Wat is de Beste Broker van 2024? Een Voordelen en Nadelen Review van 4 Brokers geranked op Risico’s, Betrouwbaarheid, Depositogarantiestelsel, Aanbod, Kosten en Rente

Laatste update: 29 mei 2024. 

Hieronder een onderzoek naar 4 aandelen brokers die op dit moment veel gebruikt worden door beleggers. Voor dit onderzoek heb ik de Algemene Voorwaarden en overige voorwaarden van elke broker doorgenomen. Ik heb deze 4 aandelen brokers vervolgens geanalyseerd op de belangrijkste criteria waarop beleggers een beleggersplatform selecteren, namelijk het aanbod van aandelen, producten en diensten, de kosten, de rentevergoeding op vrije middelen (kas- en spaargeld), de risico’s, de betrouwbaarheid en of het platform onder een (bepaald) (deposito)garantiestelsel valt. 

Na een voortraject heb ik uiteindelijk 4 brokers geselecteerd om verder te onderzoeken. In dit onderzoek komen de volgende 4 brokers aan bod: 
  • DEGIRO (flatexDEGIRO)
  • Trade Republic 
  • Interactive Brokers (IBKR)
  • Trading 212 

Van elke platform heb ik een account geopend en mijn deskresearch toegepast in de praktijk. 

Samenvatting

Hieronder volgt een samenvatting van dit onderzoek in tabelvorm: 

DEGIRO Trade Republic Interactive Brokers (IBKR) Trading 212
Locatie Hoofdzetel Duitsland Duitsland Verenigde Staten Cyprus
Bankvergunning? Ja Ja Nee Nee
(Deposito)garantie op spaargeld? Ja, beschermd tot €100.000 Ja, beschermd tot €100.000 SIPC beschermd tot €250.000* ICF beschermd tot €20.000*
Aanbod: Aandelen, obligaties en ETF’s Groot Ruim Groot Voldoende (geen obligaties)
Aanbod: Opties Beperkt (Europa + US indices) Geen Wereldwijd Geen
Rentevergoeding vrije middelen (spaargeld) 0% 4%  4,83% ($10.000 +) 4,2% (€0 +)
Promotie? Nee Ja, €10 aan aandelen (Link) Ja, tot $1.000 aan IBKR aandelen (Link) Ja, gratis aandeel tot €100 (Link)

Hieronder volgt een uiteenzetting van de criteria waarop deze brokers zijn beoordeeld. Lees de conclusie helemaal onderaan deze pagina. Hierop is een disclaimer van toepassing, deze vind je tevens onderaan deze pagina. 

Risico’s, Betrouwbaarheid + Depositogarantie stelsel

De belangrijkste criteria waarop je een broker selecteert, is de betrouwbaarheid van het platform en het achterliggende bedrijf, en of je geld beschermd wordt door een depositogarantiestelsel of soortgelijke internationale regeling. 

Hierbij kan een onderscheid gemaakt worden tussen effecten (aandelen, obligaties etc.) en de vrije middelen (kas- en spaargeld) die je aanhoudt in je broker. Hierop gelden namelijk verschillende beschermingen en/of verzekeringen. 

Voor effecten geldt dat jij als aandeelhouder altijd de eigenaar blijft, ongeacht of je broker failliet gaat of niet. In dat geval worden je effecten overgeboekt naar een andere (of nieuwe) broker of instelling (op de voorwaarde dat de bank/broker geen zekerheidsrechten heeft). Hierdoor zijn effecten over het algemeen niet beschermd. 

Voor de vrije middelen (kas- en spaargelden) ligt het wat genuanceerder. Bij sommige brokers valt dit onder het depositogarantiestelsel, in sommige gevallen niet. Hieronder volgt een uiteenzetting van de 4 brokers individueel. 

Hoe betrouwbaar is DEGIRO? 

