Analyse Just Eat Takeaway FY2023 + Outlook 2024


Just Eat Takeaway verlengt zijn sponsorship met de UEFA Champions League, Europa League en de Europa Conference League met 3 jaar. 

Vanochtend publiceerde Just Eat Takeaway (JET) zijn jaarcijfers over 2023. In dit artikel geef ik mijn kijk op deze cijfers. Momenteel maakt TKWY.AS deel uit van mijn aandelenportefeuille. Hierdoor ben ik in zekere zin biased. Onderstaande betreft geen beleggingsadvies, zie de disclaimer onderaan dit artikel. 

Hieronder ga ik in op de financiën, met de focus op kernmarkten Noord-Europa (NE) en Groot-Brittannië Ierland (UK/I). Dit gezien in deze twee kernmarkten de (verborgen) waarde van Just Eat Takeaway zich mijns inziens schuilhoudt. 

Financials FY2023 

Over 2023 groeide de Gross Transaction Value (GTV) in NE van €7.430 miljoen tot €7.704 miljoen (+3% in gelijke valuta (ccy)) en in UK/I van €6.553 miljoen tot €6.615 miljoen (+3% ccy). Het aantal orders daalde van 288 miljoen tot 273,2 miljoen in NE (-5%) en 260.3 miljoen tot 245.5 miljoen in UK/I (-6%). De Average Transaction Value (ATV) steeg in deze beide kernmarkten met 9% (ccy). De omzet die JET maakt, ofwel de GTV * commissiepercentage, steeg in NE met 10% (ccy) tot €1.227 miljoen en in UK/I met 1% (ccy) tot €1.311 miljoen. 

De Adjusted EBITDA (AEBITDA) noteerde in NE €366 miljoen (FY2022: €313 miljoen) en in UK/I €135 miljoen (FY2022: €23 miljoen). Ofwel respectievelijk 4.7% en 2% van de GTV. JET verwacht dat voor FY2024 het percentage van UK/I richting dat van NE gaat, en dat NE prima verder dan 5% kan stijgen. 

Als Group maakte JET een AEBITDA van €324 miljoen. In hun outlook (zie hieronder) geeft het bedrijf aan een AEBITDA van €450 miljoen te verwachten in FY2024. 

JET maakte in FY2023 een nettoverlies van €1.846 miljoen (FY2022: -€5.667). Hiervan waren €2.138 miljoen gerelateerd met depreciation (afschrijving op materiële vaste activa), amortisation (afschrijving op immateriële vaste activa) en impairments (waardeverminderingen op de goodwill van eerder gekochte dochterondernemingen (e.g. Grubhub)). Zonder deze kosten was de nettowinst volgens het bedrijf uitgekomen op +€145 miljoen (FY2022: -€652 miljoen). 

Daarnaast verhoogde het ook zijn aantal aangesloten partners: van 79k tot 85k (+8%) in NE en van 76k tot 88k (+17%) in UK/I. NA en SEANZ zagen beiden een daling van 2%. 

Analisten call 

In de analisten call gaf Jitse Groen, CEO, de volgende interessante dingen aan over Grubhub: 

“Our target now is to get Grubhub to not burn cash, that is our predominantly target in the business. Don’t forget, Grubhub is severely handicapped because of the fee caps. There is a $100 million difference in profitability. We would actually be generating $100 million if the fee caps wouldn’t be there. There is still quite a good possibility that the fee caps go.” 

En inzake de verandering in de gesprekken rondom de verkoop van Grubhub: 

“[...] now we’re getting more interests again.” [...] “We’re getting more incoming requests for Grubhub.” 

Op een van de vragen van de analisten of JET mogelijk ook dividend zou gaan betalen over boekjaar 2024, wanneer het bedrijf voor het eerst netto winstgevend zou gaan worden, gaf Groen het volgende antwoord: 

“I’m not a big fan of dividends, I’m a big fan of buying back shares.” 

Hiermee wordt de vraag beantwoord welke route het bedrijf gaat kiezen om straks zijn vrije kasstromen te gaan alloceren richting de aandeelhouders. Sinds april vorig jaar, heeft het bedrijf reeds voor 7.3% van de uitgegeven aandelen terug ingekocht voor een gemiddelde prijs van €13,75 per aandeel. Hiermee komt de totale kostprijs van de reeds ingekochte aandelen op €220 miljoen. In het lopende aandeleninkoopprogramma resteert nog een bedrag van €80 miljoen. 

Outlook 2024 

Ook gaf JET een outlook voor 2024 af. Deze omvat: 
  • Een GTV groei voor de Group excl. NA in de range van +2% tot +6% YoY.  
  • AEBITDA van circa €450 miljoen.  
  • FCF positief (voor veranderingen in werkkapitaal). Meer info over de berekening van deze FCF+WC vind je hier

Hierbij geeft JET een lange termijn target voor de AEBITDA marge af van >5% van de GTV. Momenteel zit NE hier al bijna op (4,7% FY2023). 

