De ontwikkeling van Franchise Koning McDonald's sinds 2011

McDonald's zag zijn totale omzet dalen van $27 miljard in 2011 tot $25,5 miljard in 2023. Gedurende deze periode veranderde de omzetmix van McDonald's flink. Het bedrijf zag zijn aangesloten franchise ondernemers toenemen met +47% over de periode 2011-2023, tegenover een daling van zijn eigen aantal restaurants van -67% in diezelfde periode. 

McDonald's eigen geëxploiteerde restaurants laten daarentegen wel een omzetstijging zien per restaurant: daar waar één restaurant van McDonald's in 2011 nog gemiddeld voor $2,8 miljoen aan hamburgers en friet verkocht, noteert dit getal over 2023 ruim $4,5 miljoen per eigen restaurant. 

Het aantal aangesloten franchise ondernemers groeide van 27.075 in 2011 tot 39.680 in 2023. Ook de omzet van deze franchise ondernemers steeg: in 2011 draaide de totale franchise base een omzet van $67,6 miljard, om in 2023 de boeken te sluiten met een omzet van $119,8 miljard. De omzet per franchise restaurant steeg van $2,5 miljoen in 2011 tot $3 miljoen in 2023. 

[Advertentie] In de PDF Leren Beleggen: De Balans, Winst- en Verliesrekening en het Kasstroomoverzicht neem ik je mee naar de (basis)theorie uit de bedrijfseconomische vakliteratuur. Download de PDF nu met €10 korting met code "LEREN24". 

Met de sterkere weging van franchise in de omzetmix van McDonald's, zijn ook de operationele- en nettowinst (marges) verbeterd: 
  • Operationele winst: $11,6 miljard in 2023 (2011: $8,5 miljard).  
  • Nettowinst: $8,5 miljard in 2023 (2011: $5,5 miljard).  
  • Operationele winstmarge: 45,7% in 2023 (2011: 31,6%).
  • Nettowinst: 33,2% (2011: 20,4%). 

In de tabel hieronder kun je de omzetmix van McDonald's vinden sinds 2011. De Franchise omzet van McDonald's bestaat uit Rents, Royalties en Initial fees. McDonald's Other revenues, dat het sinds 2018 uitsplitst, bestaat uit technology fees paid by franchisees, revenues from brand licensing arragements en thrid party revenues for the Dynamic Yield business. 

Omzetmix McDonald's (in $M) 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Sales by Company-operated restaurants $18.293 $18.603 $18.875 $18.169 $16.488 $15.295 $12.719 $10.013 $9.421 $8.139 $9.787 $8.748 $9.742
Rents $5.719 $5.864 $6.054 $6.107 $5.861 $6.108 $6.496 $7.082 $7.500 $6.845 $8.381 $9.046 $9.840
Royalties $2.930 $3.033 $3.100 $3.085 $2.981 $3.130 $3.519 $3.886 $4.107 $3.832 $4.645 $5.006 $5.531
Initial fees $65 $68 $76 $80 $83 $89 $87 $44 $48 $50 $59 $55 $66
Other Revenues $233 $288 $343 $351 $329 $316
Total Revenue $27.006 $27.568 $28.106 $27.441 $25.413 $24.622 $22.820 $21.259 $21.365 $19.208 $23.223 $23.183 $25.494

In de tabel hieronder zijn het aantal McDonald's restaurants wereldwijd opgenomen, onderverdeeld in de eigen geëxplodeerde restaurants door McDonald's zelf, versus de restaurants van aangesloten franchise ondernemers. Het percentage franchise restaurants van McDonald's steeg van 81% in 2011 tot 95% in 2023 op de totale restaurant basis. 

Aantal McDonald's Restaurants (in #) 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
McDonald's company-operated restaurants 6435 6598 6738 6714 6444 5669 3133 2770 2636 2677 2736 2106 2142
McDonald's Franchised restaurants 27075 27882 28691 29544 30081 31230 34108 35085 36059 36521 37295 38169 39680
McDonald's % Franchised restaurants 81% 81% 81% 81% 82% 85% 92% 93% 93% 93% 93% 95% 95%

Disclaimer 
Alle publicaties op deze website (https://beursbaas.eu), in de vorm van artikelen, documenten of andere vormen van (digitale) communicatie, zijn geen beleggingstips of -adviezen. Enkel wordt getracht informatie te geven over de beleggingswereld en het analyseren van bedrijven. Daarnaast kunnen er meningen worden gegeven over bedrijven specifiek, of over het sentiment van de economie als geheel. Deze meningen, ongeacht gepresenteerd met feiten en/of cijfers, zijn eveneens geen beleggingstips- of adviezen. De documentatie, gepresenteerd op de website, kan onjuistheden en/of onregelmatigheden bevatten. Doe altijd je eigen onderzoek en raadpleeg meerdere bronnen alvorens het overgaan tot mogelijke beleggingsbeslissingen. Beursbaas en/of de auteur(s) zijn geenszins verantwoordelijk voor eventuele geleden schade als gevolg van onjuistheden en/of onregelmatigheden in de communicatie en/of documentatie op de website of in de aangeboden producten en/of diensten. Bij het observeren van onjuistheden en/of onregelmatigheden, het verzoek om contact op te nemen zodat dit kan worden gecorrigeerd.