DEGIRO is in mei 2021 overgenomen door het Duitse flatex. Vanaf dat moment werden de bedrijfsprocessen van de twee bedrijven samengevoegd en gingen ze verder onder de officiële naam flatexDEGIRO Bank AG (hierna: DEGIRO). DEGIRO staat onder het toezicht van de BaFin (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht), de Duitse federale financiële toezichthoudende autoriteit. Vrije middelen (kas- en spaargeld) die worden aangehouden bij DEGIRO zijn daarmee dan ook beschermd tot een bedrag van €100.00 per rekeninghouder. 

Effecten (aandelen, obligaties etc.) zijn verzekerd bij de Entschädigungseinrichtung deutscher Banken (EdB) voor 90% van de waarde, met een maximum van €20.000. Compensatie uit effectentransacties kan worden overwogen als de DEGIRO, in strijd met haar verplichtingen, niet in staat is de effecten terug te geven die eigendom zijn van de cliënt en voor hem worden aangehouden. In dit geval beschermt de EdB 90% van de verplichtingen uit effectentransacties, tot een maximum van 20.000 euro. 

Hoe betrouwbaar is Trade Republic? 

Trade Republic is een volwaardige (Duitse) bank. Trade Republic werkt daarnaast ook samen met andere Europese banken, de zogenaamde Partner Banken. Trade Republic werkt hierbij met zogenaamde omnibus trustrekeningen (derdenrekeningen), waardoor het vermogen van de klanten van Trade Republic wordt gescheiden met dat van Trade Republic zelf. 

Voorbeelden van deze Partner Banken zijn Citibank Europe, J.P. Morgan en Deutsche Bank. Deze banken staan allen onder toezicht van (een van de) Europese toezichthouders. Voor Trade Republic en de Duitse banken betreft dit de BaFin en voor Citibank Europe betreft dit de Centrale Bank van Ierland. Alle kasgelden op je rekening zijn daarmee wettelijk beschermd tot €100.000 per natuurlijk persoon, ongeacht welke Partner Bank van Trade Republic je krijgt toegewezen. Deel je jouw portefeuille met jouw echtgenoot, dan geldt deze wettelijke bescherming dus per persoon (samen is dit dus goed voor €200.000 wettelijke bescherming). 

Los van losse kasgelden, zijn je effecten bij Trade Republic jouw eigen eigendom en worden aangehouden bij de depothoudende bank van Trade Republic: HSBC Germany. 

Net als bij DEGIRO valt ook Trade Republic (via HSBC Germany) onder de Europese wetgeving waar een beleggerscompensatie van toepassing is. Hierbij wordt maximaal 90 procent van de verplichtingen uit effectentransacties met een maximum van 20.000 euro per belegger.

Hoe betrouwbaar is Interactive Brokers (IBKR)? 

Interactive Brokers (IBKR) is gevestigd in Greenwich, Connecticut, in de Verenigde Staten en werd opgericht in 1977. Het dochterbedrijf van IBKR in London, Interactive Brokers U.K. Limited, bedient de Europese markt. 

Interactive Brokers LLC en zijn dochterbedrijf Interactive Brokers U.K. Limited hebben geen bankvergunning. Hiermee is het bedrijf een broker met een faciliterend (handelsplatform) karakter. 

Op de website van Interactive Brokers onder het kopje Financial Strength, valt te lezen dat het bedrijf ca. 8% (d.d. 10-03-2023) van het geld van zijn klanten aanhoudt in een afgescheiden bank(rekening). De overige ca. 92% van de gelden van haar klanten wordt doorgaans geïnvesteerd in kortlopende U.S. Treasury securities (Amerikaanse staatsobligaties). Deze kennen doorgaans een gemiddelde looptijd van 30-40 dagen, met een maximum van 1 jaar, aldus IBKR. 

De effectenrekeningen van cliënten bij Interactive Brokers LLC worden beschermd door de Securities Investor Protection Corporation ("SIPC") voor een maximale dekking van $500.000 (waarvan cash een limiet heeft van $250.000). Daarnaast voert Interactive Brokers LLC een excess SIPC-polis bij bepaalde verzekeraars bij Lloyd's of London, die de dekking per account uitbreidt met nog eens $30 miljoen (waarvan cash een limiet heeft van $900.000), met een totale limiet van $150 miljoen. Futures en opties op futures vallen niet onder de dekking. 

