Massive Moats Portfolio: Update Augustus (€13.987)

Massive Moats Portfolio d.d. 01-09-2023

In de maand augustus presteerden met name de aandelen Adobe en Apple het beste. Adobe, ruim +67% hoger YTD, presenteert op 14 september haar Q3 cijfers. Apple, ruim +45% hoger YTD, houdt op 7 september zijn jaarlijkse Apple Event.

Key Figures Massive Moats Portfolio sinds 06-03-2023: 
 • Waardestijging: €13.987. 
 • Waarvan inleg: €12.000.
 • Waarvan cash: €1.000. 
 • Waarvan koerswinst: €997. 
 • Waarvan dividend: €20,41. 
 • Waarvan totale rendement: €1.017,16 (+7,27%). 
Key Figures Augustus: 
 • Waardestijging: €1.944. 
 • Waarvan inleg: €1.000.
 • Waarvan cash: €1.000. 
 • Waarvan koerswinst: -€56. 
 • Dividend: +€3,25. 
 • Waarvan totale rendement: -€53 (-0,004%). 

Waarde 
Sinds maart jl. wordt er wekelijks €500 in gelegd in dit portfolio. Momenteel zijn er 24 weken ingelegd ad €12.000 in totaal en omvat de cash positie van dit portfolio €1.000. De huidige waarde noteert momenteel, 01-09-2023, €13.987. Hiervan is €997 ongerealiseerd koersrendement en €20,41 ontvangen dividendrendement (in deze periode zijn €10,13 transactie- en valutakosten gemaakt en €3,91 renteopbrengsten ontvangen over cash posities). Momenteel omvat de cash positie €1.000, welke zal worden geraadpleegd om mee in te leggen in komende dips.

Samenstelling 
De samenstelling van het portfolio is als volgt: 

Stock Value (in EUR) Actual Weight Target Weight
Apple Inc € 1.114 8,58% 8%
Alphabet Inc Class A € 1.085 8,36% 8%
Microsoft Corp € 1.059 8,15% 8%
Amazon.com, Inc. € 1.055 8,13% 8%
ASML Holding NV € 1.021 7,86% 8%
Costco Wholesale Corporation € 998 7,69% 8%
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE € 959 7,38% 8%
Adobe Inc € 564 4,35% 4%
S&P Global Inc € 526 4,05% 4%
SAP SE € 520 4,00% 4%
Moody's Corp € 517 3,98% 4%
Taiwan Semiconductor Mfg. Co. Ltd. € 517 3,98% 4%
Euronext NV € 508 3,91% 4%
Baidu Inc € 273 2,10% 2%
Canadian Pacific Kansas City Ltd € 264 2,03% 2%
Berkshire Hathaway Inc Class B € 259 1,99% 2%
Markel Group Inc € 258 1,98% 2%
Domino's Pizza Inc € 256 1,97% 2%
Ferrari NV € 254 1,96% 2%
McDonald's Corp € 250 1,93% 2%
Canadian National Railway € 249 1,92% 2%
Union Pacific Corp € 247 1,90% 2%
Nike Inc € 235 1,81% 2%
Totaal € 12.987 100% 100%

Momenteel koersen 19/23 aandelen in het groen sinds maart jl. Dit is een verlaging van 3 bedrijven sinds het vorige meetmoment op 01-08-2023. Een pas op de plaats dus. 

Momenteel koersen er 3 van de 23 holdings op een negatief geprognotiseerd jaarlijks rendement in de waarderingstool.

De andere 20 holdings koersen op dit moment op een positief geprognotiseerde jaarlijks rendement van gemiddeld +10,8% tot en met 2027 op basis van een gewogen gemiddelde van de 5Y Earnings Multiple en Discountend Cash Flow waarderingsmethodes. 

Hiervan hebben er 22 aandelen een BUY rating o.b.v. de 5Y Earnings Multiple en 9 aandelen een STRONG BUY rating o.b.v. DCF waardering. Het grootste component van de DCF waarderingsmethode voor de meeste bedrijven is nog altijd de Risk-Free Rate van 4,17% (d.d. 01-09-2023). 

Meer info? 
Wil je meer informatie over het Massive Moats Portfolio, welke koersdoelen we hebben voor alle holdings en welke koersen we verwachten voor year end 2027 en 2030? Schaf dan onze Beursbaas Tool | Aandelen Waarderen & Analyseren aan. Aan deze tool is de afgelopen tijd hard gewerkt, met als resultaat dat nu alle aandelen uit dit Massive Moats Portfolio zijn toegevoegd, inclusief de MoatScore die wij deze unieke Massive Moats bedrijven geven, en voor elk bedrijf specifiek de verwachtingen voor de toekomst. Daarnaast kun je de tool ook gebruiken om je eigen aandelen mee te waarderen, er zijn blanco sheets opgenomen voor bedrijven die rapporteren in Euro (€), Dollar ($) en Zweedse Kronen (SEK).

Disclaimer 
Publicaties op deze Website (https://debeursbaas.nl) zijn geen beleggingstips of -adviezen. Enkel wordt getracht informatie te geven over de beleggingswereld en het opbouwen van een portfolio. Daarnaast kunnen er meningen worden gegeven over bedrijven specifiek, of over het sentiment van de economie als geheel. Deze meningen, ongeacht gepresenteerd met feiten e/o cijfers, zijn eveneens geen beleggingstips- of adviezen. Deze dienen puur ter illustratie van onze visie. De documentatie gepresenteerd op onze Website kan onjuistheden e/o onregelmatigheden bevatten. Doe altijd je eigen onderzoek en raadpleeg meerdere bronnen alvorens het overgaan tot mogelijke beleggingsbeslissingen. Beursbaas is geenszins verantwoordelijk voor eventuele geleden schade als gevolg van onjuistheden e/o onregelmatigheden op onze Website of in onze producten e/o diensten. Bij het observeren van onjuistheden e/o onregelmatigheden, het verzoek contact met ons op te nemen zodat wij dit kunnen corrigeren. Conform wetgeving zijn we verplicht te vermelden dat we een longpositie hebben in alle bovenstaande bedrijven. Op 01-09-2023 hadden we een longpositie in alle bovengenoemde bedrijven.