Winstwaarschuwing zet HelloFresh -43% lager, instap waardig?

Gisteravond, donderdag 7 maart, kwam HelloFresh SE (ticker: HFG.DE) nabeurs met een persbericht naar buiten waarin het een outlook voor Financial Year (FY) 2024 gaf, maar ook met het bericht kwam dat het zijn midterm targets voor FY2025 opgeeft. Het aandeel staat op dit moment ruim 43% lager vandaag; een aandeel kost op dit moment €6,66. Dit staat in schril contrast met HelloFresh zijn ATH op 26 augustus 2021, waarin het aandeel de €96,18 aantikte, ofwel een daling van -93% sindsdien. Tijd voor een analyse. 

HelloFresh Outlook 2024 

Het bedrijf verwacht een omzetstijging tussen de 2% en 8% voor FY2024 (excl. valuta effecten). In 2022 zette het bedrijf €7.607 miljoen om, om vorig jaar naar eigen zeggen ca. €7.597 miljoen te hebben omgezet. 

De aangepaste operationele winstgevendheid (AEBITDA) van het bedrijf zal over FY2023 waarschijnlijk op €448 miljoen uitkomen, aldus het bedrijf. In 2022 bedroeg dit nog €477 miljoen. Voor FY2024 verwacht het bedrijf een AEBITDA in de range van €350 - €400 miljoen, ofwel een forse verlaging. Dit wordt volgens het bedrijf veroorzaakt door investeringen in de uitbreiding van de productiecapaciteit van de ready-to-eat verkopen van HelloFresh en de verhoogde marketinguitgaven. Daarnaast geeft het bedrijf over zijn mealkit activiteiten aan dat de vaste kosten een hoger deleveraging effect zullen hebben vanwege het lagere volume. Daar komen de investeringskosten voor de twee nieuwe fulfillment centers in UK en de regio Duitsland, Oostenrijk & Zwitserland nog bovenop. Deze centra zullen naar verwachting in FY2025 bij gaan dragen aan efficiëntieverbeteringen. 

HelloFresh Outlook 2025 

Over het opheffen van de middellange termijn verwachting geeft het bedrijf het volgende aan: “Given the very different operating environment compared to the time when the Company had first set its mid-term targets, the management board of the Company re-evaluated the mid-term business plan and concluded on that basis today that it would be unlikely that the HelloFresh Group would reach its previously announced mid-term ambition of EUR 10 billion in revenue and EUR 1 billion in AEBITDA by the fiscal year 2025.” 

Dit zou ook wel een erg forse stap zijn jaar-op-jaar als het bedrijf zijn FY2024 outlook, van €7,7-€8,2 miljard omzet met €350-400 miljoen in AEBITDA, gaat behalen. 

HelloFresh Omzet 

Het bedrijf heeft zijn jaarverslag over 2023 nog niet gepubliceerd. Kijkend in het meest recente kwartaalverslag van HelloFresh (Q3-2023) is zichtbaar dat het bedrijf in de eerste 3 kwartalen van 2023 een omzet van €5.738 miljoen heeft geboekt. 

Met het vermelde omzetcijfer van €7.597 miljoen over FY2023 (unaudited) heeft het bedrijf in Q4-2023 dus een omzet van ca. €1.859 miljoen geboekt, hetgeen lager is dan Q4-2022 waarin het nog een YoY groei van 18,6% tot €1.875 miljoen liet zien. 

Als aandeelhouder van een groeibedrijf wil je wel echte groei zien, hetgeen HelloFresh in Q4-2023 niet heeft laten zien, en het naar verwachting ook in FY2024 maar licht zal laten zien. Deze lage groei leidt echter wel tot een sterke verlaging van de winstgevendheid, gezien het bedrijf aangeeft nog veel te moeten investeren in deze groei, onder andere via marketing. 

HelloFresh Actieve klanten 

Ook het aantal actieve klanten bij HelloFresh daalt: het bedrijf gaf op 30 september aan 7.07 miljoen wereldwijde actieve klanten te hebben, tegenover 7.51 miljoen één jaar eerder. Ook bestellen deze klanten minder: de orders in Q1 t/m Q3-2023 noteerden 27.99 miljoen, tegenover 29.03 diezelfde periode in 2022. 

