Dit is waarom Alfen +40% opende vanochtend (ALFEN.AS)


(Alfen, 2023)

Zondagavond 12 november publiceerde Alfen haar Q3 Trading Update over het derde kwartaal van 2023. Deze werden bij beleggers goed ontvangen: het aandeel opende met ruim +40% de handelsdag op €49,85, om vervolgens met +26% op €44,79 de handelsdag af te sluiten. 

Hierbij de highlights van Alfen over 23Q3: 
  • De totaalomzet groeide met +11% naar €136,4 miljoen (Q3 2022: €123,2 miljoen). 
  • De brutomarge noteerde dit kwartaal 29,4%, tegenover 34,8% in 22Q3 en 28,8% in 23Q2. 
  • Jeroen van Rossen stapt na de algemene vergadering van aandeelhouders (AVA) in april 2024 op als CFO (Chief Financial Officer, Financieel Directeur) na meer dan 8 jaar voor Alfen te hebben gewerkt. Boudewijn Tans volgt dhr. Van Rossen op als CFO. 
De omzet van €136,4 miljoen behaalt Alfen uit 3 categorieën, te weten: 
  • EV Charging Equipment; 
  • Smart Grid Solutions; 
  • Energy Storage Systems. 

EV Charging Equipment: 
De inkomsten uit EV Charging Equipment bestaan uit verkopen gerelateerd aan laadoplossingen voor elektrische auto’s zoals laadpalen. De omzet uit dit onderdeel van Alfen daalde ten opzichte van vorig jaar (22Q3) met -51% van €70,6 miljoen naar €34,9 miljoen. Alfen geeft als reden aan dat het minder verkopen heeft gemaakt doordat kopers eerst hun bestaande laadpalenvoorraden aan het opmaken zijn. Marco Roeleveld (CEO): “EV charging has seen a decline in revenue compared to the same period last year, due to the ongoing destocking. The revenues however were slightly higher than in Q2 of this year and our view on the market is that destocking is at its end. Almost all customers have moved through their inventory and we have seen new orders again from our customers. We continue to expect sequential increase in revenue for EV charging in the next quarter. For 2024, we expect to grow this business line with 15-20% relative to 2023.” 

In 23Q1 behaalde Alfen een omzet van €47 miljoen uit het onderdeel EV Charging Equipment. In 23Q2 noteerde deze omzet €32,6 miljoen. 

Smart Grid Solutions: 
De inkomsten uit het onderdeel Smart Grid Solutions stegen met +41% van €35,5 miljoen in 22Q3 naar €49,9 miljoen afgelopen kwartaal. Alfen geeft aan zich voor te bereiden op een verdere groei van dit onderdeel in lijn met de toenemende investeringen in deze sector door grid operators. CEO Marco Roeleveld: “In 2024, we expect to grow this business line with approximately 20% relative to 2023. The construction of our new production & warehouse facility is on schedule for completion in Q1 2024.” 

Energy Storage Systems: 
Ook de verkopen uit Energy Storage Systems namen toe in het afgelopen kwartaal: de omzet van dit onderdeel steeg met +201% van €17,1 miljoen tot €51,5 miljoen. Alfen geeft aan nieuwe contracten te hebben gewonnen die de pipeline van Alfen’s Energy Storage Systems laten groeien. Marco Roeleveld (CEO) geef hierover het volgende aan: “We continue our trajectory to gain significant market share in Europe in 2023. For Q4, we expect a revenue level in line with Q3. The prospect for 2024 is also positive, as we steadily build lead pipeline & backlog for 2024 with new order wins. In 2024, we expect to grow this business line with at least 40% relative to 2023”

De totaalomzet van Alfen steeg met 10% YoY tot €136,4 miljoen. De brutomarge kwam in 23Q3 uit op 29,4%. 

Free Cashflow: 
Alfen geeft aan in Q3 2023 een vrije kasstroom van +€17,3 miljoen te hebben geboekt. Hierbij geeft het bedrijf aan dat de kasstroom zich op een positieve manier aan het ontwikkelen is in relatie tot (het einde van de periode) H1-2023. In de eerste helft van 2023 noteerde deze vrije kasstroom -/- €67 miljoen, mede veroorzaakt door een CAPEX van €20 miljoen. In onderstaand figuur zijn de vrije kasstromen van de afgelopen periodes weergegeven. 

Bovenstaande ontwikkeling geeft beleggers weer vertrouwen, een positieve kasstroom is in essentie wat beleggers graag willen zien: er komt meer geld in het laatje dan dat er uitgaat. 

Outlook: 
In haar Outlook geeft Alfen aan positief te zijn over de onderdelen Smart Grid Solutions en Energy Storage Systems. Voor EV Charging Equipment blijft 2023 een “bridge year”. De Outlook voor FY2023 herhaalt Alfen op €490-520 miljoen euro omzet. 

Meer Alfen? 
Meer lezen over het bedrijf Alfen? Download dan onze Investment Case & Waarderingsanalyse

Transparantie: 
Ten tijde van publicatie had de auteur van dit artikel geen positie in ALFEN.AS. 

Disclaimer: 
Publicaties in dit artikel en/of onze website (https://beursbaas.eu) zijn geen beleggingstips of -adviezen. Enkel wordt getracht informatie te geven over de beleggingswereld en het opbouwen van een portfolio. Daarnaast kunnen er meningen worden gegeven over bedrijven specifiek, of over het sentiment van de economie als geheel. Deze meningen, ongeacht gepresenteerd met feiten en/of cijfers, zijn eveneens geen beleggingstips- of adviezen. Deze dienen puur ter illustratie van onze visie. De documentatie gepresenteerd op onze website kan onjuistheden en/of onregelmatigheden bevatten. Doe altijd je eigen onderzoek en raadpleeg meerdere bronnen alvorens het overgaan tot mogelijke beleggingsbeslissingen. Beursbaas is geenszins verantwoordelijk voor eventuele geleden schade als gevolg van onjuistheden en/of onregelmatigheden op onze website of in onze producten en/of diensten. Bij het observeren van onjuistheden en/of onregelmatigheden, het verzoek contact met ons op te nemen zodat wij dit kunnen corrigeren.