Analyse Volvo Cars Q1-2024

Gisterochtend, 24-04-2024, publiceerde Volvo Cars zijn Financial Results over het eerste kwartaal van 2024 (Volvo Cars, Q1-2024). In dit artikel wordt een vergelijking gemaakt met andere autobouwers, waaronder Tesla. Dit gezien Tesla tot op heden altijd het schoolvoorbeeld is geweest op het gebied van EV. 

Hierbij de Key Figures van Volvo Cars over Q1-2024:

  • +12% retail sales afzet (183k in Q1-2024 vs 163k in Q1-2023). 
  • -2% omzet (SEK 94 bn vs 96 bn). 
  • +8% EBIT (SEK 6.8 bn vs 6.3 bn). 
  • Brutowinstmarge op BEV’s 16% (up +9.0 p.p. YoY). 

Volvo Cars leverde in totaal 183.000 auto’s af in Q1-2024, tegenover 163.000 in Q1-2023. Dit is een stijging van de afzet van +12%. Ter vergelijking: Tesla leverde in Q1-2024 9% minder af. In kernmarkt Europa, goed voor de helft van de verkopen van Volvo, steeg de afzet met +23% YoY (89.7k in Q1-2024 vs 72.6k in Q1-2023).

Volvo Cars boekte een totaalomzet van SEK 94 miljard, tegenover SEK 92 miljard in Q1-2023. Dit is een omzetdaling van 2% (Tesla deed -13% YoY), en in lijn met de lagere gemiddelde omzet per auto van Volvo Cars.  

Volvo’s BEVs (Battery Electric Vehicles) gingen in Q1-2024 voor gemiddeld SEK 416.000 over de toonbank (Non-BEV: SEK 428.000), ten opzichte van SEK 456.000 in Q1-2023 (Non-BEV: 447.000). Deze lagere omzet per car heeft als grondslag o.a. de introductie van Volvo’s EX30 Small SUV, die een lagere prijsklasse kent dan de overige modellen van Volvo. 

Volvo Cars maakte op BEVs gemiddeld SEK 67.000 brutowinst in Q1-2024 (SEK 107.000 voor Non-BEVs), tegenover SEK 34.000 in Q1-2023 (SEK 104.000 voor Non-BEVs). Zowel voor BEVs als Non-BEVs een stijging van de brutowinstmarge. De brutowinstmarge bedraagt dan ook 16% voor BEVs en 25% voor Non-BEVs in Q1-2024. 

Het verschil in brutowinstmarge tussen BEVs en Non-BEVs wordt hiermee steeds kleiner: daar waar het brutowinstmarge op BEVs in Q1-2023 nog 7% noteerde, verbeterde dit al in Q4-2023 tot 13% om in Q1-2024 16% te noteren als percentage van de omzet. 

Dit is mijns inziens een mooie ontwikkeling. Zeker als je dit vergelijkt met schoolvoorbeeld en brutomarge-machine Tesla, die zijn brutowinstmarge van Automotive sales op 15,6% zag uitkomen in Q1-2024, hetgeen lager is dan de 18,3% die het in Q1-2023 behaalde. Hiermee heeft Volvo Cars Tesla ingehaald qua brutowinstmarge, zie afbeelding hieronder. 

Daarnaast behaalde Volvo Cars een brutowinstmarge van 25% op Non-BEV cars. Hiermee ligt de brutomarge voor Volvo inzake de totale sales mix in Q1-2024 op 19,3% (FY2023: 19,4%).

Ondanks de lagere prijsstelling van de Small SUV EX30, zal Volvo een brutomarge tussen de 15-20% behalen op dit model, aldus een derde partij bron van Geely (via Reuters). 

Het voordeel wat Volvo Cars heeft ten opzichte van andere autofabrikanten is dat het - naast een sterk imago voor veiligheid en kwaliteit - cost advantages heeft door de positionering van Geely in China, alsmede dat het bedrijf VS import belastingen omzeilt (momenteel 27.5%) vanwege productieactiviteiten van Volvo in de VS zelf, zo stelt Reuters op basis van bronnen en trade policy experts. 

Met een $7,500 tax credit voor Amerikaanse consumenten die een EV kopen, komt de nettoprijs van het model EX30 op $27,500. Ondertussen verlaagde Tesla de verkoopprijs van zijn Model Y met $2,000 vorige week tot $42,990. Volvo EX30 heeft vergelijkbare stats met dat van Tesla’s Model Y. Zo heeft de EX30 tot 441 km actieradius, tegenover Model Y’s 455 km radius. Het grootste verschil zit hem dan ook op het gebied van de consumentenprijs. 

