My journey so far

Mijn reis op Planet Finance was tot voor kort echt een achtbaan; a rollercoaster with many ups and downs. Snelle ritten omhoog, maar ook snelle ritten naar beneden. Verleid door de mooie verhalen van het management van bedrijven, en deze overgenomen mooi-weer praatjes gebracht door finfluencers, hebben ertoe geleid dat ik de afgelopen jaren heb afgesloten met forse verliezen op de beurs. Helaas heb ik mijzelf begin vorig jaar ook een aantal keren te enthousiast uitgelaten over bepaalde groei-aandelen, zonder hierbij diep genoeg op de risico’s in te gaan. Ik was verblind door de beloftes die werden gedaan. Ik had hierbij kritischer de risico’s in kaart moeten brengen. Hierbij gaf ik niet het juiste voorbeeld en nam ik gedragingen over van anderen. Mijn welgemeende excuses hiervoor. Een mooie levensles en een bron van motivatie om nu zelf het juiste te gaan doen. 

Tot voor kort dacht ik te veel als koopman en zag ik aandelen als producten waarin ik kon handelen: laag kopen en hoog weer verkopen. Een strategie waarbij echter veel meer bij komt kijken dan enkel de prijs van een aandeel en het narratief van het management. Warren Buffett vatte dit mooi samen in zijn quotes: 

“Price is what you pay. Value is what you get.” 

“It's far better to buy a wonderful company at a fair price, than a fair company at a wonderful price.”

De onderliggende (intrinsieke) waarde van bedrijven is namelijk geenszins 1-op-1 zichtbaar op de beurs: stabiele bedrijven zullen best dicht rondom hun intrinsieke waarde heen schommelen, maar groei- en hype-aandelen zullen er vaak ver boven liggen in tijden van een positief beurssentiment en in tijden van hypes. In tijden van wanhoop, angst en pessimisme zullen veel bedrijven echter weer ver onder hun intrinsieke waarde liggen. Achteraf zijn dit vaak koopkansen voor mooie kwaliteitsbedrijven. 

Deze opraapkansen komen echter maar sporadisch voor. De beurs is nou eenmaal een mechanisme dat in de meeste dagen langzaam omhoog gaat en op sommige dagen snel naar beneden dendert. Het wachten op kansen in de markt om bedrijven op te raden is dan ook bijna niet te doen. De volgende quote van Ken Fisher vat dit mooi samen: 

“It's not about timing the market, but about time in the market.” 

Lange termijn denken zou ons als beleggers bezig moeten houden: 

“Only buy something that you'd be perfectly happy to hold if the market shut down for 10 years.” ~ Warren Buffett. 

Ik begin het hier steeds meer mee eens te worden en verschuif mijn focus dan ook steeds meer richting kwaliteit en de lange termijn. 

Op de korte termijn zullen er vast en zeker nog genoeg aandelen exploderen, zoals we recent hebben gezien bij de aandelen Reddit en Trump Media & Technology Group Corp, of bij non-productive assets als cryptocurrencies. Het gaat bij dit soort beleggingen (of beter gezegd: speculaties) goed zolang het goed gaat. En het gaat goed zolang er in de toekomst iemand bereid is meer te willen betalen voor jouw ingekochte aandelen of digitale munten dan dat jij er zelf voor hebt gegeven. Een papieren winst die enkel is gebaseerd op de dynamiek van vraag & aanbod op de korte termijn, en geenszins is toegespitst op de lange termijn waardecreatie die wordt veroorzaakt door de verbetering van de onderliggende fundamenten (EPS, FCF/PS). 

Een spel dat ik niet langer meer wil spelen. Dat ik een mega winst heb gepakt ten tijde van de Gamestop en AMC rally, is dan ook puur geluk. Nu is het tijd om de horizon te verleggen naar het spelen van the long-term game

“The big money is not in buying or selling, but in the waiting” ~ Charlie Munger. 

“Time is the friend of the wonderful company, the enemy of the mediocre.” ~ Warren Buffett. 

Want er staan ons enorme uitdagingen, ontwikkelingen en kansen te wachten. Denk aan de opkomst van artificiële intelligentie (AI), de verdere digitalisering van onze wereld, de technische innovaties die daaraan ten grondslag liggen, ontwikkelingen op het gebied van robotisering, productiviteit en gezondheidszorg, maar ook op de gebieden van klimaat, duurzaamheid, globalisering, immigratie en vergrijzing. En ga zo maar door. 

Ons wereld staat niet stil. Onze voorouders hebben er lang over gedaan om van het jagers- en verzamelaars tijdperk over te stappen naar landbouw, en daarvoor nog weer veel langer om überhaupt te beginnen met jagen op dieren en de vaardigheden te leren om vuur te maken en te kunnen koken (bron: Wikipedia). 

