Basic-Fit daalt -15% op FY2023. Wat krijg je nu eigenlijk voor één aandeel?

Vanochtend, 14 maart 2024, kwam Basic-Fit met zijn jaarverslag over 2023. Momenteel staat de koers -15% lager op €19,96. Tijd voor een analyse. 

Key Figures

  • Het bedrijf groeide zijn omzet uit tot €1.047 miljoen (+32% YoY). 
  • Dit met 3,8 miljoen memberships (+13% YoY). 
  • Het aantal clubs groeide uit met 202 tot 1.402 clubs (+17% YoY). 
  • De vrije kasstroom vóór expansie CAPEX steeg tot €130,7 miljoen. 

Op dit moment heeft Basic-Fit een beurswaarde van €1,3 miljard. Op 31 december 2023 had het bedrijf een netto schuldpositie van €804 miljoen. Dit brengt de EV van het bedrijf ongeveer op €2,1 miljard. 

Waardering per Club 

Op 31 december 2023 hield Basic-Fit 1.402 clubs aan. Hierdoor waarderen beleggers deze clubs ongeveer op €1.498k (EV/Clubs). Volgens Basic-Fit kost het het bedrijf de komende tijd €1.250k om nieuwe clubs te openen (FY2023: €1.180k). Dit betekent dat beleggers €0.258k per club aan premium betalen. Nu moet gezegd worden dat wanneer nieuwe spelers op de markt een nieuwe sportschool zouden willen openen, ze waarschijnlijk meer betalen dan de €1.250k die Basic-Fit betaalt. Zij hebben immers niet het netwerk van toeleveranciers voor inventaris en apparatuur, noch de schaalvoordelen die Basic-Fit wel heeft. Daarnaast heeft Basic-Fit reeds naamsbekendheid en een goed imago (3,8/5,0 op Trustpilot, n =  37.750). 

Waardering Free Cash Flow 

Als we kijken naar het kasstroomoverzicht op p. 128 van de FY2023 is zichtbaar dat Basic-Fit in FY2023 een operationele kasstroom heeft gedraaid van €490 miljoen. Basic-Fit corrigeert voor zijn Right-of-use assets en financial costs. Dit zijn echter wel cash uitgaven, en moeten mijns inziens worden gecorrigeerd op de operationele kasstroom die Basic-Fit weergeeft. Het gaat hierbij om de betaalde leases, -rente, rentekosten en financiële kosten. Corrigeer je hiervoor, dan houd je voor FY2023 een netto operationele kasstroom over van €215 miljoen positief. 

De CAPEX van het bedrijf kan worden opgesplitst tussen bestaande en nieuwe clubs. Basic-Fit had in 2023 een totale CAPEX van €332,6 miljoen. Hiervan betreft €71,4 miljoen Maintenance CAPEX en €12,8 miljoen Other CAPEX, waardoor de Expansion CAPEX €248,4 miljoen bedraagt. De bestaande bedrijfsvoering heeft hiermee een CAPEX van €84,2 miljoen. Dit geeft een geschoonde Free Cash Flow vóór New Clubs CAPEX van €130,7 miljoen. Dit getal geeft een FCF Yield van 10,05% op de huidige koers, ofwel een P/FCF van 9.95. 

Basic-Fit Netto Free Cash Flow berekening (in €M) 2023 2022
Bruto Operational Cash Flow € 490.453 € 372.644
-/- Leases € 188.093 € 168.709
-/- Leases interest € 40.110 € 33.398
-/- Interest € 43.825 € 28.606
-/- Other € 3.505 € 0
Netto Operational Cash Flow € 214.920 € 141.931
-/- CAPEX € 332.621 € 279.178
Netto Free Cash Flow -€ 117.701 -€ 137.247
+/+ Expansion CAPEX € 248.421 € 206.778
FCF before New Club CAPEX € 130.720 € 69.531
Per share € 1,98 € 1,05

Wat krijg je nu voor 1 aandeel Basic-Fit (€19,96)?

Je krijgt op dit moment voor 1 aandeel Basic-Fit een groeiend bedrijf dat over 2023 een geschoonde Free Cash Flow vóór New Clubs CAPEX van €1,98 per aandeel had. Het bedrijf investeert dit bedrag voor de aandeelhouders in de opening van nieuwe clubs. De netto schuldpositie per aandeel noteert ongeveer €12,18. In 2027 vindt de eerste aflossing plaats, waarbij Basic-Fit de optie heeft om dit tot 2029 door te laten rollen. In 2028 dient het bedrijf een obligatie af te betalen ad €304 miljoen. 

Geloof je dat de nieuwe (en nog te bouwen) clubs van Basic-Fit ook eenzelfde winstgevendheid als de reeds bestaande clubs kunnen gaan krijgen? Dan is het onderzoeken van het aandeel Basic-Fit wellicht de moeite waard. 

Dislaimer 
Alle publicaties op deze website (https://beursbaas.eu), in de vorm van artikelen, documenten of andere vormen van (digitale) communicatie, zijn geen beleggingstips of -adviezen. Enkel wordt getracht informatie te geven over de beleggingswereld en het analyseren van bedrijven. Daarnaast kunnen er meningen worden gegeven over bedrijven specifiek, of over het sentiment van de economie als geheel. Deze meningen, ongeacht gepresenteerd met feiten en/of cijfers, zijn eveneens geen beleggingstips- of adviezen. De documentatie, gepresenteerd op de website, kan onjuistheden en/of onregelmatigheden bevatten. Doe altijd je eigen onderzoek en raadpleeg meerdere bronnen alvorens het overgaan tot mogelijke beleggingsbeslissingen. Beursbaas en/of de auteur(s) zijn geenszins verantwoordelijk voor eventuele geleden schade als gevolg van onjuistheden en/of onregelmatigheden in de communicatie en/of documentatie op de website of in de aangeboden producten en/of diensten. Bij het observeren van onjuistheden en/of onregelmatigheden, het verzoek om contact op te nemen zodat dit kan worden gecorrigeerd.