Massive Moats Portfolio: Update September (€14.960)

Massive Moats Portfolio: Update September (€14.930)

Key Figures Massive Moats Portfolio (sinds 06-03-2023): 
  • Waardestijging: €14.960. 
  • Waarvan inleg: €14.500. 
  • Waarvan koerswinst: €430. 
  • Waarvan dividend: €30,04. 
  • Waarvan totale rendement: €460. 
Key Figures September: 
  • Waardestijging: €943. 
  • Waarvan inleg: €1.500. 
  • Waarvan koerswinst: -€557. 
  • Dividend: +€9.63. 
  • Waarvan totale rendement: -€547. 

Waarde: 
Sinds maart jl. wordt er wekelijks €500 ingelegd in dit portfolio. Momenteel zijn er 29 weken ingelegd ad €14.500 in totaal. De huidige waarde noteert momenteel, 01-10-2023, €14.960. Hiervan is €430 ongerealiseerd koersrendement en €30,04 ontvangen dividendrendement (in deze periode zijn €11,84 transactie- en valutakosten gemaakt en €4,26 renteopbrengsten ontvangen over cash posities).

Cash positie: 
Op 01-09-2023 omvatte de cash positie €1.000. Deze is afgelopen maand volledig gebruikt t.b.v. aandelen inkoop. Momenteel noteert de cash positie derhalve dan ook €0. 

Samenstelling:  
De samenstelling van het portfolio is als volgt: 
Aandeel Value (in EUR)
ASML Holding NV € 1.505
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE € 1.450
Alphabet Inc Class A € 1.156
Costco Wholesale Corporation € 1.128
Microsoft Corp € 1.122
Apple Inc € 1.113
Amazon.com, Inc. € 1.073
Adobe Inc € 810
Taiwan Semiconductor Mfg. Co. Ltd. € 630
SAP SE € 537
S&P Global Inc € 536
Euronext NV € 532
Moody's Corp € 530
Baidu Inc € 424
Markel Group Inc € 279
Berkshire Hathaway Inc Class B € 278
Domino's Pizza Inc € 272
Ferrari NV € 269
Canadian Pacific Kansas City Ltd € 268
Canadian National Railway € 262
McDonald's Corp € 259
Union Pacific Corp € 251
Nike Inc € 245
Totaal € 14.930

Momenteel koersen 15/23 aandelen in het groen sinds maart jl. Dit is een verlaging van 4 bedrijven sinds het vorige meetmoment op 01-09-2023. Een pas op de plaats dus.

Momenteel koersen er 3 van de 23 holdings op een negatief geprognotiseerd jaarlijks rendement in de waarderingstool.

De andere 20 holdings koersen op dit moment op een positief geprognotiseerde jaarlijks rendement van gemiddeld +11,1% tot en met 2027 op basis van een gewogen gemiddelde van de 5Y Earnings Multiple en Discountend Cash Flow waarderingsmethodes. 

Hiervan hebben er 22 aandelen een BUY rating o.b.v. de 5Y Earnings Multiple en 7 aandelen een STRONG BUY rating o.b.v. DCF waardering. Het grootste component van de DCF waarderingsmethode voor de meeste bedrijven is nog altijd de Risk-Free Rate van 4,57% (d.d. 01-10-2023). Deze Risk-Free Rate is in 1 maand tijd met 0.4 procent punt gestegen van 4,17% (d.d. 01-09-2023). Een verhoging van deze Risk-Free Rate zorgt voor een daling in verdisconteerde waarde van de toekomstige kasstromen van bedrijven. 

Meer info? 
Wil je meer informatie over het Massive Moats Portfolio, welke koersdoelen we hebben voor alle holdings en welke koersen we verwachten voor year end 2027 en 2030? Schaf dan onze Beursbaas Tool | Aandelen Waarderen & Analyseren aan. Aan deze tool is de afgelopen tijd hard gewerkt, met als resultaat dat nu alle aandelen uit dit Massive Moats Portfolio zijn toegevoegd, inclusief de MoatScore die wij deze unieke Massive Moats bedrijven geven, en voor elk bedrijf specifiek de verwachtingen voor de toekomst. Daarnaast kun je de tool ook gebruiken om je eigen aandelen mee te waarderen, er zijn blanco sheets opgenomen voor bedrijven die rapporteren in Euro (€), Dollar ($) en Zweedse Kronen (SEK).

Disclaimer 
Publicaties op deze Website (https://debeursbaas.nl) zijn geen beleggingstips of -adviezen. Enkel wordt getracht informatie te geven over de beleggingswereld en het opbouwen van een portfolio. Daarnaast kunnen er meningen worden gegeven over bedrijven specifiek, of over het sentiment van de economie als geheel. Deze meningen, ongeacht gepresenteerd met feiten e/o cijfers, zijn eveneens geen beleggingstips- of adviezen. Deze dienen puur ter illustratie van onze visie. De documentatie gepresenteerd op onze Website kan onjuistheden e/o onregelmatigheden bevatten. Doe altijd je eigen onderzoek en raadpleeg meerdere bronnen alvorens het overgaan tot mogelijke beleggingsbeslissingen. Beursbaas is geenszins verantwoordelijk voor eventuele geleden schade als gevolg van onjuistheden e/o onregelmatigheden op onze Website of in onze producten e/o diensten. Bij het observeren van onjuistheden e/o onregelmatigheden, het verzoek contact met ons op te nemen zodat wij dit kunnen corrigeren.