Let goed op dat bovenstaande enkel van toepassing is op de SEC-regulated ‘Securities Account’, dat gezamenlijk met de CFTC-regulated ‘Commodity Account’ de twee onderliggende accounts vormen van het ‘Universal Account’. Effecten onder de CFTC-regulated ‘Commodity Accounts’ worden namelijk niet gedekt door SIPC. (bron: Interactive Brokers, p. 8 clause 22). 

Marge regelingen 

Bij IBKR is het mogelijk om een marge account te openen. IBKR past real-time risicomarge-vereisten toe op deze rekeningen van zijn klanten, wat inhoudt dat, als een klant onvoldoende activa heeft om het risico van zijn open posities te dekken, IBKR doorgaans realtime liquidaties van de klant zijn posities zal uitvoeren om de rekening weer te laten voldoen aan de marges. Dit doet het bedrijf om de risico’s voor het platform zelf, maar ook voor de andere klanten te beperken. IBKR reserveert altijd 103% van de marktwaarde van de opnieuw verpande effecten van cliënten (‘rehypothecation of client securities’). (Bron: Interactive Brokers). 

Hoe betrouwbaar is Trading 212? 

Bij Trading 212 kun je kiezen uit een ‘Invest’ account en een ‘CFD’ account. In dit onderzoek is enkel gekeken naar een ‘Invest’ account. Bij een CFD account gelden additionele voorwaarden en risico’s. 

Trading 212 bestaat uit 3 entiteiten, te weten: Trading 212 UK Ltd., Trading 212 Markets Ltd. en Trading 212 Ltd. Ondanks dat ze veel op elkaar lijken, is het verstandig om stil te staan bij de onderlinge verschillen. Trading 212 UK Ltd. is geregistreerd in Engeland en Wales en staat onder regulering van de Financial Conduct Authority. Trading 212 Ltd. is geregistreerd in Bulgarije en wordt gereguleerd door de Financial Supervision Commission. Trading 212 Markets Ltd. is geregistreerd in Cyprus en wordt gereguleerd door de Cyprus Securities and Exchange Commission. Klanten in Nederland vallen onder laatstgenoemde Trading 212 Markets Ltd. Trading 212 en zijn entiteiten hebben geen bankvergunning. Hiermee is Trading 212 geen volwaardige bank. 

Rente aan- en uitzetten bij Trading 212 

Bij Trading 212 heb je als belegger de keuze of je rente wilt ontvangen over je vrije middelen (kas- en spaargelden) of dat je dit juist niet wilt ontvangen. Deze keuze heeft effect op het risico dat je loopt met jouw vrije middelen. Je kunt deze keuze op elk moment veranderen (bron: Trading 212, p. 23 clause 14.2). 

Geen Rente ontvangen bij Trading 212 

Kies je ervoor om geen rente te ontvangen bij Trading 212 Markets Ltd, dan zijn je kasgelden, naast je effecten, beschermd tot een bedrag van €20.000 of 90% van de portfolio waarde (de laagste van beide) door het Investors Compensation Fund (ICF) (plus nog een aanvullende verzekering tot €1M door Lloyd’s of London). (Bron: Trading 212, Trading 212). 

Wel Rente ontvangen bij Trading 212 

Kies je ervoor om wel rente te ontvangen, hetgeen je moet bevestigen aan Trading 212 in de app in de rente-omgeving, dan ga je akkoord met additionele voorwaarden (en risico’s). Samengevat zijn deze risico’s gerelateerd aan het feit dat Trading 212 jouw gelden kan wegzetten bij geldmarktfondsen en termijndeposito's, de zogenaamde QMMF’s (Qualifying Money Market Funds). Dit gebeurt in kortlopende financiële activa met een laag risico, aldus Trading 212. Een additioneel risico valt te lezen in clause 13.7 (p. 21): in het geval van faillissement van een derde partij (gezamenlijke rekening of een QMMF) en deze partij in gebreke blijft of een tekort ontstaat, stem je als rente-ontvanger in om “proportioneel in dat tekort te delen met andere schuldeisers van de derde partij waar uw klantengeld is gedeponeerd”. (Bron: Trading 212). 

