Analyse ASML Q1-2024

Vanochtend, 17 april 2024, kwam chipmachine fabrikant ASML (ticker: AMS:ASML) met zijn kwartaalcijfers over het eerste kwartaal van 2024. Hieronder een analyse van deze cijfers. 

Key Figures:

  • Net Sales €5.290 miljoen. 
  • Net Income €1.224 miljoen. 
  • Net Bookings €3.611 miljoen (€656 miljoen EUV). 
  • 51.0% brutomarge. 
  • €3,11 EPS (basic). 

ASML realiseerde een netto omzet van €5,3 miljard in Q1-2024, hetgeen aan de bovenkant van de bandbreedte ligt van de eerder opgegeven €5-€5,5 miljard. Ook de brutomarge ligt met 51,0% hoger dan de opgegeven 48-49% range. 

Analisten voorzagen een nettowinst van €1.08 miljard, hetgeen met €1.22 miljard hoger uitvalt. Daarentegen noteren de net bookings ad €3,6 miljard lager dan de analistconsensus ad €5,4 miljard (analisten gepolst door Reuters). 

Outlook 
Voor het tweede kwartaal verwacht ASML een netto omzet tussen de €5,7 en €6,2 miljard met een brutomarge tussen de 50% en 51% range. Het bedrijf geeft hierbij aan dat hun outlook voor FY2024 onveranderd is, waarbij H2-2024 sterker zal zijn dan de eerste helft van 2024.

Dividend ASML 
ASML is voornemens om over FY2023 een totaal dividend van €6,10 per aandeel uit te keren. Hiervan is reeds 3x €1,45 uitgekeerd in de vorm van interim dividend. Het slotdividend noteert hiermee €1,75 per aandeel voor ASML. Daarnaast kocht ASML in Q1-2024 voor ca. €400 miljoen aan eigen aandelen terug in het huidige aandeleninkoopprogramma 2022-2025. 

Koersdoel ASML 
Met Net Bookings van €3,6 miljard (+) en totale verkopen van €4 miljard (-) inzake system sales, blijft de totale backlog van ASML grofweg gelijk aan het backlog saldo van €39 miljard op 31 december 2023. ASML geeft aan dat ze voor 2024 ongeveer eenzelfde omzet als in 2023 verwachten. Hiermee zou de omzet voor 2024 uitkomen op ongeveer €27,6 miljard. Met de huidige backlog kan ASML dus nog tot de herfst van 2025 ononderbroken verkopen, mocht het de komende 6 kwartalen helemaal geen net bookings meer ontvangen. My take: ASML heeft een sterke backlog die in Q1-2024 door iets lager dan verwachte Net Bookings een pas op de plaats maakte. In Q4-2023 had het bedrijf een record net booking inflow: alles wat je in december als order binnenkrijgt, kun je in januari niet meer binnenkrijgen. Voor mij geen reden tot paniek en ik kijk dan ook naar de lange termijn trend: ASML staat aan het begin van de hardware keten in de AI-Revolutie en de verdere digitalisering van onze wereld. Hierbij staan de verkopen van zijn geavanceerde High NA EUV nog in de kinderschoenen: Intel installeerde recent het allereerste exemplaar. Check deze YouTube video waarin Intel een toelichting geeft op dit gehele proces. 

Als we kijken naar 2030 verwacht ASML een netto omzet tussen de €44 miljard en €60 miljard. Ik zit met mijn waarderingsanalyse in de midden van deze bandbreedte op €52,3 miljard. Dit levert met een nettomarge van 32% (FY2023: 28%) en een P/E-ratio van 32.0 een geïmpliceerde aandelenkoers van €1.513 op in 2030, ofwel een potentieel koersrendement van +82% op de huidige koers exclusief dividend rendement (€830 d.d. 19-04-2024). Dit zou een CAGR opleveren van 9,7% (inclusief dividend rendement). Hier vind je mijn ASML Waarderingsanalyse terug, waarin je ook jouw eigen koersdoel kunt uitrekenen aan de hand van jouw verwachtingen en variabelen.

Disclaimer. 
Alle publicaties op deze website (https://beursbaas.eu), in de vorm van artikelen, documenten of andere vormen van (digitale) communicatie, zijn geen beleggingstips of -adviezen. Enkel wordt getracht informatie te geven over de beleggingswereld en het analyseren van bedrijven. Daarnaast kunnen er meningen worden gegeven over bedrijven specifiek, of over het sentiment van de economie als geheel. Deze meningen, ongeacht gepresenteerd met feiten en/of cijfers, zijn eveneens geen beleggingstips- of adviezen. De documentatie, gepresenteerd op de website, kan onjuistheden en/of onregelmatigheden bevatten. Doe altijd je eigen onderzoek en raadpleeg meerdere bronnen alvorens het overgaan tot mogelijke beleggingsbeslissingen. Beursbaas en/of de auteur(s) zijn geenszins verantwoordelijk voor eventuele geleden schade als gevolg van onjuistheden en/of onregelmatigheden in de communicatie en/of documentatie op de website of in de aangeboden producten en/of diensten. Bij het observeren van onjuistheden en/of onregelmatigheden, het verzoek om contact op te nemen zodat dit kan worden gecorrigeerd. De auteur had op 17-04-2024 een long positie in ASML ($ASML).