 2007 bovenstaande zin opnam om zijn beleggingsfilosofie mee te benadrukken. Moats zorgen voor een competitief voordeel en daarmee voor pricing power. Waarom moats belangrijk zijn, lees je terug in Deel 1Deze week staan Switching Costs, oftewel wisselkosten, centraal. 

Bedrijven met een moat op het gebied van Switching Costs hebben pricing power omdat het voor hun klanten moeilijk is om naar de concurrent over te stappen. Deze barrières kunnen verschillende grondslagen hebben, die veelal gerelateerd zijn aan hoge financiële, emotionele, arbeidsintensieve en/of kennis & data gerelateerde wisselkosten. 

Hoge financiële wisselkosten ontstaan als afnemers, hetzij ondernemingen of consumenten, van een bedrijf een hoge prijs moeten betalen om een overstap te maken naar de concurrent. Denk aan bijvoorbeeld brokers die hoge kosten vragen als wij als consument de overstap willen maken naar een andere broker en onze aandelen willen overzetten (zonder deze te hoeven verkopen). Of denk aan bedrijven die dusdanig afhankelijk zijn van bepaalde contractuele verplichtingen dat de overstap naar een concurrent zou zorgen voor een grote boete (exit fees). 

Naast hoge financiële barrières heb je ook hoge tijds- en arbeidsintensieve wisselkosten. Een voorbeeld is het Duitse bedrijf SAP, dat ERP-software levert aan haar klanten die de ruggengraat vormt van de bedrijfsprocessen van deze ondernemingen. Het integreren van een ERP-systeem is tijds- en arbeidsintensief. Afhankelijk van de bedrijfsgrootte kan een volledige implementatie meerdere jaren duren. Eenmaal geïntegreerd, zullen deze bedrijven er niet snel over nadenken om weer zo'n kostbaar project aan te gaan, met alle financiële, tijds- en arbeidskosten van dien. Daarnaast zal het veel tijd kosten om alle medewerkers te introduceren met een nieuw ERP-systeem en om hen om hen goed in te werken. 

Of denk aan een bedrijf als Apple. Ben je als consument eenmaal geïntegreerd in het ecosysteem van Apple met een iPhone, Apple Watch, MacBook en/of iPad, die allemaal verbonden zijn met dezelfde iCloud, dan is het overstappen met één van deze devices naar een concurrent minder aantrekkelijk, aangezien de waarde die je haalt uit de onderlinge verbondenheid dan afneemt. 

Volgende week gaan we kijken naar Network Effects, oftewel netwerk effecten. 

Disclaimer. 
Alle publicaties op deze website (https://beursbaas.eu), in de vorm van artikelen, documenten of andere vormen van (digitale) communicatie, zijn geen beleggingstips of -adviezen. Enkel wordt getracht informatie te geven over de beleggingswereld en het analyseren van bedrijven. Daarnaast kunnen er meningen worden gegeven over bedrijven specifiek, of over het sentiment van de economie als geheel. Deze meningen, ongeacht gepresenteerd met feiten en/of cijfers, zijn eveneens geen beleggingstips- of adviezen. De documentatie, gepresenteerd op de website, kan onjuistheden en/of onregelmatigheden bevatten. Doe altijd je eigen onderzoek en raadpleeg meerdere bronnen alvorens het overgaan tot mogelijke beleggingsbeslissingen. Beursbaas en/of de auteur(s) zijn geenszins verantwoordelijk voor eventuele geleden schade als gevolg van onjuistheden en/of onregelmatigheden in de communicatie en/of documentatie op de website of in de aangeboden producten en/of diensten. Bij het observeren van onjuistheden en/of onregelmatigheden, het verzoek om contact op te nemen zodat dit kan worden gecorrigeerd.