Dit zijn de 8 Core Principles van Bill Ackman (Pershing Square)

De 8 Core Principles van Bill Ackman (Pershing Square) toegelicht

In dit artikel worden de 8 core principles van Pershing Square toegelicht. Ten allen tijde heeft de oprichter en CEO van Pershing Square, Bill Ackman, deze 8 kernprincipes op zijn bureau staan, gegrift in een stenen beeld. Samenvattend vormen deze 8 “de basis principes van de beste bedrijven wereldwijd”. Zijn motto is dan ook “to buy super durable growth companies with conservative balance sheets for attractive prices”

1. Simple & Predictable Companies. 
Het eerste kernprincipe omvat de twee punten dat bedrijven simpel en voorspelbaar moeten zijn. Ackman houdt van bedrijven die eenvoudig te begrijpen en te doorgronden zijn, en een voorspelbare toekomst hebben. Zo houdt hij met Pershing Square momenteel belangen aan in restaurant- en hotelketens: aandelen met een simpel bedrijfsmodel en een voorspelbare toekomst volgens Ackman. 

2. Large Barriers to Entry. 
Het tweede kernprincipe heeft betrekking op de hoge barrières in sectoren waarin bedrijven zich begeven. Dit is ook van toepassing op bedrijven met een dusdanig dominante positie waar simpelweg niet meer tegenop te concurreren valt. Sinds begin dit jaar heeft Pershing Square een positie in Alphabet genomen, het moederbedrijf van Google en YouTube. Google en YouTube hebben, zowel procentueel als relatief, grote marktaandelen ten opzichte van hun concurrenten. Niets voor niets zijn Google en YouTube de nummer 1 en 2 meest bezochte websites wereldwijd. Recent hebben we een Deep Dive geschreven over Alphabet, je vindt hem hier: (PDF) Alphabet (Google): Investment Case & Waarderingsanalyse. 

3. Positive Free Cash Flows. 
De derde voorwaarde is dat bedrijven waarin Ackman belegt (of wil beleggen) een positieve vrije kasstroom hebben. De vrije kasstroom van bedrijven wordt berekend door de operationele kasstroom van een bedrijf te verminderen met de aankoop van vaste activa (Operating Cash Flow -/- Capital Expenditures). Hiermee toets je de kasstroom uit de operationele activiteiten van een bedrijf met de uitgaven die het doet in vaste activa, en dus wat overblijft als kasgeld. 

4. High Returns on Capital. 
De vierde voorwaarde is van toepassing op het rendement op kapitaal van bedrijven. Manieren om de winstgevendheid van bedrijven uit te rekenen ten opzichte van ingezette activa en passiva zijn bijvoorbeeld:
  • ROIC (Return on Invested Capital): Net Operating Profit After Taxes / Invested Capital. In het Nederlands vertaald betekent dit de operationele winst (minus belasting) gedeeld door het geïnvesteerde kapitaal. Onder het geïnvesteerde kapitaal vallen de vaste activa van een bedrijf, plus het werkkapitaal. Ook kan dit berekend worden door het eigen en vreemd vermogen van een bedrijf bij elkaar op te tellen en te verminderen met de kasgelden van een bedrijf. Deze berekening wordt gebruikt om te bepalen hoe efficiënt een bedrijf zijn kapitaal toewijst aan winstgevende projecten of investeringen. Hoe hoger de ROIC, hoe winstgevender het bedrijf zijn geïnvesteerd vermogen alloceert. 
  • ROCE (Return on Capital Employed): EBIT / (Shareholders' Equity + Non-Current Liabilities). Of in het Nederlands: de operationele winsten van een bedrijf (winst voor rentebaten (lasten) en belasting) gedeeld door het eigen vermogen van een bedrijf + het lang vreemd vermogen. Hiermee bereken je het percentage operationele winst dat een bedrijf maakt op zijn eigen en lang vreemd vermogen. Hiermee toets je hoe efficiënt en winstgevend het bedrijf is en zijn equity en long-term debt gebruikt om dit te bewerkstelligen. Hoe hoger het ROCE-percentage, hoe winstgevender en efficiënter het bedrijf is. 
  • ROA (Return on Assets): Net Income / Total Assets, ofwel de nettowinst gedeeld door de totale activa van een bedrijf. Hiermee bereken je hoeveel rendement (in %) een bedrijf maakt op al zijn bezittingen. Hoe hoger het ROA-percentage, hoe winstgevender de bezittingen van een bedrijf zijn en bijdragen aan de nettowinst van dat bedrijf. 