Bron: Medium

Sindsdien is er veel veranderd en hebben er vele revoluties plaatsgevonden. Denk aan de industriële revolutie of de meer recentere digitale revolutie. Als mensheid kunnen we het concept exponentiële groei haast niet bevatten. Dit gaat ons denkvermogen te boven, dat berust op lineaire groei. De meeste waarde die wij als individuen kunnen behalen in de korte tijd die wij hier op aarde mogen rondlopen, is door ons vermogen te compounden. Kijk maar eens hoe Warren Buffett dit heeft gedaan:  

De meeste waarde die Warren Buffett heeft vergaard in zijn leven, is afkomstig uit de zogenaamde samengestelde rendementen. Het gros van zijn vermogen heeft hij vergaard door constant zijn rendementen te herinvesteren. Herinvesteren in dezelfde bedrijven, maar ook in nieuwe kansen. 

Met het compounden van vermogen is echter wel een constante kennisverrijking nodig: 

“For an organism to survive, the rate of learning must be equal to or greater than the rate of change happening around them. With the rate of change escalating, we must learn faster, learn better, and learn more.” ~ M. Batterson. 

Oftewel de groei van jouw eigen kennisverrijking moet groter of op z’n minst gelijk zijn aan die van de ontwikkelingen in de wereld. 

Het voelt goed om de afgelopen tijd zoveel te hebben mogen leren. Wellicht een van de mooiste zaken van het leven. Om je kennis te zien compounden, nieuwe verbanden te kunnen trekken en op die basis weer nieuwe complexere dingen te kunnen oppakken, analyseren en duiden. Zowel in kennis als qua vaardigheden. 

Ik heb mezelf het afgelopen jaar verder ontwikkeld op het gebied van het selecteren, analyseren en waarderen van aandelen. Waarbij ik eindelijk de juiste mentoren en rolmodellen heb mogen vinden. De (levens)lessen van topbeleggers als onder andere Warren Buffett, Charlie Munger en Bill Ackman hebben mij hierbij ontzettend geholpen. 

Ook dichter bij huis hebben een aantal beleggers mij verrijkt met hun reeds opgedane kennis en ervaringen. Dank Rowan Nijboer en Luc Kroeze voor jullie mooie beleggingsboeken. Ook dank aan Joep, Gerjan en andere beleggers waarmee ik veel heb mogen sparren de afgelopen tijd. Dank jullie wel. 

Het gezamenlijk brainstormen over de toekomst, de ontwikkelingen en kansen in de markt, en het analyseren en waarderen van bedrijven die hierin een rol gaan spelen, brengt zoveel waarde en levensplezier. Samen zie je zoveel meer dan alleen. Ik raad je dan ook van harte aan om jezelf eens te verdiepen in de mogelijkheden om bij een mooie community als die van Rowan Nijboer aan te sluiten (no #ad, een oprechte aanbeveling). 

Of join de Beursbaas Community op Discord (onderdeel van het vernieuwde Lidmaatschap) die ik op 1 april ga lanceren, waarbij de focus zal gaan liggen op het brainstormen over nieuwe ontwikkelingen (bijvoorbeeld op het gebied van AI) en op het ontdekken van de massive moats aandelen van de toekomst, waarbij kwaliteit, innovatie, disruptie-bestendigheid en een sterk concurrerend voordeel samenkomen, en de lessen van Warren Buffett worden voortgezet: 

"The key to investing is not assessing how much an industry is going to affect society, or how much it will grow, but rather determining the competitive advantage of any given company and, above all, the durability of that advantage." ~ Warren Buffett. 

Op naar een leerzame en winstgevende toekomst. Met kwaliteit, transparantie en samengestelde kennisverrijking voorop. 

Dislaimer. 
Alle publicaties op deze website (https://beursbaas.eu), in de vorm van artikelen, documenten of andere vormen van (digitale) communicatie, zijn geen beleggingstips of -adviezen. Enkel wordt getracht informatie te geven over de beleggingswereld en het analyseren van bedrijven. Daarnaast kunnen er meningen worden gegeven over bedrijven specifiek, of over het sentiment van de economie als geheel. Deze meningen, ongeacht gepresenteerd met feiten en/of cijfers, zijn eveneens geen beleggingstips- of adviezen. De documentatie, gepresenteerd op de website, kan onjuistheden en/of onregelmatigheden bevatten. Doe altijd je eigen onderzoek en raadpleeg meerdere bronnen alvorens het overgaan tot mogelijke beleggingsbeslissingen. Beursbaas en/of de auteur(s) zijn geenszins verantwoordelijk voor eventuele geleden schade als gevolg van onjuistheden en/of onregelmatigheden in de communicatie en/of documentatie op de website of in de aangeboden producten en/of diensten. Bij het observeren van onjuistheden en/of onregelmatigheden, het verzoek om contact op te nemen zodat dit kan worden gecorrigeerd.