Bij Trading 212 wordt de rente, die op dit moment op 4,2% op jaarbasis noteert, per dag uitgekeerd. Onder het kopje ‘Rente’ wordt meer informatie gegeven over de rentebetalingen van Trading 212. 

Conclusie Risico’s en Betrouwbaarheid: 

Bij DeGiro en Trade Republic zijn je vrije middelen (kas- en spaargelden) tot €100.000 per rekeninghouder beschermd via wettelijke regelingen. Bij Trading 212 betreft dit maximaal €20.000 of 90% van je portfolio (de laagste van beiden), met daarnaast een verzekering tot €1M aan tegoeden die verzekerd zijn bij Lloyd’s of London. Bij Interactive Brokers (IBKR) geldt een bescherming van $500,000 op effecten (met een limiet van $250,000 op cash), met daarnaast een extra verzekering, ook bij Lloyd’s of London, van $30 miljoen (met een limiet van $900.000 op cash). 

Kosten 

Bij alle 4 de brokers kun je gratis een account aanmaken. Daarnaast kennen alle 4 de brokers geen kosten voor stortingen of opnames. De transactiekosten verschillen per broker. 

Onder transactiekosten vallen verschillende componenten, zoals de kosten voor de transactie zelf, handlingskosten, derde partij kosten, en valutakosten. Daarnaast kunnen er extra kosten optreden door bepaalde belastingen (in dit onderzoek zijn deze belastingen niet meegenomen). 

Betekenis Valutakosten

Valutakosten kunnen deel uitmaken van de transactiekosten wanneer er een aandeel wordt aangekocht in een buitenlandse valuta, bijvoorbeeld in dollars, en deze wordt aangekocht met een saldo in euro’s. Om de verkoper van jouw Amerikaanse aandeel te voorzien in dollars, worden bijvoorbeeld je euro’s omgewisseld in dollars om deze vervolgens te geven aan de verkopende partij. 

Hieronder volgt een uiteenzetting van de transactie- en valutakosten van de 4 brokers. 

Wat zijn de kosten op DEGIRO? 

DEGIRO (bron: Tarievenoverzicht per 1 januari 2024) kent een tarief voor transacties van aandelen, claims, warrants & ADR’s van €3 (incl. handlingskosten) op de beurzen in Nederland en België, en €2 (incl. handlingskosten) voor de beurzen in de Verenigde Staten en Canada. Daarnaast heeft het een tarief van €4,90 per transactie incl. handlingskosten) voor landen als Duitsland (excl. Frankfurt Aandelen), Zweden, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk. Het duurste tarief, ad €6 (incl. handlingskosten), geldt voor de beurzen in o.a. Australië, Hong Kong, Japan, Singapore en Duitsland (Frankfurt Aandelen). (Bron: DEGIRO, p. 3). 

Het bedrijf kent een tarief voor ETF’s, ETN’s en ETC’s van €3 transactiekosten (wereldwijd, incl. handlingskosten). Daarnaast heeft het een kernselectie met lagere transactiekosten, waarop bepaalde voorwaarden gelden. 

Het kopen van opties bij DEGIRO kent transactiekosten van €0,75 per contract op Europese beurzen (excl. Scandinavië). Een toeslag van €1 geldt voor OMX Nordic opties. (bron: DEGIRO, p. 5). 

Bovenstaande transactiekosten zijn exclusief eventuele valutakosten. 

Wat zijn de valutakosten bij DEGIRO?

DEGIRO kent een tarief van 0,25% voor automatische valuta omwisseling ten tijde van een transactie of €10, + 0,25% (verwerkt in de aan- en verkoopprijs), voor handmatige valutatransacties. 

Wat zijn de kosten op Trade Republic?

Trade Republic kent een tarief van €1 per transactie. Het instellen van een periodieke order kent zelfs helemaal geen transactiekosten. Trade Republic kent geen valutakosten component, gezien alle aandelen genoteerd staan in euro’s op het platform. Hoe verdient Trade Republic dan zijn geld? In de Customer Agreement (p. 19) valt te lezen dat Trade Republic provisie ontvangt (kan ontvangen) van handelspartners op de transacties die gedaan worden op het Trade Republic platform. 