Toename C&CE (excl. SBB) 

Op 31 december 2023 noteerde de C&CE van JET €1.724 miljoen. Dit is een daling van €75 miljoen ten opzichte van 30 juni 2023. Deze reden heeft als volledige grondslag de terugkoop van eigen aandelen, die €121 miljoen noteerden in H2-2023. Zonder dit aandeleninkoopprogramma was de C&CE van JET dus gestegen. 

Netto schuldpositie 

JET heeft nog 4 aflossingsverplichtingen tot en met 2028, zie het staatje hieronder. De €250 miljoen convertible bond is op 25 januari jl. reeds volledig afgelost in cash. Hiermee beschikt JET op dit moment over een C&CE van ongeveer €1.474 miljoen (€1.724 miljoen -/- €250 miljoen). De som van de nog af te lossen schulden bedraagt €1.852 miljoen (600 + 300 + 452 + 500 miljoen). De netto schuldpositie van JET bedraagt hiermee dus ongeveer €378 miljoen. 

Waarderingsanalyse 

Met bovenstaande gegevens kunnen we een koersdoel berekenen. Hierbij ga ik ervan uit dat NE en UK/I in het midden van de bandbreedte hun GTV laten groeien met 4% in 2024. Hiermee kom je uit op een GTV voor NE van €8.012 miljoen (€7.704 x 1,04). Voor UK/I zou dit uitkomen op €6.880 miljoen. Met een AEBITDA marge van 5% kom je voor NE uit op een AEBITDA van €400 miljoen en voor UK/I uit op €344 miljoen AEBITDA. 

Een EV/AEBITDA multiple van 8.0 voor NE geeft deze kernmarkt een waarde van €3,2 miljard. Voor UK/I kom je met een EV/AEBTIDA van 8.0 uit op een waarde van €2,75 miljard. Gezamenlijk vormt dit een totale waarde van €5,95 miljard. 

Trek je hier de netto schuldpositie van €378 miljoen van af, dan levert dit een geïmpliceerde beurswaarde op van ca. €5,57 miljard. 

Dit is inclusief de schulden, maar nog exclusief Grubhub (Verenigde Staten), Skip The Dishes (Canada) en Menulog (Australië en Nieuw-Zeeland) en de overige Zuid-Europese markten. Stel dat je voor dit alles een netto prijs kunt vergaren van €600 miljoen (hetgeen ik conservatief acht), dan kom je uit op een totale geïmpliceerde beurswaarde van €6.170 miljoen. 

Op basis van de 219,966,059 issued shares op 31 december 2023, komt hiermee de waarde per aandeel uit op €28,05. In dit scenario zou je een bedrijf hebben met een netto kaspositie van ca. €222 miljoen (€600 miljoen heeft de €378 miljoen netto schuldpositie op) en twee kernmarkten die draaien op een EV/AEBITDA-ratio van 8.0. 

Op dit moment, met een AEBITDA outlook van €450 miljoen voor 2024, en een market cap van €3.147 miljoen (d.d. 28-02-2024) en een netto schuldpositie van geraamd €378 miljoen, zit je op een EV/AEBITDA-ratio van 7.8 voor de Group als totaal. Poef je NA en SEANZ weg voor €600 miljoen netto cash, dan noteren NE + UK/I op een EV/AEBITDA van slechts 3.93 (op basis van 5% AEBITDA / GTV). 

Mijns inziens kunnen deze twee kernmarkten op een EV/AEBITDA traden van 8.0 zonder de ballast van NA/SEANZ op hun schouders. Hier hoort m.i. een koers van €28,05 bij, ofwel een upside van 90,2% op de huidige koers ad €14,75.  

Dislaimer 
Alle publicaties op deze website (https://beursbaas.eu), in de vorm van artikelen, documenten of andere vormen van (digitale) communicatie, zijn geen beleggingstips of -adviezen. Enkel wordt getracht informatie te geven over de beleggingswereld en het analyseren van bedrijven. Daarnaast kunnen er meningen worden gegeven over bedrijven specifiek, of over het sentiment van de economie als geheel. Deze meningen, ongeacht gepresenteerd met feiten en/of cijfers, zijn eveneens geen beleggingstips- of adviezen. De documentatie, gepresenteerd op de website, kan onjuistheden en/of onregelmatigheden bevatten. Doe altijd je eigen onderzoek en raadpleeg meerdere bronnen alvorens het overgaan tot mogelijke beleggingsbeslissingen. Beursbaas en/of de auteur(s) zijn geenszins verantwoordelijk voor eventuele geleden schade als gevolg van onjuistheden en/of onregelmatigheden in de communicatie en/of documentatie op de website of in de aangeboden producten en/of diensten. Bij het observeren van onjuistheden en/of onregelmatigheden, het verzoek om contact op te nemen zodat dit kan worden gecorrigeerd. Op 28-02-2024 hield ik een long positie aan in Just Eat Takeaway (TKWY.AS).