Het Geheim van de Action (en investeerder 3i Group)

Het Geheim van de Action
Over Action. 
Action kent zijn oorsprong in Nederland: in 1993 begonnen Gerard Deen en Rob Wagemaker een klein winkeltje in Enkhuizen. Later kwam hier ook compagnon Boris Deen bij om het team te versterken. Het bedrijf breidde al snel zijn winkels uit over de provincie Noord-Holland. Dit sloeg aan en in 2002 had het bedrijf al 94 filialen door heel Nederland heen. In 2005 expandeerde het bedrijf naar België met zijn eerste winkel in Vlaanderen. Later volgden ook Duitsland (2009), Frankrijk (2012), Oostenrijk en Luxemburg (2015), Polen (2017), Tsjechië (2020), Italië (2021), Spanje (2022) en Slowakije (2023). Hiermee groeide het bedrijf in een periode van 20 jaar van 94 filialen naar ruim 2300 in elf Europese landen.

In 1993 noteerde het aantal filialen nog 1, om in 2005 te groeien tot 127 filialen. Vorig jaar, 2022, noteerde het aantal filialen 2.263. Mede hierdoor is de omzet van Action explosief gestegen: daar waar het bedrijf in 2005 nog €231 miljoen omzette, steeg dit in de jaren daarna met gemiddeld 23,9% jaarlijkse CAGR tot €8.859 miljoen in 2022. Niet alleen de aanwas van nieuwe filialen, maar ook de same-store sales growth droeg bij aan deze omzetstijging. Zo noteerde de omzet van één Action filiaal in 2005 nog gemiddeld €1,8 miljoen dat jaar, om vervolgens in 2022 te stijgen richting de €4 miljoen per filiaal. Hiermee zetten filialen gemiddeld zo’n €75.300 om per week (€10.750 per dag). 

Figuur 1: Het aantal Action Filialen. 

Het aantal Action Filialen

Figuur 2: De Omzet van Action (in €M). 

De Omzet van Action (in €M).

Naast de groei in omzet, worden de filialen van Action ook steeds winstgevender. Zo noteerde de EBITDA in 2005 nog gemiddeld €157.500 per winkel, om in 2022 te groeien tot €532.500 per filiaal. 

Figuur 3: EBITDA per Action Filiaal (in €). 

EBITDA per Action Filiaal (in €)

In 2011 investeerde het Eurofund V van 3i Group €229 miljoen in Action voor verdere Europese expansie. 3i Group heeft destijds £114 miljoen eigen middelen gestopt. In het jaarverslag over 2011 geeft 3i Group aan dat het een eigendomsbelang van 35,9% heeft verkregen (exclusief eventuele eigendomsbelangen van het Eurofund V). Het exacte aankoopbedrag (equity vs debt) is niet bekend. FD geeft aan dat Rob Wagemaker en Boris en Gerard Deen in juli 2011 hun handtekening hebben gezet waar 3i Group naar verluidt €330 miljoen voor heeft betaald. Quote geeft aan dat het zou gaan “om een som van €500 miljoen”. 

Ondanks dat het exacte bedrag niet duidelijk is, heeft deze leveraged buyout geen windeieren gelegd. Het belang van 3i Group in Action werd in 2022 gewaardeerd op £11,1 miljard. Sinds 2011 heeft 3i Group zijn belang in Action - via additionele kapitaalinjecties in het bedrijf - langzaam uitgebreid tot nu 52,9%. Hiermee is Action als totaal concern nu ruim £21,1 miljard waard. Hiermee wordt deze aankoop dan ook als een van de beste Private Equity (PE) deals ooit beoordeeld op het Europese continent (bron: Financial Times). 

Met dit succes wordt de ogenschijnlijk kleine investering van 3i Group in 2011 nu steeds belangrijker voor de Group als geheel (hierbij dient te worden vermeld dat 3i Group na de initiële investering ook veel additioneel kapitaal heeft ingebracht om de verdere Europese groei van Action te voorspoedigen). In 3i Group zijn jaarverslaggeving wordt Action dan ook steeds vaker genoemd. Zo werd het bedrijf in het jaarverslag over 2012 nog slechts 6 keer benoemd (en in 2013 zelfs 0x), om vervolgens in het meest recente jaarverslag maar liefst 120 keer vermeld te worden. 