Wat zijn de kosten op Interactive Brokers (IBKR)? 

De tarieven bij Interactive Brokers zijn niet eenduidig vast te stellen, gezien zij afhankelijk zijn van de verschillende soorten accounts die IBKR aanbiedt, alsmede de omvang van de transacties, alsmede de soort transactie (Tiered vs Fixed). De tarieven van IBKR zijn te vinden op hun website. Voor een normale aandelentransactie met ordergrootte €6.000 zou je volgens het (Fixed- IB SmartRouting) voorbeeld op hun website transactiekosten van €3,00 hebben (0.05% van de transactiewaarde, met een minimum van €3,00 per transactie). 

Bij IBKR betaal je €1,50 per contract voor opties op aandelen genoteerd in euro’s en $2 voor opties genoteerd in dollars onder het Fixed tariefmodel. 

Wat zijn de kosten op Trading 212? 

Trading 212 kent geen transactiekosten of maandelijkse aansluitkosten. Bij Trading 212 noteren de FX-kosten 0,15% van de transactiewaarde. Voor handmatige valuta overboekingen betreft dit eveneens 0,15%. 

Bij Trading 212 kunnen orders worden samengevoegd met die van andere klanten. Indien je geen gebruik maakt van een limietorder (vooraf vastgestelde prijs) en dus gebruik maakt van een market order (bestensprijs), betekent dit dat je een minder gunstige prijs kunt krijgen. (Bron: Trading 212, p. 31 clause 21). 

Aanbod van Aandelen, Producten en Diensten 

Hieronder een uiteenzetting van het aanbod van aandelen, de producten en diensten per broker. 

Welk aanbod heeft DEGIRO? 

DEGIRO heeft een breed aanbod aandelen, obligaties en ETF’s. Daarnaast heeft het een aanbod Europese opties en een aantal opties op indices uit de VS. Daarnaast biedt DEGIRO verschillende soorten accounts waarbij je met marge kunt traden. 

Welk aanbod heeft Trade Republic? 

Het aanbod van Trade Republic bestaat uit een aanbod van 9,370 aandelen, obligaties en ETF’s uit vrijwel elk land wereldwijd. Hierbij heeft het niet elk aandeel in zijn assortiment. Het bedrijf richt zich op de grootste en middelgrote ondernemingen. 

Zo kun je bijvoorbeeld wel handelen in Nederlandse beursgenoteerde ondernemingen als ASML, Ahold Delhaize en Adyen, maar niet in (zeer) kleine fondsen als Brill, Eurocastle en Geojunxion. 

Welk aanbod heeft IBKR? 

Interactive Brokers (IBKR) heeft een breed aanbod aandelen, obligaties en ETF’s. Naast Europese opties biedt IBKR daarnaast ook de mogelijkheid om internationale opties te kopen en te schrijven. Het aanbod van IBKR is hiermee zeer groot. 

Welk aanbod heeft Trading 212? 

Trading 212 heeft een aanbod van ruim 6,300 aandelen en 1,550 ETF’s verdeeld over 14 wereldwijde beurzen, waaronder Euronext Amsterdam. Hiermee heb je een aanbod van met name de bekendere en groot- en middelgrote ondernemingen. Op dit moment heeft Trading 212 63 aandelen die zijn genoteerd aan Euronext Amsterdam in zijn assortiment. Hieronder vallen bijvoorbeeld ASML, Prosus en KPN, maar niet Sligro, Nedap en HAL Trust.  

Rente 

Sommige brokers hanteren een rentevergoeding voor vrije middelen (kas- en spaargeld) die je in jouw account hebt. Dit kun je vergelijken met de rente die je krijgt op de spaarrekening bij jouw bank. Echter hanteren niet alle brokers een rentevergoeding. Doen ze dit wel, dan verschilt deze rente soms ook fors onderling. Hieronder tref je meer informatie over de rente van de 4 brokers individueel. 

Hoeveel Rente krijg je bij DEGIRO? 

