Beursbaas Brainstorm (EP 5): Human Coding vs GenAI, de kansen en bedreigingen voor Shopify

Begin dit jaar heb ik afscheid genomen van mijn volledige positie in Shopify. Deze aandelen, die ik initieel voor $62,50 had ingekocht, heb ik weten te kunnen verkopen voor $79,30. Een prima rendement van +27%, maar dit had achteraf nog meer kunnen zijn: precies 1 maand na mijn verkoop tikte Shopify de $91 aan. Momenteel koerst het aandeel onder mijn verkoopprijs ad $71. Grote fluctuaties in een relatief korte tijdsperiode - meeliftend op het positieve beurssentiment begin dit jaar of zit er wellicht ook een gedeelte AI-hopium in?

Mijn reden om Shopify, met een beurswaarde van bijna $100 miljard, te verkopen, is gebaseerd op het niet goed in kunnen schatten van de risico's voor Shopify. (Shopify presenteerde zelf 38 pagina's met risicofactoren voor het bedrijf in zijn 10-K 2023.) Het grootste risico wat ik op dit moment niet goed kan duiden heeft betrekking op de mogelijke implicaties van Generative AI voor Shopify - met name op het gebied van codering. Ondanks dat Shopify hier niet op ingaat in hun eigen risicoparagrafen (inzake AI wordt met name de mogelijke impact van overheidsregulaties genoemd), is in het hoofdstuk 'Description of the Business' in de 10-K 2023 t.o.v. 10-K 2022 onder de zin "We believe the principal competitive factors in our market are ..." de volgende bullet nieuw toegevoegd:

"... ability to leverage emerging technologies, including artificial intelligence".

Kijkend naar de verdeling van de omzet voor Shopify is zichtbaar dat Merchant Solutions voor 76% deel uitmaakt van de totaalomzet van Shopify (in FY2023, en goed voor 60% v/d brutowinst). Hieronder vallen onder andere het faciliteren van de verkoop van apps en de verkoop van website templates. Als website-eigenaren hun website willen upgraden, kunnen ze terecht op het platform van Shopify waar zij nieuwe templates kunnen vinden of abonnementen op bepaalde apps kunnen afsluiten om hun websites nog beter te maken. Een mooie handel in het digitale tijdperk: de verkoop van lijnen codes die je slechts één keer hoeft te maken, om dit vervolgens onbeperkt te kunnen verkopen.

Echter schat ik het toekomstige verdienmodel hiervan somberder in. Zo heeft Tesla recent 300,000 C++ coderingsregels verwijderd: AI kan veel efficiënter en nauwkeuriger coderen en kan door zijn generatieve aspect met een stuk minder regels code goed functioneren. Er wordt dan ook geschat dat in de toekomst het gros van de codering werkzaamheden die nu nog handmatig wordt getypt, door AI kan worden vervangen. Deze toepassingen zie je nu ook bij Shopify's concurrent WIX.com, waarop je op basis van Artificial Design Intelligence (ADI) je website kunt optimaliseren a.d.h.v. eenvoudige prompts. Lees ook deze blog van WIX.com.

Daar waar Shopify voor het gros van zijn omzet en brutowinst afhankelijk is van Merchant Solutions - en hiermee dus van de additionele verkopen die boven op de Subscription Solutions komen - zit Shopify in een lastig parket: de kostprijs van regels code voor tailormade solutions daalt drastisch door Generative AI. Hierdoor daalt de kostprijs voor het bouwen van een website aanzienlijk, en zullen alternatieven, in de vorm van concurrentie (WIX.com) of substituten mogelijk in opkomst komen, mochten zij kwalitatievere diensten kunnen aanbieden.

Naast mooie netwerk-effecten en schaalvoordelen die een marktleider als Shopify heeft, wil ik bij het aanhouden van technologie bedrijven ook een bepaalde IP-moat zien - bijvoorbeeld in de vorm van toepassingen kunnen bieden op basis van hoogwaardige AI technologie. Mocht de AI-Revolutie echt zijn beloftes gaan waarmaken, en gaan zorgen voor efficiëntie slagen waarbij kwaliteit voorop staat, dan zal Shopify, met zijn huidige bedrijfsmodel, het mijns inziens lastig krijgen. De gratis mogelijkheden die ik op dit moment heb als website-eigenaar in het domein van Shopify om mijn website te kunnen verbeteren, zijn vrij beperkt. Het exploiteren van kwalitatieve toepassing voor een additionele prijs (Merchant Solutions) t.o.v. de standaard mogelijkheden (Subscription Solutions) heeft m.i. geen sterke moat en daarmee geen toekomst in een efficiënte digitale wereld gedreven door AI.

Als ik een aanbeveling mocht doen aan het management van Shopify, dan zou dit betrekking hebben op het adopteren van AI in de technologie van Shopify, om samen met zijn merchants de beste websites ter wereld te kunnen gaan bouwen. In het standaard abonnement, laagdrempelig en toegankelijk voor elke starter. Doet het management dit niet, dan zullen starters wellicht kiezen voor kwalitatievere alternatieven. 

Dislaimer.
Alle publicaties op deze website (https://beursbaas.eu), in de vorm van artikelen, documenten of andere vormen van (digitale) communicatie, zijn geen beleggingstips of -adviezen. Enkel wordt getracht informatie te geven over de beleggingswereld en het analyseren van bedrijven. Daarnaast kunnen er meningen worden gegeven over bedrijven specifiek, of over het sentiment van de economie als geheel. Deze meningen, ongeacht gepresenteerd met feiten en/of cijfers, zijn eveneens geen beleggingstips- of adviezen. De documentatie, gepresenteerd op de website, kan onjuistheden en/of onregelmatigheden bevatten. Doe altijd je eigen onderzoek en raadpleeg meerdere bronnen alvorens het overgaan tot mogelijke beleggingsbeslissingen. Beursbaas en/of de auteur(s) zijn geenszins verantwoordelijk voor eventuele geleden schade als gevolg van onjuistheden en/of onregelmatigheden in de communicatie en/of documentatie op de website of in de aangeboden producten en/of diensten. Bij het observeren van onjuistheden en/of onregelmatigheden, het verzoek om contact op te nemen zodat dit kan worden gecorrigeerd.