In 2013 maakte Action voor 10% deel uit van het Private Equity Portfolio van 3i Group, om vervolgens in 2023 tot 68% van dit Private Equity Portfolio uit te groeien. Het succes van 3i Group wordt hiermee steeds afhankelijker van het succes van de Action: Action groeit vele malen sneller dan de rest van de deelnemingen in het Private Equity Portfolio. In Figuur 4 hieronder is de Carrying Value van Action, op basis van de eigen waarderingsmethodes van 3i Group, gezamenlijk met de waarde van de overige onderdelen van 3i Group weergegeven. Daar waar Action in het gebroken boekjaar 2023 voor 68% deel uitmaakte van het Private Equity Portfolio, maakte dit portfolio op zijn beurt weer voor 89% uit de Group. Action maakt dus voor 60,8% deel uit van 3i Group in totaal. 

Figuur 4: 3i Carrying Value by Division (in £M). 

3i Carrying Value by Division (in £M)

Bovenstaande figuur laat zien dat Action voor een steeds groter deel deel uitmaakt van de totale waardering van 3i Group over de jaren heen.  

Over 3i Group. 
3i Group is een beursgenoteerde investeringsmaatschappij met een notering aan de London Stock Exchange (LSE) met ticker III.L, waar het sinds 1994 een beursnotering heeft. Ten tijde van deze IPO had het bedrijf een beurswaarde van £1.58 miljard 1. Inmiddels heeft de investeringsmaatschappij een beurswaarde van ruim £19 miljard.

Het bedrijf kent zijn oorsprong in 1945, waarbij het werd opgericht door de Bank of England en andere grote Britse banken als de ‘Industrial and Commercial Finance Corporation’ (ICFC). Deze diende als institutie ten behoeve van het uitlenen van lange termijn investeringen aan MKB ondernemingen. Na vele naamsveranderingen werd in 1983 de naam van het bedrijf omgedoopt tot ‘Investors in Industry’, afgekort ‘3i’. 3i Group kende zijn oorsprong in 1987 toen ook de laatste banken hun belang verzilverden, waarna het vervolgens zijn IPO had in 1994 als privaat bedrijf. 

3i Group zijn businessmodel bestaat uit activiteiten gerelateerd met Private Equity: het kopen en verkopen van (onderdelen van) bedrijven. Hieronder valt bijvoorbeeld de investering in Action. De Private Equity divisie van 3i Group leverde een bruto investeringsrendement op van £4,966 miljoen in (gebroken) boekjaar FY2023. Naast deze Private Equity divisie rapporteert het zijn baten uit de infrastructuur tak apart onder 3i Infrastructure en houdt het er een apart belang in de veerdienst Scandlines op na. 

Meer informatie? 
Wil je meer informatie over Action, 3i Group en diens investeringen in andere portfolio bedrijven? Download dan de Investment Case: 3i Group (Action)

Disclaimer. 
Publicaties in dit artikel en/of onze Website (https://debeursbaas.nl) zijn geen beleggingstips of -adviezen. Enkel wordt getracht informatie te geven over de beleggingswereld en het opbouwen van een portfolio. Daarnaast kunnen er meningen worden gegeven over bedrijven specifiek, of over het sentiment van de economie als geheel. Deze meningen, ongeacht gepresenteerd met feiten en/of cijfers, zijn eveneens geen beleggingstips- of adviezen. Deze dienen puur ter illustratie van onze visie. De documentatie gepresenteerd op onze Website kan onjuistheden en/of onregelmatigheden bevatten. Doe altijd je eigen onderzoek en raadpleeg meerdere bronnen alvorens het overgaan tot mogelijke beleggingsbeslissingen. Beursbaas is geenszins verantwoordelijk voor eventuele geleden schade als gevolg van onjuistheden en/of onregelmatigheden op onze Website of in onze producten en/of diensten. Bij het observeren van onjuistheden en/of onregelmatigheden, het verzoek contact met ons op te nemen zodat wij dit kunnen corrigeren.