DEGIRO, voluit flatexDEGIRO Bank AG, omschrijft zijn "Belangrijkste activiteiten van de Bank" als: “het uitvoeren van bancaire activiteiten en de relevante daarmee verband houdende activiteiten”. Ondanks dit geeft deze bank haar klanten 0% rentevergoeding op de vrije middelen (kas- en spaargeld) die zij aanhouden op de beleggersrekeningen. DEGIRO biedt geen rente aan haar klanten met betrekking tot deze vrije middelen. Dit terwijl ze bij de Europese Centrale Bank (ECB) overnight wel 4% op deze spaartegoeden van haar klanten ontvangt. 

Hoeveel Rente krijg je bij Trade Republic? 

Trade Republic biedt op dit moment een rentepercentage van 4% over de vrije middelen, in lijn met de rentevergoedingen die banken ontvangen op de overnight geplaatste gelden van hun klanten bij de Europese Centrale Bank (ECB), de zogenaamde Deposit facility rate (DFR). Bij Trade Republic worden de rentebedragen per maand uitgekeerd en op de eerste van de maand toegevoegd aan je vrije middelen. Gedurende de maand houdt Trade Republic in een overzichtje bij hoe hoog jouw opgebouwde rente-teller die dag noteert. Voor Trade Republic geldt geen minimum bedrag wat je aan moet houden om in aanmerking te komen voor renteontvangsten. 

Hoeveel Rente krijg je bij Interactive Brokers (IBKR)? 

IBKR biedt een rente van 4,83% op tegoeden boven de $10.000. Houd er rekening mee dat je deze rente alleen krijgt als je jouw tegoeden aanhoudt in dollars (of GBP). In deze gevallen heb je dus een extra valutarisico. 

Hoeveel Rente krijg je bij Trading 212?

Trading 212 biedt op dit moment een rente van 4,2% aan klanten die deze rente aanzetten (je hebt de keuze om af te zien van rentebetalingen). Gezien het geen bank is, gebruikt het een mix van rente genererende producten en middelen zoals geldmarktfondsen en termijndeposito's om de gelden van haar klanten weg te zetten die deze rente willen ontvangen. Dit gebeurt in kortlopende financiële activa met een laag risico, aldus Trading 212. Hieraan zit een hoger risico verbonden dan aan wanneer je je geld aanhoudt bij een bank die het geld overnight bij de ECB wegzet. Door het aangaan van een hoger risico, is het dus voor Trading 212 mogelijk haar klanten een hogere rente te betalen dan dat de ECB marktrente noteert (4%). Bij deze hogere rente komt dus ook een hoger risico kijken. 

Bij Trading 212 worden rentebedragen per dag uitgekeerd en toegevoegd aan de vrije middelen in je account. 

Conclusie 

Nu de hamvraag: wat is de Beste Broker op dit moment? Hierop valt geen eenduidig antwoord te geven: elke broker die hierboven uiteen is gezet, biedt zowel voordelen als nadelen. Ondanks dit kun je wel alle voor- en nadelen met elkaar afwegen om tot de optimale voordelen-nadelen ratio te komen. Hieronder volgt een ranking van de 4 brokers. 

Eerste Prijs Beste Broker Onderzoek 

De Beste Broker is mijns inziens Trade Republic. De voordelen-nadelen ratio is mijns inziens het hoogste bij Trade Republic: je spaargeld en vrije middelen zijn beschermd tot €100.000 waarover je ook nog eens 4% rente ontvangt. Daarnaast heeft het platform een redelijk aanbod, zeker als je genoeg hebt aan enkel (groot- en middelgrote) aandelen, obligaties en ETF’s. Met de lage transactiekosten van €1 per transactie geniet je tevens van zeer lage transactiekosten. 

Tweede Beste Broker: Interactive Brokers (IBKR) 

Op de tweede plek komt mijns inziens Interactive Brokers (IBKR). Ondanks dat het bedrijf geen bank is, heeft het goede bescherming en verzekeringen voor de bezittingen van zijn klanten. Het platform heeft daarnaast het breedste assortiment van alle onderzochte brokers. Ga je IBKR gebruiken, verdiep je van tevoren dan goed in de verschillende soorten accounts en transactiemodellen die het bedrijf kent. 

