NN Group zinspeelt op verhoging dividend met minimaal 10% tot >€3,07 over boekjaar 2023

Gisteravond publiceerde NN Group dat het een deal heeft gesloten inzake de woekerpolis affaire die het bedrijf nog steeds boven het hoofd hing. Hiermee zijn alle juridische procedures tegen het bedrijf stopgezet.  

Het gaat om een bedrag van ca. €360 miljoen. In 2008 betaalde het bedrijf ook al ca. €1.000 miljoen. Hiermee kan NN Group het woekerpolisaffaire-boek sluiten en het verleden achter zich laten. 

In de press release van gisteravond geeft het bedrijf tevens aan zijn dividend te gaan verhogen met “double digit percentages” ten opzichte van 2022. Dit houdt dus op z’n minst een stijging van 10% in. 

Over boekjaar 2022 noteerde het uitgekeerde dividend €2,79. Dit impliceert dat NN Group dus over boekjaar 2023 een dividend van ten minste €3,07 wil gaan uitbetalen (€2,79 * 1,1). 

Op de koers van €37,85 betekent dit een dividendpercentage van 8,1% (€3,07/€37,85). Daarnaast wil het bedrijf jaarlijks voor (tenminste) €250 miljoen aan eigen aandelen (blijven) inkopen. Hierdoor worden het aantal uitstaande aandelen verlaagd, waardoor de winst per aandeel toeneemt. 

Positieve triggers voor het bedrijf dus. NN Group noteerde ruim +3% hoger op €37,85 op 10 januari 2024. 

Disclaimer. 
Alle publicaties op deze website (https://beursbaas.eu) en in onze documenten zijn geen beleggingstips of -adviezen. Enkel wordt getracht informatie te geven over de beleggingswereld en het analyseren van bedrijven. Daarnaast kunnen er meningen worden gegeven over bedrijven specifiek, of over het sentiment van de economie als geheel. Deze meningen, ongeacht gepresenteerd met feiten en/of cijfers, zijn eveneens geen beleggingstips- of adviezen. De documentatie, gepresenteerd op de website, kan onjuistheden en/of onregelmatigheden bevatten. Doe altijd je eigen onderzoek en raadpleeg meerdere bronnen alvorens het overgaan tot mogelijke beleggingsbeslissingen. Beursbaas is geenszins verantwoordelijk voor eventuele geleden schade als gevolg van onjuistheden en/of onregelmatigheden op de website of in de aangeboden producten en/of diensten. Bij het observeren van onjuistheden en/of onregelmatigheden, het verzoek contact op te nemen zodat dit kan worden gecorrigeerd.