Analyse Basic-Fit Q1-2024

Vanochtend voorbeurs publiceerde Basic-Fit zijn Q1-2024 Trading Update. Hierbij de Key Figures:

  • 450.000 membership increase (+13%) YoY (3.60 miljoen in Q1-2024 tot 4.05 miljoen. 
  • 238 club increase (+19%) YoY (totaal 1,506 clubs). 
  • 16% Revenue increase (€284 miljoen in Q1-2024 vs €245 miljoen in Q1-2023). 
RSG Spain Acquisition 

Eind Q1-2024 heeft Basic-Fit de overname van 47 McFit (RSG) sportscholen in Spanje afgerond. Dit zorgde, samen met de opening van 60 clubs en het sluiten van 3 clubs, voor een netto toename van 104 sportscholen tot 1.506 in totaal. In Q1-2024 zijn de 47 overgenomen McFit clubs dus meegenomen in de stijging van het aantal clubs, echter wordt dit niet meegenomen in de stijging van de omzet. 

Hierdoor lijkt de omzet (+16%) achter te blijven met de stijging van het aantal clubs (+19%), zoals gepubliceerd door Basic-Fit. Zonder deze RSG clubs mee te nemen, steeg de omzet van Basic-Fit iets harder dan dat er nieuwe clubs zijn geopend, zie tabel hieronder. 

Basic-Fit Q1-2024 Q1-2024 Q1-2023 δ YoY
Revenue (in €M) 284 245 15,9%
Clubs (incl. RSG Spain) 1506 1268 18,8%
Clubs (excl. RSG Spain) 1459 1268 15,1%
ARM (€) € 23,57 € 22,63 4,2%

Deze omzetstijging bestaat uit een gedeelte uit een stijging van de Average Revenue / Member (ARM), alsmede een stijging van het totaal aantal leden van Basic-Fit. 

Frankrijk 

In Frankrijk heeft Basic-Fit een nieuwe managementstructuur aangenomen, waarbij de verantwoordelijkheden tussen de uitbreiding (expansie) en bestaande clubs van elkaar zijn afgescheiden. 

In France, we implemented a new management structure, in which we separated the responsibilities for expansion and the existing club network. 
          —  René Moos. 

Dit zou moeten helpen om de groei van Frankrijk verder aan te wakkeren: het aantal leden per bestaande club in Frankrijk moet omhoog. Qua expansie steeg het aantal clubs in Frankrijk jaar-op-jaar met 118 clubs (Q1-2024: + 33 clubs QoQ) tot 814 clubs. Frankrijk maakt hiermee 54% deel uit van het totaal aantal clubs van Basic-Fit. 

Outlook

Basic-Fit verwacht een omzet tussen de €1.2-€1.25 miljard. Dit zou een stijging zijn van +15% tot +19% YoY. Met een +16% omzetgroei in Q1-2024 YoY, zit het bedrijf aan de onderkant van deze bandbreedte. De omzet in Q1-2024 is nog exclusief de 47 sportscholen van RSG Spanje, die aan het einde van het eerste kwartaal is gedefinieerd en goed is voor 100.000+ leden. 

Het bedrijf wil een Average Revenue / Member (ARM) hebben van ten minste €24,50 voor eind 2024. Momenteel noteert dit €23,57, hetgeen +4,2% hoger is dan in Q1-2023 (ad €22,63). Als het Basic-Fit lukt om deze ARM met een euro te verhogen, dan draagt dit voor ongeveer 4 procentpunt stijging van de YoY omzetgroei (bij gelijkblijvende ledenaantallen). De overige stijging uit de omzetgroeimix moet dus komen door een verhoging van het aantal aangesloten leden. 

Dit alles moet resulteren in een vrije kasstroom (voor nieuwe club CAPEX) van €2.60 - €2.95 per aandeel. Eerder gaf het bedrijf nog een range van €2,90 - €3,25 per aandeel als outlook voor 2024 (Bron: Capital Markets Day November 2023). Dit is dus een verlaging van -9,2% tot -10,3%. 

