Aandeelhoudersstructuur Alphabet (Google): Het verschil tussen Aandelen A, B en C ($GOOG en $GOOGL) én dit zijn de grootaandeelhouders

Aandeelhoudersstructuur Alphabet (Google): Het verschil tussen Aandelen A, B en C ($GOOG en $GOOGL) en in deze handen zitten ze

Alphabet, beursgenoteerd met tickers $GOOG en $GOOGL, is het moederbedrijf van onder andere Google en YouTube en heeft zijn naam verkregen tijdens de herstructurering van het bedrijf in 2015. De onderneming kent zijn oorsprong bij de oprichting van Google in 1998 door Larry Page en Sergey Brin tijdens hun PhD aan Stanford University. 

1.1 Het Aandeel 

Het verschil tussen $GOOG (hieronder rood) en $GOOGL (blauw) heeft betrekking op de eigenschappen van deze aandelen. $GOOG aandelen hebben geen stemrecht, terwijl aandelen $GOOGL dit wel hebben. 

(Yahoo Finance) 

Alphabet heeft 3 soorten aandelen, te weten: 
  1. Aandelen A. Dit zijn de aandelen $GOOGL met stemrecht en eveneens winstrecht. 
  2. Aandelen B. Deze zijn niet verhandelbaar op de beurs. Deze aandelen zijn zogenaamde super-voting stocks en bevatten per 1 aandeel 10 stemrechten, in tegenstelling tot aandelen A die maar 1 stemrecht per aandeel hebben. Deze aandelen B zijn met name in het bezit van oprichters Larry Page en Sergey Brin. 
  3. Aandelen C. Dit zijn de aandelen $GOOG zonder stemrecht, maar wel met winstrecht. 
Hiermee is er dus een verschil in stemrecht (votes) en in economisch eigendom (equity) van het bedrijf. 

1.2 De Aandeelhouders 

Met deze aandelen B houden oprichters Larry Page en Sergey Brin respectievelijk ca. 26% en 25% van de stemrechten aan. Hierdoor hebben zij gezamenlijk een nipte meerderheid van de stemrechten van alle aandeelhouders. 

Alphabet's Major Shareholders (in M)

Class A

Class B

Class C

% of Equity

% of Power

(Normal)

(Super)

(Non-voting)

(Economic)

(Voting)

Larry Page

389

390

6%

26%

Sergey Brin

369

370

6%

25%

Vanguard

462

392

7%

3%

Blackrock

266

231

4%

2%

State Street Global Advisors

219

191

3%

1%

Fidelity

194

105

2%

1%

Other Shareholders

4794

117

4122

72%

41%

Total shares (per 18 juli 2023)

5933

875

5801

100%

100%

Andere aandeelhouders zijn de bekende ETF samenstellers als Vanguard, Blackrock, State Street Global Advisors en Fidelity. 

In de praktijk houdt het verschil in de koers van aandelen A en C niet heel veel uit, op 21-09-2023 noteerde dit verschil circa $1 (ofwel 0,7%). Dit komt doordat de meerderheid van het stemrecht tot op heden nog altijd in handen is van Larry Page en Sergey Brin. Hiermee bepalen deze oprichters in essentie nog altijd de koers die Alphabet vaart. 

1.3 Aandeleninkoopprogramma’s 

In tegenstelling tot andere grote bedrijven keert Alphabet geen dividend uit aan zijn aandeelhouders. Daarentegen staat het bekend om zijn aandeleninkoopprogramma’s. Zo heeft het zijn uitstaande aandelen weten terug te brengen van ca. 13,9 miljard in 2018 naar ca. 12,6 miljard nu. Een daling van zo’n 9,3%. 

Deep Dive Alphabet (Google): 
Bovenstaand artikel betreft het eerste hoofdstuk uit de paper Alphabet (Google) Investment Case & Waarderingsanalyse. Wil je meer informatie over Alphabet en diens dochterbedrijven waaronder Google en YouTube, hoe winstgevend deze bedrijven zijn en welk marktaandeel zij hebben in de markt waarin zij opereren? Schaf dan deze Deep Dive over Alphabet aan en verrijk je kennis over de werking van een van de grootste technologiebedrijven op Planet Finance. 

Disclaimer: 
Publicaties in dit artikel en/of onze website (https://debeursbaas.nl) zijn geen beleggingstips of -adviezen. Enkel wordt getracht informatie te geven over de beleggingswereld en het opbouwen van een portfolio. Daarnaast kunnen er meningen worden gegeven over bedrijven specifiek, of over het sentiment van de economie als geheel. Deze meningen, ongeacht gepresenteerd met feiten en/of cijfers, zijn eveneens geen beleggingstips- of adviezen. Deze dienen puur ter illustratie van onze visie. De documentatie gepresenteerd op onze website kan onjuistheden en/of onregelmatigheden bevatten. Doe altijd je eigen onderzoek en raadpleeg meerdere bronnen alvorens het overgaan tot mogelijke beleggingsbeslissingen. Beursbaas is geenszins verantwoordelijk voor eventuele geleden schade als gevolg van onjuistheden en/of onregelmatigheden op onze website of in onze producten en/of diensten. Bij het observeren van onjuistheden en/of onregelmatigheden, het verzoek contact met ons op te nemen zodat wij dit kunnen corrigeren.