Bitcoin +136% in 2023: instappen of verkopen?

Momenteel koerst de prijs van 1 Bitcoin zo’n 136% hoger dan aan het begin van 2023. Mensen die op 1 januari Bitcoins bezaten, hebben de waarde van hun cryptomunten - uitgedrukt in euro’s en dollars - ruim zien verdubbelen. 

De afgelopen tijd krijg ik vaak de vraag of ik ook in Bitcoin "beleg" of andere cryptocurrencies als "investering" aanhoud. Ik zal in dit artikel ingaan op de redenen waarom ik geen cryptocurrencies aanhoud. 

Ondanks dit is de prijs van 1 Bitcoin met 136% gestegen dit jaar, wat een mooie (papieren)winst voor de houders van deze digitale munt heeft opgeleverd. Een goede uitkomst dus voor degenen die op 1 januari zijn ingestapt, maar over de juistheid van het proces rondom deze beleggingsbeslissing valt te discussiëren. Is dit Dom geluk of toch een Verdiende beloning?

Vraag & Aanbod
Net als bij aandelen wordt de prijs van Bitcoin bepaald door vraag en aanbod: hoe meer vraag er is (t.o.v. het aanbod), hoe hoger de prijs - en hoe meer aanbod er is, hoe lager de prijs. De prijs van Bitcoin loopt de laatste tijd flink op, dit gezien het nu steeds meer als digitaal alternatief voor goud wordt gezien, en hiermee als “veilige” haven tegen inflatie. Dit vanwege het feit dat er maximaal 21 miljoen munten in omloop zullen komen. 

Hiermee is het dus een valide argument dat de munt in theorie niet aan inflatie onderhevig zou zijn, zoals bij andere monetaire valuta als de Euro en de Dollar wel het geval is, gezien hierbij de hoeveelheid dat in omloop wordt gebracht kan worden verhoogd door de FED/ECB/BOJ. 

Daarnaast koerst de prijs van de Bitcoin de afgelopen maanden hoger vanwege de potentiële plannen voor een Bitcoin ETF. Hiermee wordt de mogelijkheid gecreëerd om via de beurs te beleggen in een Exchange Traded Fund (ETF) gelieerd aan Bitcoin. Sommigen verwachten dat dit de vraag naar Bitcoin zal laten toenemen: mensen die zelf niet via een hard wallet of externe wallet via een crypto broker munten willen aanhouden, kunnen dit wellicht straks gewoon doen via hun aandelen broker. 

Dit biedt echter gelijk de mogelijkheid voor een criticus om met argumenten te komen dat zo’n ETF in schril contrast staat met de grondbeginselen van Bitcoin: een digitale munteenheid voor transacties zonder tussenkomst van andere financiële bedrijven. 

Bitcoin vs Planet Finance 
Is de Bitcoin nu de heilige graal die ons gaat verlossen van banken en andere middlemans op Planet Finance? Bitcoin zou het nieuwe betaalmiddel worden, waarbij particulieren en bedrijven onderling feilloos transacties zouden kunnen verrichten zonder de tussenkomst van bedrijven als Visa, MasterCard, PayPal, IDEAL, Adyen, banken en andere bedrijven gerelateerd met het faciliteren van fiat transacties. 

Bitcoin zou moeten zorgen voor een efficiëntieslag in deze wereldwijde betalingsmarkt: iemand in Azië zou bijvoorbeeld binnen een paar seconden geld kunnen versturen aan iemand in Zuid-Amerika, zonder dat deze eerst langs bovenstaande bedrijven en banken zou moeten gaan. 

Vooralsnog blijft dit succes uit: ondanks dat het aantal transacties in 2023 is toegenomen, beslaan veel transacties uit het aankopen van bitcoin via hard- en softwallets en accounts op cryptobrokers, dit voor het aanhouden voor individueel gebruik als investering, maar niet voor het deelnemen aan het transactieverkeer met als doel Bitcoin te gebruiken als betaalmiddel. 

De waardecreatie (+ waardetoevoeging) van Bitcoin als betaalmiddel valt of staat met het gebruik van crypto als betaalmiddel: hoe meer mensen Bitcoin gebruiken als betaalmiddel, hoe groter het netwerk (network effect). 

