Beursbaas Brainstorm (EP 2): The Information Era, Productiviteit door AI, en de rol van Software

Deze week maakte ik een analyse over het bedrijf RELX: de historie van het bedrijf en de ontwikkelingen die het bedrijf de afgelopen tijd heeft meegemaakt. Het fusiebedrijf van Reed International en Elsevier is uitgegroeid van een producent van fysieke kranten, verf en behang naar een belangrijke speler op het gebied van data en analyse tools in de wetenschappelijke, juridische, technische, medische en verzekeringssector. Hierbij heeft het bedrijf de omslag gemaakt naar het maken en leveren van digitale software. In de periode 2000 tot en met 2023 zag het zijn omzet uit fysieke producten (Prints) afnemen van 64% tot 5% van het totaal. De omzet uit digitale producten (Electronic) steeg van 22% tot 83%. Hiermee is RELX een schoolvoorbeeld van een bedrijf dat meegaat met zijn tijd. Ofwel innovatie alom.

Disruptie 

Traditionele bedrijven die niet blijven mee innoveren, zullen het onderspit delven en gedisrupt worden door nieuwe technologie (substitutie) of worden ingehaald door sectorgenoten die AI wél implementeren in hun bedrijfsprocessen en hiermee efficiënter kunnen werken. Ook in een markt waar schaalvoordelen en kostenleiderschap momenteel Moats zijn, wil je niet als bedrijf achterblijven en je concurrenten hun prijzen op een winstgevende manier zien verlagen, terwijl jij dit niet kunt. 

Generative Artificial Intelligence 

De rol van software t.b.v. data analyse zal in de toekomst alsmaar toenemen. Dit gedreven door Generative AI (GenAI). Zo verwacht McKinsey (2023) dat GenAI de productiviteit van arbeid in de creatieve, business, juridische en STEM sectoren kan verhogen (STEM staat voor Science, Technology, Engineering and Mathematics). 

Daarnaast verwacht McKinsey dat 30% van het totaal aantal arbeidsuren in de US in 2030 kan worden geautomatiseerd door GenAI. Hierbij zal er een shift gaan ontstaan in de verantwoordelijkheden van werknemers, de soort banen die zij hebben en transities tussen sectoren onderling. Wordt dit efficiënt gedaan, dan verwacht McKinsey dat het een arbeidsproductiviteitsstijging van 3 tot 4 procentpunt per jaar teweeg kan brengen. Hierdoor kan GenAI dus leiden tot een stijging van de economische groei. Kies je als aandeelhouder innovatieve bedrijven die inspelen of profiteren van deze economische groei door (Gen)AI, in plaats van de bedrijven die juist gedisrupt zullen worden, dan kan dit financieel wel eens goed uitpakken. 

Van data structurering naar onderzoeken 

De rol die AI de komende jaren zal vervullen, zal zich met name richten op eenvoudige taken als het structureren van data, zodat wij hier als mensheid betekenis aan kunnen geven (het proces van data naar informatie). Naarmate AI slimmer wordt, zal het mogelijk ook complexere taken kunnen uitvoeren zoals het zelf analyseren van data om dit te verwerken tot informatie. In een later stadium zal het zelfs mogelijk ook zelfstandig onderzoek kunnen gaan doen. Zie Figuur 1 hieronder. 

Figuur 1: Knowledge Work Automation (bron: OneForce)

Als AI ook voor deze complexere taken kan worden ingezet, zullen bedrijven nog productiever (en hiermee effectiever) kunnen gaan werken en zal kunnen worden bespaard op de tijd van personeel (en hiermee personeelskosten). Kosten voor implementatie van AI software, of het licenseren hiervan, staan hier tegenover.

Moat is key

Alle bedrijven die AI kunnen gebruiken om efficiënter te worden, kunnen in essentie dus winstgevender worden op de lange termijn. Echter, en net zoals we zagen in de digitalisering van onze maatschappij in de afgelopen jaren, zullen bedrijven zonder Moat hun prijzen moeten verlagen omdat andere soortgelijke bedrijven zonder Moat (of juist met wél een Moat) in dezelfde sectoren dit ook doen. De werking van kapitalisme zal niet stoppen door AI: heb je een bedrijfsmodel zonder Moat? Dan geldt, ook met de kostenbesparingen die AI zal gaan brengen, een eveneens grote margedruk door competitie. 

Ook in de AI-hype en waan van de dag, moet je als belegger blijven opletten welke bedrijven je selecteert. Is de prognose dat een bepaald bedrijf winstgevender kan worden door implementatie van AI toepassingen? Toets het bedrijf naast de haalbaarheid van deze propositie ook op zijn Moat. 

Dislaimer 
Alle publicaties op deze website (https://beursbaas.eu), in de vorm van artikelen, documenten of andere vormen van (digitale) communicatie, zijn geen beleggingstips of -adviezen. Enkel wordt getracht informatie te geven over de beleggingswereld en het analyseren van bedrijven. Daarnaast kunnen er meningen worden gegeven over bedrijven specifiek, of over het sentiment van de economie als geheel. Deze meningen, ongeacht gepresenteerd met feiten en/of cijfers, zijn eveneens geen beleggingstips- of adviezen. De documentatie, gepresenteerd op de website, kan onjuistheden en/of onregelmatigheden bevatten. Doe altijd je eigen onderzoek en raadpleeg meerdere bronnen alvorens het overgaan tot mogelijke beleggingsbeslissingen. Beursbaas en/of de auteur(s) zijn geenszins verantwoordelijk voor eventuele geleden schade als gevolg van onjuistheden en/of onregelmatigheden in de communicatie en/of documentatie op de website of in de aangeboden producten en/of diensten. Bij het observeren van onjuistheden en/of onregelmatigheden, het verzoek om contact op te nemen zodat dit kan worden gecorrigeerd.