Derde Beste Broker: DEGIRO 

Op de derde plek komt mijns inziens DEGIRO. Het Duitse bedrijf valt onder de wettelijke regelgevingen vanuit de Europese Unie en staat onder toezicht van de BaFin. Met de bankvergunning die DEGIRO aanhoudt, zijn je vrije middelen (kas- en spaargelden) wettelijk beschermd tot een bedrag van €100.000. Helaas biedt DEGIRO geen rentevergoeding op deze vrije middelen. Zoek je een broker waar je ook een gedeelte van je spaargeld wilt wegzetten? Dan is DEGIRO vooralsnog geen goede keuze. Op het gebied van aandelen, obligaties en ETF’s heeft DEGIRO een ruim aanbod. Lees je van tevoren ook goed in over de transactiekosten (+ handlings en valutakosten). Voor het maandelijks (bij)kopen van ETF’s, en het af en toe doen van een aandelentransactie, is DEGIRO een prima platform. 

Vierde Beste Broker: Trading 212 

Op de vierde plek is Trading 212 geëindigd. Dit puur gezien de additionele risico’s die komen kijken bij het aanhouden van vrije middelen op het platform. Bij Trading 212 heb je de minste bescherming. Mocht je van Trading 212 gebruik gaan maken, dan is het raadzaam om dit tot een maximum te beperken van €20.000, gezien dit de maximale vergoeding (bescherming) waarover je een (90%) vergoeding krijgt mocht het platform of de aangesloten partners in zwaar weer terechtkomen en uiteindelijk failliet gaan (incl. het scenario dat de bedrijven achter de additionele verzekeringen ad €1M onverhoopt ook failliet gaan). Gezegd moet worden dat Trading 212 daarentegen wel de hoogste rentevergoeding biedt op vrije middelen (hiervoor ga je bewust een hoger risico aan) en de laagste transactiekosten kent van alle platformen. Richt je jouw strategie slim in, en koop je bijvoorbeeld enkel aandelen in euro’s (het platform biedt noteringen in euro’s van de grote Amerikaanse bedrijven aan) met een limietorder, dan betaal je helemaal geen transactiekosten. Hierdoor is het platform zeer geschikt voor de kleine belegger die elke maand vele kleine (bij)kooptransacties doet. 

Promoties

Heb je je keuze gemaakt? Dan is het interessant om te kijken naar de lopende promoties van bovenstaande uitgelichte brokers. Via onderstaande linkjes kom je in aanmerking voor de desbetreffende promoties. 

Op bovenstaande promoties gelden de actievoorwaarden van de desbetreffende bedrijven. Naast dat je zelf een promotie ontvangt, kan het zo zijn dat ook ik een vergoeding hiervoor ontvang. Dit betreft een zogenaamde affiliate link. 

Disclaimer
Bovenstaand betreft geen financieel of vermogensadvies. Alle publicaties op deze website (https://beursbaas.eu), in de vorm van artikelen, documenten of andere vormen van (digitale) communicatie, zijn geen beleggingstips of -adviezen. Enkel wordt getracht informatie te geven over de beleggingswereld en het analyseren van bedrijven. Daarnaast kunnen er meningen worden gegeven over bedrijven specifiek, of over het sentiment van de economie als geheel. Deze meningen, ongeacht gepresenteerd met feiten en/of cijfers, zijn eveneens geen beleggingstips- of adviezen. De documentatie, gepresenteerd op de website, kan onjuistheden en/of onregelmatigheden bevatten. Doe altijd je eigen onderzoek en raadpleeg meerdere bronnen alvorens het overgaan tot mogelijke beleggingsbeslissingen. Beursbaas en/of de auteur(s) zijn geenszins verantwoordelijk voor eventuele geleden schade als gevolg van onjuistheden en/of onregelmatigheden in de communicatie en/of documentatie op de website of in de aangeboden producten en/of diensten. Bij het observeren van onjuistheden en/of onregelmatigheden, het verzoek om contact op te nemen zodat dit kan worden gecorrigeerd.