Nieuwe tulpenmanie?
Mocht de opkomst van Bitcoin inderdaad niet leiden tot een belangrijk marktaandeel op de wereld betaalmarkt, dan is het slechts een investering in een digitale munt (waarbij de waarde wordt bepaald door vraag en aanbod, zonder van zichzelf intrinsieke waarde te hebben). 

In een wetenschappelijke artikel uit 2018 werd de Bitcoin getoetst aan de factoren die betrekking hebben op de functie als betaalmiddel en als investering. Hierbij wordt ook de Dutch Tulip Bubble aangehaald: het gaat goed zolang de vraagkant in het orderboek naar een tulpenbol of Bitcoin groter is dan het aanbod. Ook bij de tulpenmanie zagen we dat mensen die op tijd uitstapten Dom geluk hadden, en mensen die net te lang beleven zitten achterbleven met een Gerechtvaardig verlies

Dit doet me denken aan de koers van bijvoorbeeld GameStop en AMC, die ongeveer hetzelfde koersverloop hadden in 2021 als de afbeelding hierboven, ook al ging de weg naar beneden na de initiële forse daling wel wat gestager. 

Bitcoinmanie?
Terug naar de Bitcoin. Of de Bitcoin uiteindelijk ook als Bitcoinmanie in de boeken gaat, blijft vooralsnog gissen. Zeker met de pullback dit jaar is de digitale munt zijn ATH weer aan het opzoeken. Het argument dat er maximaal 21 miljoen stukken van in omloop zullen komen, geeft het een valide reden dat dit beter zijn “waarde” kan behouden dan andere valuta waarvan het aanbod kan worden beïnvloed - denk aan euro’s en dollars die extra kunnen worden bijgedrukt door de EBC/FED of aan goud dat kan worden beïnvloed door het openen van (nieuw gevonden) goudmijnen. Echter valt of staat de toekomstige waarde en hiermee de prijs van Bitcoin met het spel van vraag en aanbod, dat weer valt of staat met de toekomstige adoptie van bitcoin als betaalmiddel en als investeringsmogelijkheid (ETF).

ARK Invest
Er zijn partijen die zich durven te wagen aan een toekomstige blik op de prijs van Bitcoin. Zo verwacht het door Cathie Wood geleide ARK Invest dat de prijs van één Bitcoin naar tussen de $258,500 en $1,480,000 zou kunnen stijgen richting 2030 (Big Ideas 2023, p. 65). 

ARK Invest verwacht dat de prijs van Bitcoin zal stijgen door een verdere adoptie van - en toename van de vraag naar - de digitale munt. Dit baseert ARK Invest op basis van de penetratiegraad op de volgende gebieden:

  • Corporate Treasury (TAM: Cash & Equivalents). Dit houdt in dat bedrijven net als euro’s en dollars ook Bitcoin als munt op de balans gaan zetten als Cash & Cash Equivalents. Iets waar Tesla in 2021 bekend mee is geworden: het bedrijf kocht toen ruim 43,000 Bitcoins voor een prijs van ca. $34,000. In Q1-2021 stond er dan ook een bedrag van $1,5 miljard in het Cash Flow Statement onder ‘Purchases of digital assets’ en vervolgens ruim $1,3 miljard op de Balance Sheet onder ‘Digital assets, net’. In de meest recente kwartaalrapportage (Q3-2023) is zichtbaar dat deze balanspost op 30 september jl. circa $184 miljoen noteerde, goed voor ca. 7% in de som van deze digitale assets i.c.m. C&CE voor Tesla. In het Bull scenario gaat ARK Invest ervan uit dat de Cash & Cash Equivalents van bedrijven wereldwijd voor 5% uit Bitcoin beslaat. 
  • TAM (Total Adressable Market) van de marktkapitalisatie van het edelmetaal goud, in ARK’s Bull case goed voor 50% van deze TAM. 
  • Institutional Investments (TAM: Institutional Asset Base). Dit heeft betrekking op de adoptie van Bitcoin bij institutionele beleggers en of zij in gaan stappen en dus Bitcoin zien als een lucratieve investering. Hieronder valt ook het aanhouden van Bitcoins en deze vervolgens uitgeven via producten als een ETF. Bull case: 6,5% van de totale assets van deze institutionele partijen.  

