Volvo Cars boekt Record met +70% Full Electric Sales in 2023

Op 5 januari jl. publiceerde Volvo Cars zijn verkoopaantallen over 2023. In totaal noteerde het aantal verkochte auto’s 708,716. Dit betreft een stijging van 15,2% ten opzichte van 2022. Voor Volvo Cars zijn dit all-time-high verkopen. Het aantal op brandstof aangedreven motoren, hybride en volledig elektrische verkopen is hieronder weergegeven. 

Volvo Cars Global Sales

2023

2022

%Delta

Full Electric

113.419

66.749

70%

Plug-in-Hybrid

152.561

138.603

10%

Other

442.736

409.769

8%

Total

708.716

615.121

15,2%

Met name in de US heeft Volvo Cars een grote groei laten zien van +26,1% hogere verkopen in 2023. Ook in Europa zag het zijn aantal verkochte auto's met 19,2% toenemen vorig jaar.

Volvo Cars Global Sales

2023

2022

%Delta

Europe

294.794

247.413

19,2%

China

170.091

162.322

4,8%

US

128.701

102.038

26,1%

Other

115.130

103.348

11,4%

Total

710.739

617.143

15,2%

Of deze verkopen ook hebben geleid tot een hogere winst, moet nog blijken in de nog te publiceren kwartaalcijfers over Q4. In de Q3 rapportage was zichtbaar dat Volvo Cars zijn totale autoverkopen met +21,6% liet stijgen YoY met een omzetstijging van +16% YoY en een nettowinst stijging van +357,1%. In het derde kwartaal zag Tesla zijn omzet stijgen met +9% en zijn winst dalen met -44% YoY in navolging van wereldwijde prijsreducties. 

Volvo Cars verkocht in 2023 70% meer volledig elektrische auto’s ten opzichte van 2022. Tesla groeide in 2023 zijn aantal verkochte auto’s met +37,7%. In essentie leverde Tesla dus marktaandeel in ten opzichte van Volvo Cars. Ondanks dit blijft Volvo Cars met zijn 113k verkochte Full Electric cars een kleine niche speler in vergelijking met Tesla’s 1,809k. 

Daar waar Tesla in zijn strategie focust op unit economics met schaalvoordelen, focust Volvo zich op het langzaamaan elektrificeren van zijn wagenpark met de opkomst van volledig elektrische nieuwe modellen in een hoger prijssegment. Tot op heden slaan deze goed aan bij de consument. Volvo Cars zet zijn elektrische strategie door om in 2030 een volledig elektrisch autobedrijf te zijn, en leende recent €420 miljoen bij de European Investment Bank (EIB). Volvo Cars had op 08 januari 2024 een beurswaarde van SEK 98.5 miljard, ofwel €8,75 miljard.  

Ik verwacht dat Volvo Cars erin zal slagen om een plek te bemachtigen in de opkomende EV markt met zijn premium cars in het hogere prijssegment. Volvo Cars publiceert op 1 februari zijn Q4, waarna ik verder in de cijfers zal duiken en een waarderingsanalyse zal publiceren.

Disclaimer. 
Alle publicaties in dit artikel en op deze website (https://beursbaas.eu) zijn geen beleggingstips of -adviezen. Enkel wordt getracht informatie te geven over de beleggingswereld en het opbouwen van een portfolio. Daarnaast kunnen er meningen worden gegeven over bedrijven specifiek, of over het sentiment van de economie als geheel. Deze meningen, ongeacht gepresenteerd met feiten en/of cijfers, zijn eveneens geen beleggingstips- of adviezen. De documentatie, gepresenteerd op de website, kan onjuistheden en/of onregelmatigheden bevatten. Doe altijd je eigen onderzoek en raadpleeg meerdere bronnen alvorens het overgaan tot mogelijke beleggingsbeslissingen. Beursbaas is geenszins verantwoordelijk voor eventuele geleden schade als gevolg van onjuistheden en/of onregelmatigheden op de website of in de aangeboden producten en/of diensten. Bij het observeren van onjuistheden en/of onregelmatigheden, het verzoek contact op te nemen zodat dit kan worden gecorrigeerd.