HelloFresh Balans 

Kijkend op de balans van HelloFresh eind september vorig jaar is een kaspositie van €466,6 miljoen zichtbaar. Hier tegenover staat een lange termijn schuld van €165,1 miljoen. HelloFresh had op 30 september 2023 dus een nettokaspositie van ca. €301,5 miljoen. Momenteel noteert de beurswaarde van HelloFresh €1,1 miljard. Het bedrijf heeft hiermee een Enterprise Value (EV) van €858 miljoen o.b.v. de cijfers van Q3-2023. Volgens de theorie in Planet Finance is de intrinsieke waarde van een bedrijf alle toekomstige kasstromen bij elkaar opgesteld (en gedisconteerd met een bepaalde discount rate). Beleggers waarderen HelloFresh z’n toekomstige kasstromen dan ook op €858 miljoen. 

Instappen in HelloFresh? 

Met het schrappen van de FY2025 targets is het bedrijf zoekend in een different operating environment, alsdus het bedrijf. Als potentiële aandeelhouder van HelloFresh wil ik eerst zien dat de groei terugkomt bij het bedrijf, en dat de investeringen die het bedrijf nu doet, ook daadwerkelijk gaan leiden tot een vliegwieleffect op het gebied van winstgevendheid op de lange termijn. Met een AEBITDA outlook verlaging tot €350-€400 miljoen in FY2024 en de lopende investeringen zal het bedrijf op korte termijn naar mijn verwachting dan ook geen hoge positieve vrije kasstromen kunnen laten zien, hetgeen wel een van mijn voorwaarden is om een nieuwe investeringspropositie aan te gaan. 

Nu verwacht ik echter ook niet dat het bedrijf op korte termijn failliet zou kunnen gaan, gezien de positieve netto kaspositie van HelloFresh. Echter, om in de toekomst hoge vrije kasstromen te kunnen gaan behalen, zal het bedrijf zijn schaalgrootte moeten gaan uitbreiden. HelloFresh zit in een markt waarin schaalgrootte erg belangrijk is namelijk: lage marges met veel verkopen moeten leiden tot een bepaalde winst en vrije kasstroom. 

Volgens onderzoek van Bloomberg is het bedrijf marktaandeel aan het winnen. Dit is een positief teken om zijn schaalgrootte in de toekomst om te kunnen gaan omzetten in klinkende munten voor zijn aandeelhouders. 

Echter is een groot marktaandeel in een markt waarin klanten minder actief zijn en minder bestellen vooralsnog geen reden om een aanzienlijke winstgevendheid te verwachten op de korte termijn. 

Conclusie Analyse HelloFresh 

Mijn conclusie: eerst terug naar groei (actieve klanten, groei in orders) en laten zien dat de investeringen die nu gedaan worden snel bij gaan dragen aan een vliegwieleffect voor toekomstige winstgevendheid. 

Op 15 maart a.s. komt het bedrijf met zijn jaarverslag over 2023. Dan kunnen we zien hoe het bedrijf er op dit moment financieel bijstaat. Wordt vervolgd. 

Dislaimer 
Alle publicaties op deze website (https://beursbaas.eu), in de vorm van artikelen, documenten of andere vormen van (digitale) communicatie, zijn geen beleggingstips of -adviezen. Enkel wordt getracht informatie te geven over de beleggingswereld en het analyseren van bedrijven. Daarnaast kunnen er meningen worden gegeven over bedrijven specifiek, of over het sentiment van de economie als geheel. Deze meningen, ongeacht gepresenteerd met feiten en/of cijfers, zijn eveneens geen beleggingstips- of adviezen. De documentatie, gepresenteerd op de website, kan onjuistheden en/of onregelmatigheden bevatten. Doe altijd je eigen onderzoek en raadpleeg meerdere bronnen alvorens het overgaan tot mogelijke beleggingsbeslissingen. Beursbaas en/of de auteur(s) zijn geenszins verantwoordelijk voor eventuele geleden schade als gevolg van onjuistheden en/of onregelmatigheden in de communicatie en/of documentatie op de website of in de aangeboden producten en/of diensten. Bij het observeren van onjuistheden en/of onregelmatigheden, het verzoek om contact op te nemen zodat dit kan worden gecorrigeerd.