Andere gebieden zijn de Nation State Treasury (TAM: Global Treasury Reserves), Remittance Asset (TAM: Global Remittance Volume), Emerging Market Currency (TAM: M2 Base Outside of Top 4), Economic Settlement Network (TAM: US Bank Settlement Volumes), Seizure-Resistant Asset (TAM: Global HNWI Wealth). 

Samenvattend valt of staat de investeringspropositie van ARK Invest dus met de adoptie van Bitcoin bij partijen als ECB/FED/BOJ, bedrijven en financiële instituties en de toename van het transactieverkeer op basis van Bitcoin, alsmede de adoptie van Bitcoin als het nieuwe digitale goud. Het succes van deze adoptie heeft invloed op de vraag naar Bitcoin en zal dus ook de prijs bepalen van deze digitale munt in de komende jaren. 

Het beslissingsproces rondom de investeringsthesis van de analisten van ARK Invest hebben als grondslag dus het succes van bovenstaande adoptie en penetratiegraad: ze zien de waarde van de digitale munt stijgen door de toenemende vraag naar Bitcoin. 

Deze investeringsthesis is dus niet gebaseerd op een intrinsieke waarde berekening van een aandeel, enkel op de thesis dat de vraag zal toenemen naar een digitale munt. 

Warren Buffett en Charlie Munger
Buffett gaf op een Berkshire’s annual shareholder meeting het volgende aan over cryptocurrencies: 

“Anytime you buy a non-productive asset, you are counting on somebody else later on to buy that non-productive asset because they think they can sell it to somebody for more money. It’s been tried with tulips.” 

Charlie Munger voegt hier nog mooi aan toe:

“I think that the people who are professional traders that go into trading cryptocurrencies: it’s just disgusting. It’s like somebody else is trading turds and you decide I can’t be left out." 

Nothing to add. 

Het is jammer om te zien dat cryptocurrencies nu net als aandelen worden behandeld door sommige experts en finfluencers. Hierdoor maken veel jongeren het onderscheid niet meer tussen aandelen en cryptocurrencies en worden deze cryptocurrencies gegeneraliseerd als een normale investering in een portefeuille. 

De prijs van een aandeel als GameStop, een edelmetaal als goud, een digitale munt als Bitcoin, een postzegelalbum, pokémonkaarten of oude flessen whisky valt of staat met de vraag hiernaar. Wat is iemand bereid om voor deze non-productive assets te betalen in de toekomst? Emoties spelen hierbij vaak een rol. 

Ik zie mijn misgelopen 136% dit jaar op Bitcoin dan ook niet als een foute beslissing. Het is een bewuste keuze om niet in Bitcoin te investeren: dit aangezien Bitcoin van zichzelf geen intrinsieke waarde heeft, en hierdoor niet bij mijn investeringsstrategie past. Het was dus een goed beslissingsproces om van Bitcoin af te blijven, ook al heeft dit geleid tot een misgelopen rendement. 

Disclaimer. 
Alle publicaties in dit artikel of op de website (https://beursbaas.eu) zijn geen beleggingstips of -adviezen. Enkel wordt getracht informatie te geven over de beleggingswereld en het opbouwen van een portfolio. Daarnaast kunnen er meningen worden gegeven over bedrijven specifiek, of over het sentiment van de economie als geheel. Deze meningen, ongeacht gepresenteerd met feiten en/of cijfers, zijn eveneens geen beleggingstips- of adviezen. De documentatie, gepresenteerd op de website, kan onjuistheden en/of onregelmatigheden bevatten. Doe altijd je eigen onderzoek en raadpleeg meerdere bronnen alvorens het overgaan tot mogelijke beleggingsbeslissingen. Beursbaas is geenszins verantwoordelijk voor eventuele geleden schade als gevolg van onjuistheden en/of onregelmatigheden op de website of in de aangeboden producten en/of diensten. Bij het observeren van onjuistheden en/of onregelmatigheden, het verzoek contact op te nemen zodat dit kan worden gecorrigeerd.