Basic-Fit houdt echter vast aan zijn FCF (voor nieuwe club CAPEX) targets van €3.50 - €4.10 voor 2025 en €4.30 - €5.00 voor 2026. 

Met deze FWD26 targets koers het bedrijf momenteel op een FCF (voor nieuwe club CAPEX) multiple van 4.2-4.9 op de huidige beurswaarde (incl. schulden). 

Het bedrijf opende in de periode 01-01-2024 tot en met 26-04-2024 in totaal 117 clubs, waarvan 47 clubs als grondslag een overname hebben. Kijkend naar de targets van het bedrijf, heeft het de ambitie om in de resterende 3 kwartalen van 2024 69 extra clubs te openen (tot ca. 1,575 clubs). Dit oogt voorzichtig, kijkend naar de 70 nieuwe clubs (excl. overnames) in Q1-2024. Wel geeft het bedrijf aan dat dit exclusief eventuele overnames is. 

We continue to expect to end the year with around 1,575 clubs. This figure is after a potential limited number of club closures and/or disposals, but excluding potential additional acquisitions. 
      —  Basic-Fit, Q1-2024. 

Bereid het bedrijf zich hiermee financieel voor op een of meerdere overnames? Momenteel heeft Basic-Fit in de pijplijn 53 clubs under construction en 104 clubs in de fase contracts signed

M.i. blijft Basic-Fit een groeiverhaal, waarbij de schuldpositie van Basic-Fit steeds beheersbaarder wordt naarmate de FCF uit bestaande clubs steeds groter wordt (met als grondslag hogere FCF uit bestaande clubs, alsmede nieuwe FCF uit nieuwe clubs). Als het bedrijf zijn nieuw te openen clubs (+ overnames) goed managed i.r.t. de schuldpositie van het bedrijf (net debt noteerde op 31-12-2023 €804 miljoen), dan kun je als aandeelhouder meeliften op de toenemende vrije kasstromen van het bedrijf en mee profiteren van de groei die het bedrijf nog door zal gaan maken de komende jaren. De catalyst voor een stijging van de aandelenkoers zal dan ook met name gericht zijn op een succesvolle expansie in Spanje en Frankrijk (+ bestaande clubs winstgevender maken door een hefboom-effect door toenemende ledenaantallen), alsmede het aanslaan van het binnentreden van Duitsland. 

Op 26 juli 2024 presenteert het bedrijf zijn halfjaarcijfers over de eerste helft van 2024. Wordt vervolgd. 

Disclaimer.
Alle publicaties op deze website (https://beursbaas.eu), in de vorm van artikelen, documenten of andere vormen van (digitale) communicatie, zijn geen beleggingstips of -adviezen. Enkel wordt getracht informatie te geven over de beleggingswereld en het analyseren van bedrijven. Daarnaast kunnen er meningen worden gegeven over bedrijven specifiek, of over het sentiment van de economie als geheel. Deze meningen, ongeacht gepresenteerd met feiten en/of cijfers, zijn eveneens geen beleggingstips- of adviezen. De documentatie, gepresenteerd op de website, kan onjuistheden en/of onregelmatigheden bevatten. Doe altijd je eigen onderzoek en raadpleeg meerdere bronnen alvorens het overgaan tot mogelijke beleggingsbeslissingen. Beursbaas en/of de auteur(s) zijn geenszins verantwoordelijk voor eventuele geleden schade als gevolg van onjuistheden en/of onregelmatigheden in de communicatie en/of documentatie op de website of in de aangeboden producten en/of diensten. Bij het observeren van onjuistheden en/of onregelmatigheden, het verzoek om contact op te nemen zodat dit kan worden gecorrigeerd. De auteur had op 26-04-2024 een long positie in Basic-Fit.