ROIC (Return on Invested Capital)

ROCE (Return on Capital Employed)

ROA (Return on Assets)

Formule

Net Operating Income After Taxes / Invested Capital

EBIT / (Shareholders' Equity + Non-Current Liabilities)

Net Income / Totale Activa

Focus

Winstgevendheid is relatief ten opzichte van totale activa, ongeacht de kapitaalstructuur.

Kapitaal-efficiëntie en winstgevendheid, rekening houdend met eigen vermogen en langlopende schulden.

Winstgevendheid ten opzichte van totale activa, ongeacht de kapitaalstructuur.

Toepasbaarheid

Het beste voor het beoordelen van de efficiëntie van het langetermijnkapitaal en houdbaarheid van rendementen.

Geschikt voor het evalueren van kapitaal-efficiëntie, vooral voor bedrijven met variërende schulden.

Geschikt voor het analyseren van de activa-efficiëntie en winstgevendheid op korte tot middellange termijn.

Gevoeligheid voor schuld

Zeer gevoelig voor schuldniveaus, toepasbaar voor het beoordelen van de impact van leverage.

Gevoelig voor schuld, maar minder dan ROIC. Geschikt voor bedrijven met matige leverage.

Niet gevoelig voor schuldniveaus, gericht op activa.

Beleggersperspectief

Waardevol voor zowel debt- als equitybeleggers, nuttig voor langetermijn beoordelingen.

Nuttig voor aandeelhouders en het beoordelen van kapitaalallocatie.

Relevant voor activa-efficiëntie en operationele beoordeling op korte tot middellange termijn.

5. Limited Exposure to Uncontrollable Extrinsic Risks. 
Als vijfde punt voegt Ackman toe dat het zo min mogelijk blootstelling wil aan risico’s waarop hij geen invloed heeft. Denk hier bijvoorbeeld aan geopolitieke risico’s waarop het management van een bedrijf niet kan sturen: is het bedrijf actief in een land met een stabiele of juist volatiele regering? En in hoeverre kan deze regering invloed uitoefenen op het bedrijf en diens toekomstperspectief?

6. Strong Balance Sheets. 
Een sterke balans is eveneens een van de acht kernprincipes: hoe weerbaar is het bedrijf? Hierbij kijkt Ackman naar de mate van schulden en kasgelden van ondernemingen. Bedrijven met een gezonde balans zijn bedrijven met niet al te hoge schulden (ook weer ten opzichte van hun vrije kasstromen) en een bepaalde hoeveelheid kasgeld. Een bedrijf dat een hoger rendement behaalt op geleend geld dan dat het kwijt is aan rentekosten, is in essentie waardecreërend bezig. Zolang de schulden beheersbaar zijn, en er op deze schulden een hoger rendement wordt behaald dan de kostprijs van dit kapitaal, is het gezond om als onderneming schulden op de balans te hebben staan. Hier komen de voordelen van tax shields nog bovenop. 

7. No Access to Capital Markets Needed in order to Survive. 
Tevens kijkt Ackman naar in hoeverre een bedrijf afhankelijk is van Planet Finance voor debt- of equity-injecties. Ackman stelt dat een bedrijf in staat moet zijn, mede door zijn Free Cash Flow (zie punt 2), zelfstandig te kunnen blijven opereren onder normale omstandigheden. Zolang een bedrijf een positieve vrije kasstroom heeft, is het niet afhankelijk van het ophalen van extra schuld (debt) of verwatering van bestaande aandeelhouders (met equity). 

8. Excellent Management. 
Last but not least: Excellent Management. Elementen van de management excellentie omvatten het trackrecord van het management van een bedrijf, alsmede de trustworthiness van dit management. Als debt- en equitybelegger vertrouw je het management (een deel van) jouw vermogen toe. Het is dus van belang dat je het management toetst op haar trackrecord in het verleden, alsmede haar toekomstbestendigheid: zal ze er in slagen om het bedrijf door de hedendaagse uitdagingen te loodsen en jou als debt- of equity-investeerder voorzien van rendement? Je kunt dit toetsen door bijvoorbeeld te kijken naar hoe het management in het verleden is omgegaan met het ingebrachte kapitaal van debt- en equitybeleggers: zijn de gedane projecten winstgevend? Is een overname uit het verleden geslaagd en bood het de beoogde synergievoordelen? En is het management toekomstproof? En ziet het de maatschappelijke uitdagingen en zet het actief in om het bedrijf toekomstbestendiger te maken? 

Meer Bill Ackman? 
Meer van Bill Ackman zien? Kijk eens deze YouTube video's waarin hij in gesprek gaat met Julia La Roche (YouTube) en Harry Stebbings van 20VC (YouTube).