Dat de EX30 goed ontvangen wordt in de VS, blijkt onder andere uit een interview dat Reuters deed met een verkoopmanager van Volvo Cars in Californië: 

“[...] his dealership has already taken deposits for every 2025 EX30 it expects to be allocated.” 
     —  Reuters, 2024. 

"I think this could be quite the game-changer for the whole brand.” 
     —  Lance Morgan, Sales Manager at Volvo Cars California. 

Volvo Cars maakte in Q1-2024 een winst per aandeel van SEK 1.12. Over de 4 meest recente kwartalen noteert deze EPS SEK 4.28 (TTM). Met een EV* van SEK 29.30 per aandeel, noteert de cash en schulden gecorrigeerde P/E-ratio op dit moment 6.8. 

Het bedrijf heeft als doelstelling om in 2026 een omzet tussen de 550-600 bn SEK te behalen, met een EBIT marge boven de 8%. Momenteel noteert deze EBIT marge op 6,8%. Mocht Volvo Cars zijn doelstelling behalen, dan noteert het op dit moment op een EV*/EBIT-multiple van 1.8-2.0 in de opgegeven 550-600 bn range, rekening houdend met 8% EBIT-marge. 

Momenteel noteert Volvo Cars op een EV/EBIT-multiple van 4.4. Ter vergelijking, Tesla noteert momenteel op een EV/EBIT-multiple van 67.0 (TTM). BWM, Mercedes en Volkswagen noteren op EV/EBIT-multiples van respectievelijk 6.3, 8.4, 11.3 (FY2023). Hiermee wordt Volvo Cars - o.b.v. EV/EBIT - het laagste gewaardeerd van deze autobouwers. 

Opvallend, want Volvo Cars had op 31-03-2024 een netto kaspositie van SEK 14,8 miljard. Dit in tegenstelling tot BMW, Mercedes en Volkswagen die allen netto schuldposities hadden - van respectievelijk €50 miljard, €86,5 miljard en €117,7 miljard op 31-12-2023. 

Mijn investeringsthesis voor Volvo Cars is onveranderd gebleven en ik zie een mooie positie voor Volvo Cars in de toekomst van EV, waar het bedrijf nu volledig op in zet. Het bedrijf verwacht volgend jaar, 2025, 50% van zijn auto's als volledig elektrisch te verkopen. Een mooie stap in de transformatie van Volvo.

Ik denk dat Volvo met zijn merknaam zich kan onderscheiden van zowel Chinese, Europese als Amerikaanse concurrenten die nu ook inzetten op EVs. Niet om structureel marktaandeel te winnen en te gaan focussen op kostenleiderschap, maar meer als aanvulling voor de consument in het (uniforme) aanbod van EVs, waarbij het bedrijf veiligheid en innovatie combineert met duurzaamheid en kwaliteit. Dit met zowel duurdere modellen, als met goedkopere modellen.

Hier ligt echter ook het grootste risico: als Volvo te veel concessies doet op kwaliteit e/o veiligheid voor zijn goedkopere modellen, kan de merkbeleving en waarde van de merknaam afnemen. Het inzetten op lagere prijsklassen als EX30 biedt echter ook kansen om een extra, jonge, doelgroep aan te spreken (en hiermee wellicht ook klanten te werven voor toekomstige duurdere modellen), maar biedt dus ook het risico op afbreuk van de merknaam, mocht de kwaliteit e/o veiligheid van het EX30 model op lange termijn toch tegenvallen. De eerste reviews van de EX30 op YouTube zijn echter veelal positief. To be continued. 

*) EV (Enterprise Value), gecorrigeerd voor de netto schuld- of kasposities van bedrijven. 

Disclaimer.
Alle publicaties op deze website (https://beursbaas.eu), in de vorm van artikelen, documenten of andere vormen van (digitale) communicatie, zijn geen beleggingstips of -adviezen. Enkel wordt getracht informatie te geven over de beleggingswereld en het analyseren van bedrijven. Daarnaast kunnen er meningen worden gegeven over bedrijven specifiek, of over het sentiment van de economie als geheel. Deze meningen, ongeacht gepresenteerd met feiten en/of cijfers, zijn eveneens geen beleggingstips- of adviezen. De documentatie, gepresenteerd op de website, kan onjuistheden en/of onregelmatigheden bevatten. Doe altijd je eigen onderzoek en raadpleeg meerdere bronnen alvorens het overgaan tot mogelijke beleggingsbeslissingen. Beursbaas en/of de auteur(s) zijn geenszins verantwoordelijk voor eventuele geleden schade als gevolg van onjuistheden en/of onregelmatigheden in de communicatie en/of documentatie op de website of in de aangeboden producten en/of diensten. Bij het observeren van onjuistheden en/of onregelmatigheden, het verzoek om contact op te nemen zodat dit kan worden gecorrigeerd. De auteur had op 25-04-2024 een long positie in Volvo Cars.